Kelemen Lajos
Kelemen Lajos

2021. október 21. Csütörtök

Kelemen Lajos, nagyernyei

történész

Születési adatok

1877. szeptember 30.

Marosvásárhely, Maros-Torda vármegye

Halálozási adatok

1963. július 29.

Kolozsvár, Románia


Iskola

Az MTA tagja (külsõ: 1938. máj. 6.).

Életút

A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen földrajz-történelem szakos tanári okl. szerzett (1901), az MTA tagja (külső: 1938). - A kolozsvári Erdélyi Múz. Könyvtárának napidíjas könyvtárostisztje (1902-1907), a kolozsvári unit. gimn. r. tanára (1907-1918), a kolozsvári Erdélyi Múz. levéltárosa, főlevéltárosa (1918-1938), a kolozsvári történeti levéltár és múz. főig.-ja (1940-1944).Erdély és Kolozsvár történetének, művelődés- és művészettörténetének egyik legjelentősebb kutatója, alapvető eredményeket ért el a 16-17. sz.-i Erdély kutatásában. Irányítása alatt a kolozsvári történeti levéltár Erdély középkori és kora újkori történetének páratlanul gazdag gyűjteményévé fejlődött.

Főbb művei

F. m.: Kolozsvári kalauz. Fodor Jánossal. (Kolozsvár, 1902)
Nagy Szabó Ferenc ifjúkora. (Erdélyi Múzeum Egyesület Évkönyve. Kolozsvár, 1906)
Bod Péter levelei. (Erdélyi Múzeum, 1907)
Erdély leírása 1639-ből. (Bp., 1907)
Az Erdélyi Múzeum Egyesület múltja és jelene. (Kolozsvár, 1909)
Újabb adattár a vargyasi Daniel család történetéhez. (Kolozsvár, 1913)
Hermányi Dienes József emlékiratai. Sajtó alá rend. (Kolozsvár, 1925)
Báró Bánffy Jánosné Wesselényi Jozefa emlékirata 1848–49-iki élményeiről. (Kolozsvár, 1931)
Az Erdélyi Múzeum Egyesület története. (Kolozsvár, 1942)
Radnótfája története. (Kolozsvár, 1942)
Művészettörténeti tanulmányok. Sajtó alá rend. B. Nagy Margit. (Bukarest, 1977)
Művészettörténeti tanulmányok. Sajtó alá rend. B. Nagy Margit. (Bukarest, 1984)
Kolozsvár. Összeáll. Bálint István János. (Bp., 1989). Irod.: Szabó T. Attila: K. L. tudományos munkásságának negyven éve. 1897–1937. (Erdélyi Múzeum, 1938)
Emlékkönyv K. L. születésének nyolcvanadik évfordulójára. (Kolozsvár–Bukarest, 1957)
Benkő Samu: Köszöntjük K. L.-t. (Korunk, 1957)
Benda Kálmán: K. L. (Magyar Tudomány, 1963)
Jancsó Elemér: K. L. életműve. (Korunk, 1963)
Benda Kálmán: K. L. (Századok, 1964)
Entz Géza: K. L. (Művészettörténeti Értesítő, 1964)
Hegyi Miklós: K. L. és töténeti néprajzi munkássága. (Ethnographia, 1964)
Mikó Imre: K. L. öröksége. (A Hét, 1973)
Csetri Elek: K. L. öröksége. (Művelődés, 1978)
Kálnoki Kis Tamás: K. L. településtörténeti és régészeti kalandozásai. (Tiszatáj, 1989)
K. L. levelei Hóman Bálinthoz. Sajtó alá rend. Sas Péter. (Limes, 1998)
Reménytelen reménységben, avagy remény a reménytelenségben. K. L. dokumentumtípusok az 1940-es évekből. Sajtó alá rend. Kálnoki Kis Tamás. (Levéltári Közlemények, 1999).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013