Kertész Kálmán
Kertész Kálmán

2021. október 17. Vasárnap

Kertész Kálmán, besnyői

biológus, zoológus, entomológus

Születési adatok

1867. január 2.

Eperjes, Sáros vármegye

Halálozási adatok

1922. december 27.

Budapest


Család

Fia Kertész Ferenc (1901–1972) mezőgazdasági mérnök.

Iskola

A bp.-i tudományegyetem orvostud. majd bölcsészettud. karán tanult, bölcsészdoktori okl. szerzett (1894), az MTA tagja (l.: 1910. ápr. 28.).

Életút

A bp.-i tudományegyetem Zoológiai és Összehasonlító Anatómiai Int.-ének tanársegéde (1890–1896), a M. Nemzeti Múz. (MNM) Állattárának segédőre, majd őre (1896–1912), igazgatóőre (1912–1922); közben a Tanácsköztársaság alatt ig.-ja (1919. ápr.–júl.). – Tud pályafutásának kezdetén kagylósrákokkal (Ostracoda), ill. ún. kerekesférgekkel (Rotatoria) fogl., később érdeklődése a dipterológia (légykutatás) felé fordult. A Diptera taxonómia széles területén dolgozott, legjelentősebb eredményeit a katonalegyek (Notacantha), ill. egyes torpikkely nélküli légycsaládok (Sciomyzidae, Lauxaniidae stb.) vizsgálata terén érte el. Az MNM Állattára nemzetközileg is jelentős kétszárnyú-gyűjteményének megteremtője. Több légykatalógust állított össze, négy új nemet és sok fajt neveztek el róla. A történelmi Mo. minden táján, több mint 150 helységben, ezenkívül Franciao.-ban, Németo.-ban és Moráviában gyűjtött kétszárnyúakat. – Az American Entomological Society l. tagja. A M. Rovartani Társaság alapító tagja.

Főbb művei

F. m.: Budapest környékének Rotatoria faunája. Egy. doktori értek. is. (Bp., 1894)
A légyről. (Rovartani Lapok, 1897)
A világ bögölyféléinek jegyzéke. (Állattani Közlemények, 1900)
Catalogus Tabadinarum orbis terrarium universi. (Bp., 1900)
Catalogus Dipterorum huiusque descriptorum. I–VII. köt. (Bp., 1902–1910)
Orrthorhapha nematocera. (Katalog der paläarktischen Dipteren. I. Bp., 1903)
A magyarországi szúnyogfélék rendszertani ismertetése. (Bp., 1904)
Magyarország szárnyatlan és csökevényes szárnyú legyei. (Bp., 1910)
A magyarországi Dorylaidák rendszeres áttekintése. Akad.-i székfoglaló. (Elhangzott: 1914. ápr. 27. részben megjelent angol nyelven: Contributions to the Knowledge of Hungarian Dorylaidae. Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1915)
A Pachygastrinák szemeinek származástani kapcsolata. (Bp., 1916).

Irodalom

Irod.: Horváth Géza osztályelnök és r. tag beszéde K. K. l. tag ravatalánál. (Akadémiai Értesítő, 1923)
Mihályi Ferenc: Megemlékezés K. K.-ról születésének századik évfordulóján. Életrajz és bibl. (Rovartani Közlemények, 1968
angolul: In memoriam K. K., on the Centenary of His Birth. Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1968). *MÉL I. és az MTA tagjai. 1825–2002.

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013