Keserű János
Keserű János

2024. június 19. Szerda

Keserű János

mezőgazdasági mérnök, agrárpolitikus

Születési adatok

1926. február 16.

Izsák, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Halálozási adatok

2008. augusztus 14.

Budapest

Temetési adatok

2008. szeptember 9.

Budapest

Fiumei út


Család

Sz: Keserű Mihály, C. Tóth Lídia. F: 1948-tól Keserű Jánosné Bérci Etelka (1925–2018) politikus, közgazdász, könnyűipari miniszter (1971–1980). Leánya: Keserű Etelka (1949–); fia: Keserű János (1953–). 

Iskola

A kecskeméti mezőgazdasági középiskolában éretts. (1944), a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (JNMGE) Mezőgazdasági és Állatorvosi Karán tanult (1944–1948), az Agrártudományi Egyetemen (ATE) mezőgazdasági mérnöki okl. szerzett (1948), a mezőgazdasági tudomány kandidátusa (1986). 

Életút

A Kunszentmiklósi járás földosztó kormánybiztosa (1945), a Győrffy István Kollégium tagja (1945), a Petőfi Sándor Népi Kollégium titkára (1946–1947), az Áchim András Agrárkollégium igazgatója (1948). Az MDP Központi Vezetőség (KV) Szövetkezetpolitikai Osztálya politikai munkatársa (1948–1950), a Földművelésügyi Minisztérium (FM) Szakoktatási Főosztálya főosztályvezetője (1950–1954), a Mezőhegyesi Állami Gazdaság (ÁG) igazgatója (1954–1956). Az MDP, ill. az MSZMP KB Mezőgazdasági Osztálya osztályvezető-helyettese (1956–1960), földművelésügyi miniszterhelyettes (1960. aug.–1967. ápr.), az Állattenyésztési Kutató Intézet (ÁKI), ill. az Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóközpont (ÁTK) főigazgatója (1967–1987), tud. tanácsadója (1987-től).

Az MKKE Agrárgazdasági Tanszék c. egy. docense (1968-tól), a GATE Mezőgazdaság-tudományi Kar Állattenyésztési Tanszék c. egy. tanára (1983-tól). 

A Nemzeti Parasztpárt (NPP) Ifjúsági Szervezete Egyetemi Tagozatának országos titkára és a MEFESZ alelnöke (1948). 

Agrárökonómiai, -politikai, állattenyésztési és tudományszervezési kérdésekkel foglalkozott. Jelentős szerepet vállalt az MSZMP agrárpolitikai téziseinek kidolgozásában (1957), majd a gazdasági mechanizmus reformja mezőgazdasági részét kidolgozó bizottság vezetője (1965–1967), ill. a kormány- és tárcaszinten kiemelt állattenyésztési és takarmányozási kutatási programok irányítója és koordinátora (1969–1988). Visszaemlékezése fontos agrártörténeti kordokumentum. 

Elismertség

Az MTA Állattenyésztési Bizottsága elnökhelyettese (1970–1985). A Magyar Agrártudományi Egyesület (MAE) Információs és Szaktanácsadási Szakosztálya elnöke (1969–1990). Az Európai Állattenyésztők Szövetségében Magyarország képviselője (1968–1990). 

Elismerés

A Munka Vörös Zászló Érdemrendje (1955), Magyar Szabadság Érdemrend (1957), Munka Érdemrend (ezüst, 1970), a Magyar Népköztársaság Érdemérme (arany, 1970), Felszabadulási Emlékérem (1970).

 

Ujhelyi Imre-emlékérem (1977), Tessedik Sámuel-emlékérem (1985). 

Szerkesztés

Az Állattenyésztés és Takarmányozás c. folyóirat és a Szarvasmarha- és Sertéstenyésztés Gyakorlata c. időszaki kiadvány szerkesztőbizottságának elnöke. 

