Kende János
Kende János

2024. június 19. Szerda

Kende János

római katolikus pap, premontrei szerzetes

Névváltozatok

1894-ig Kilb Gyula János 

Születési adatok

1872. február 5.

Beregszász, Bereg vármegye

Halálozási adatok

1947. április 1.

Nagyvárad


Iskola

Jászón belépett a premontrei rendbe (1892. szept. 8.), ünnepélyes fogadalmat tett (1896. szept. 13.) pappá szentelték (1896. szept. 16.), a budapesti tudományegyetemen magyar–latin szakos középiskolai tanári alapvizsgát tett (1898). 

Életút

Kassán, a rend tanulmányi felügyelője (1898–1899), a nagyváradon főgimnázium r. tanára (1899–1903 és 1916–1921); Asszonyvásáron (Bihar vármegye, 1903–1916) és Leleszen (Zemplén vármegye) plébános (1921–1936), nyugalomba vonulása után Jászón élt (1936–1939). Reaktiválása után ismét Leleszen alperjel és a plébánia adminisztrátora (1939–1941), Váradszentmártonban adminisztrátor (1941-től). 

Néhány irodalomtörténeti dolgozatot írt Virág Benedek (1752–1830) munkásságáról és a magyar élclapok történetéről. 

Főbb művei

F. m.: Horatius és Virág. (Bp., 1898)
Mokány Berczi ősei irodalmunkban. (Kassa, 1899). 

Irodalom

Irod.: A jászóvári premontrei kanonokrendi prépostság névtára az 1944. évre. (Jászóvár, 1944). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2015

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője