Kende János
Kende János

2021. október 25. Hétfő

Kende János

római katolikus pap, premontrei szerzetes

Névváltozatok

1894-ig Kilb Gyula János 

Születési adatok

1872. február 5.

Beregszász, Bereg vármegye

Halálozási adatok

1947. április 1.

Nagyvárad


Iskola

Jászón belépett a premontrei rendbe (1892. szept. 8.), ünnepélyes fogadalmat tett (1896. szept. 13.) pappá szentelték (1896. szept. 16.), a budapesti tudományegyetemen magyar–latin szakos középiskolai tanári alapvizsgát tett (1898). 

Életút

Kassán, a rend tanulmányi felügyelője (1898–1899), a nagyváradon főgimnázium r. tanára (1899–1903 és 1916–1921); Asszonyvásáron (Bihar vármegye, 1903–1916) és Leleszen (Zemplén vármegye) plébános (1921–1936), nyugalomba vonulása után Jászón élt (1936–1939). Reaktiválása után ismét Leleszen alperjel és a plébánia adminisztrátora (1939–1941), Váradszentmártonban adminisztrátor (1941-től). 

Néhány irodalomtörténeti dolgozatot írt Virág Benedek (1752–1830) munkásságáról és a magyar élclapok történetéről. 

Főbb művei

F. m.: Horatius és Virág. (Bp., 1898)
Mokány Berczi ősei irodalmunkban. (Kassa, 1899). 

Irodalom

Irod.: A jászóvári premontrei kanonokrendi prépostság névtára az 1944. évre. (Jászóvár, 1944). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2015