Főbb művei

F. m.: A szövetkezeti kérdésről. (Fiatal Magyarország, 1948. júl. 29.)
A tanyakérdésről. (Pártmunkás, 1950. márc. 10.)
A mezőhegyesi Törzsállattenyésztő Állami Gazdaság 170 éve. Monográfia. Vigh Károllyal. (Bp., 1955)
Tapasztalatok az amerikai mezőgazdaságról. (Közgazdasági Szemle, 1956)
Az egyéni parasztgazdaságokról. (Magyar Nemzet, 1956. aug. 12.)
Merre és hogyan? (Hazafias Népfront, 1957 különkiadás)
A politikai munka a magyar falun. (A béke és szocializmus kérdései, 1958)
A szocializmus alapjainak lerakása falun. (A Politikai Akadémia előadása. Szeged, 1959)
Termelőszövetkezeti mozgalmunk újabb fejlődése. (Társadalmi Szemle, 1959)
A termelőszövetkezeti mozgalom fejlesztésének néhány tapasztalata és a megszilárdítás feladatai. (Pártélet, 1959)
A mezőgazdaság fellendülésének új távlatai. (Agrártudomány, 1959)
A termelőszövetkezeti mozgalom továbbfejlesztésének soron lévő feladatai. K. J. előadása. (Bp., 1960)
A termelőszövetkezetek megszilárdításáról. (Közgazdasági Szemle, 1960)
A takarmánytermesztés új módszereinek jelentőségéről. (Közgazdasági Szemle, 1962)
A takarmánytermesztés és az állattenyésztés fejlesztése. (Az MSZMP Pártfőiskola Gazdaságpolitikai Tanszékének kiadványa. Bp., 1963)
A takarmánygazdálkodás kérdései. – A sertéshústermelés kérdései. – A juhtenyésztés kérdései. (Vági Ferenc: Agrárgazdaságtan. Bp., 1964)
Műszaki fejlesztés a mezőgazdaságban. (Társadalmi Szemle, 1964)
Vélemény a közgazdaság-tudomány legfontosabb feladatairól. (Közgazdasági Szemle, 1965)
A termelőszövetkezetek gazdaságirányítási reformjának alapelveiről. (Társadalmi Szemle, 1966)
A gazdasági mechanizmus reformjának egyes kérdései és a termelőszövetkezetek. (Közgazdasági Szemle, 1966)
A mezőgazdaság és az új gazdasági mechanizmus. (Gazdasági életünk kis könyvtára. Bp., 1967)
Állattenyésztési politika és takarmánygazdálkodás. (Az MSZMP Pártfőiskola Gazdaságpolitikai Tanszékének kiadványa. Bp., 1967)
Merre haladjon a sertéstenyésztés és a sertéshústermelés? (Állami Gazdaság [folyóirat], 1968)
Hungarian Animal Husbandry. I–II. köt. Többekkel. (Bp., 1970)
Lenin tanításainak érvényesítése hazánk 25 éves fejlődésében. (Pénzügyi Szemle, 1970)
Ipari jellegű sertéshústermelés Magyarországon. (Nemzetközi Mezőgazdasági Szemle, 1970)
A tudományos és műszaki haladás helyzete és fejlődésének lehetőségei a magyar állattenyésztésben. (Húsipar, 1972)
Gondolatok az ipari jellegű sertéstartás fejlesztéséhez. (Állattenyésztés, 1972)
Szarvasmarha tej- és hústermelés az Észak-amerikai Egyesült Államokban. Németh Lajossal. – Termelési rendszerek az állattenyésztésben. (Állattenyésztés, 1974)
Az állattenyésztési kutatások 30 éve Magyarországon. (Tudomány és Mezőgazdaság, 1975)
A tudományos kutatómunka eredményei az iparszerű sertéshústermelés fontos tartalékai. (Iparszerű Hústermelés, 1975)
Állattenyésztésünk 30 éves fejlődésének áttekintése. Bíró Istvánnal és Magas Lászlóval. – Gondolatok az V. ötéves terv mezőgazdasági feladatainak teljesítéséhez, különös tekintettel az állattenyésztésre. (Állattenyésztés, 1976)
Sertéstenyésztésünk problémái. – A sertéshústermelés helyzete és iparosodása Magyarországon. (Közgazdasági Szemle, 1977)
A marhahústermelés új irányai Magyarországon. (Nemzetközi Mezőgazdasági Szemle, 1979)
Gyepre és melléktermékre alapozott hústermelés. (Magyar Mezőgazdaság, 1979)
Tartástechnológiai rendszerek az állattenyésztésben. (Állattenyésztés, 1980)
Az állattenyésztés távlati fejlesztésének alapjai. 1975–1980 közötti kutatási eredmények. Horn Arturral. (Állattenyésztés, 1981)
Műanyagok az állattenyésztésben. Wittman Mihállyal. (Műanyag és Gumi, 1981)
A hústermelés fejlesztése. (Állattenyésztésünk fejlődésének lehetőségei. Szerk. is. Horn Arturral és Szentmihályi Sándorral. Bp., 1982)
Az állattenyésztés fejlődése Magyarországon. – Az állattenyésztés hatékonyságának növelése. (Nemzetközi Mezőgazdasági Szemle, 1983)
Kiemelt célkitűzés Magyarországon a tömegtakarmányok és melléktermékek fokozott hasznosítása. (Tudomány és Mezőgazdaság, 1983)
A szocialista mezőgazdaság és a nagyüzemi állattenyésztés kialakulásáról. Kand. értek. (Bp., 1985)
Az állatállomány összetétele adottságaink kihasználásának ügye. – Az állattenyésztési politika tudományának egykori és mai aktualitásáról. (Állattenyésztés és Takarmányozás, 1989)
Az alkalmazkodó mezőgazdaság. A Magyar Agrárszakemberek 2. Tudományos Találkozója. Budapest, 1990. aug. 28.–31. Előadások. Szerk. (A Magyar Agrártudományi Egyesület kiadványa. Bp., 1990)
Rendszerváltás az agrárágazatban. (Társadalmi Szemle, 1993)
Agrárpolitikai útkeresés Magyarországon. 1989–1994. (Gazdálkodás [folyóirat], 1995)
Agrárpolitikai útkeresés Magyarországon. (Társadalmi Szemle, 1995)
Az állattenyésztés és takarmányozás ötven éve. (Állattenyésztés és Takarmányozás, 2002)
Agrárrendszerváltás Magyarországon. (Múltunk, 2004)
Parasztsorsfordítók között. Visszaemlékezések. Az előszót Nyers Rezső írta. (Bp., 2007). 

Irodalom

Irod.: K. J. nyolcvan éves. (Állattenyésztés és Takarmányozás, 2006)
Gundel János: K. J. Parasztsorsfordítók között. Visszaemlékezések. (Állattenyésztés és Takarmányozás, 2007)
Csete László: K. J. (Gazdálkodás [folyóirat], 2008)
Romány Pál: K. J. (Magyar Mezőgazdaság, 2008)
Gundel János: K. J. (Állattenyésztés és Takarmányozás, 2008). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2015

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője