Keszler Gyula
Keszler Gyula

2024. július 21. Vasárnap

Keszler Gyula

gépészmérnök

Születési adatok

1908. szeptember 16.

Tapolca, Veszprém vármegye

Halálozási adatok

1976. október 6.

Budapest

Temetési adatok

1976. október 14.

Budapest

Újpest, Megyeri út


Család

Nagyapja: Keszler Gyula (1844–1916) tanító, költő. Sz: Keszler Zoltán (1881–1936) tanító, a Tapolcai Újság szerkesztője (1918–1936), Gréber Stefánia. F: Mjazovszky Mária (†1982) középiskolai tanár. Leánya: Kaán Miklósné Keszler Borbála (1939–) nyelvész, egyetemi tanár; Gyurcsovics Lajosné Keszler Orsolya mérnök, a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola adjunktusa és Tóthfalussy Györgyné Keszler Sarolta, az Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola oktatója. 

Iskola

A József Műegyetemen gépészmérnöki okl. (1930), közgazdasági mérnöki okl. (1931), a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (JNMGE) közgazdasági doktori okl. szerzett (1941), a közlekedéstudományok kandidátusa (1970). 

Életút

Budapesten tervező irodában, textilgyárban mérnökgyakornok (1932–1933), a csepeli Weiss Manfréd Rt. szerkesztő mérnöke (1934–1936), a MÁV Északi Járműjavító, ill. az átszervezés után a MÁV Landler Jenő Járműjavító beosztott mérnöke (1936–1941), Meleg- és Hidegmunkáló Osztálya osztályvezető főmérnöke (1941–1946), az Üzemgazdasági Osztály vezetője (1946–1948). A Közlekedési és Postaügyi Minisztérium (KPM) Vasúti Főosztály norma-, majd csoportvezetője (1948–1958). A szolnoki Közlekedési Műszaki Egyetem (KME), ill. az ÉKME Közlekedési Üzemmérnöki Kar Vasúti Géptan I. Tanszéke alapító egy. docense, majd a BME Közlekedésmérnöki Kar Technológia és Járműjavítás Tanszéke, ill. Gépipari Technológia Tanszéke egy. docense (1953–1972) és a Tanszék vezetője (1953–1970). C. egy. tanár. 

Közlekedés-üzemgazdasággal foglalkozott, kidolgozta a közlekedésben dolgozók normakészítésének alapelveit, vezetése alatt készült el a minisztériumban a darabbérezéshez szükséges besorolási útmutató. Nevéhez fűződik a vasúti járművek javítástechnológiájának, ill. a gépjárművek, az építő- és anyagmozgató gépek javítási-fenntartási technológiájának kidolgozása. A műszaki egyetemen a közlekedési anyagismeret és technológia, valamint a közúti járművek gyártása és javítása c. tantárgyak bevezetője, a járműjavító szakmérnökképzés megszervezője (1967). 

Főbb művei

F. m.: Az iparban használatos bérfizetési módok fő típusai. Egy. doktori értek. (Bp., 1941)
Teljesítménnyel arányos munkabér-fizetési módok fő típusai. (Közgazdasági Szemle, 1941)
Az emberi munkavégzés tökéletesítésének lehetősége a mezőgazdaságban az ipari tapasztalatok alapján. (Közgazdasági Szemle, 1944)
Munkamódszerek tökéletesítése a vasúti járműjavítási normaalapok készítésével kapcsolatban. (Bér és Norma, 1952)
A műszaki normakészítés feladatai a vasúti járműjavító iparban. (A Mérnöki Továbbképző Intézet előadásai. Bp., 1954)
Közlekedési anyagok. I–II. köt. Egy. jegyz. (Bp., 1954
2. kiad. 1958–1959
3. kiad. 1961–1962
5. kiad. 1965)
Vasúti járművek fenntartása-javítása. Egy. tankönyv. (Bp., 1960)
A vasúti és közúti járművek alkatrészei készítésére használatos vas- és fémanyagok. Egy. jegyz. (Bp., 1963)
Diesel és villamos járművek javítása, fenntartása. Az ÉKME Közlekedés Üzemmérnöki Kar szakmérnöki jegyzete. Pelcz Józseffel. (A Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványa. Bp., 1964)
Izotermás edzés vasúti hordrugók tulajdonságaira gyakorolt befolyásának vizsgálata. – Közúti villamosvasúti járművek javítási ciklusrendszerének felépítési elvei. (ÉKME Tudományos Közleményei, 1965)
Nyitott teherkocsik szalagszerű javítása a MÁV járműjavítókban. (Bp., 1966)
Anyagismeret és technológia. I. köt. Győri Józseffel. Egy. jegyz. (Bp., 1966)
IV. köt. Lipovszky Györggyel. (Bp., 1966)
Laprugók korszerű élettartam-növelési módszereinek kutatása. (ÉKME Tudományos Közleményei, 1967)
Motoros vasúti járművek fenntartása, javítása. Lipovszky Györggyel. (A Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványa. Bp., 1969)
Vasúti járművek alkatrészei, fődarabjai, villamos mozdonyok fenntartása, javítása. Győri Józseffel. (A Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványa. Bp., 1969)
Vontatott vasúti járművek fenntartása-javítása. Kardos Tiborral és Kiss Gyulával. (A Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványa. Bp., 1969)
Vasúti jármű laprugók egyes élettartam-növelési lehetőségei. Kand. értek. (Bp., 1969)
Fenntartó és javítóipari folyamatok kérdései. (Bp., 1970)
Szerkezeti anyagok technológiája. Gyakorlatok. 1. Szerk. (Bp., 1972)
Vasúti járműalkatrészek, fődarabok fenntartása-javítása. Győri Józseffel és Visi Jánossal. (A BME Továbbképző Intézete kiadványa. Bp., 1973
2. kiad. 1976)
Járműjavítási technológia. I. köt. Egy. jegyz. Papp Gyulával. (Bp., 1974)
Motoros vasúti járművek fenntartása, javítása. Egy. jegyz. Farkasházy Ernővel és Lipovszky Györggyel. (A BME Továbbképző Intézete kiadványa. Bp., 1977). 

Irodalom

Irod.: Budapesti Műszaki Egyetem Közlekedésmérnöki Kar. 1951–1971. Sajtó alá rend. Lévai Zoltán. (Bp., 1972)
Halálhír. (Népszabadság, 1976. okt. 15.)
K. Gy. (A Jövő Mérnöke, 1976. nov. 6.)
Zalai életrajzi kislexikon. Szerk. Gyimesi Endre. (Zalaegerszeg, 1994)
Veszprém megyei életrajzi lexikon. Főszerk. Varga Béla. (Veszprém, 1998)
Tapolcai életrajzi lexikon. (Tapolca, 2000)
Zalai életrajzi lexikon. (3. jav. és bőv. kiad. Zalaegerszeg, 2005). 

Megjegyzések

MÉL III. téves halálozási adat: nov. 6.! Gyászjelentése szerint okt. 6-án hunyt el! 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2015

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője