Kávai Mária
Kávai Mária

2024. június 19. Szerda

Kávai Mária

biokémikus, immunológus

Névváltozatok

Zsindely Attiláné 

Születési adatok

1930. június 4.

Mezőkovácsháza, Csanád vármegye

Halálozási adatok

2020. november 11.

Debrecen, Hajdú-Bihar megye


Család

Szülei: Kávai István (†1956) a mezőkovácsházai hitelszövetkezet vezetője, Szivák Mária (†1932) tanítónő.

Férje: 1953-tól dr. borosjenői Zsindely Attila (1929) biológus, biokémikus, egyetemi docens.

Gyermeke, fia: Zsindely Attila (1955–) festőművész; leánya: dr. Zsindely Tünde (1957–) orvos, radiológus szakorvos.

Iskola

A szegedi Szent Margit Leánygimnáziumban éretts. (1948), a Szegedi Tudományegyetem TTK-n vegyész okl. szerzett (1952), doktorált (1964), a biológiai tudományok kandidátusa (1974), doktora (1992).

Életút

A DOTE Orvosi Vegytani Intézete gyakornoka, egy. tanársegéde (1951–1955), a Kórélettani Intézet egy. tanársegéde (1955–1968), egy. adjunktusa (1968–1975), a III. sz. Belgyógyászati Klinika Immunológiai Laboratóriuma laboratóriumvezető tud. főmunkatársa (1975–1978), laboratóriumvezető tud. tanácsadója (1978–1985), tud. tanácsadója (1978–1996). C. egy. tanár (1992-től).

Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) ösztöndíjasa (Birminghamben, 1970), a buffaloi (USA, New York) Roswell Park Memorial Intézet Biokémiai Osztályának vendégkutatója (1972), a londoni Medical College Bone and Joint Research részlegének akadémiai ösztöndíjasa (1976), majd az Odensei Egyetem (Dánia) Orvosi Mikrobiológiai Intézetében járt hosszabb tanulmányúton (1986–1987).

Tudományos pályafutásának kezdetén Straub János professzor mellett a Debrecen környékén található gyógyvizek analízisével foglalkozott, majd 1955 tavaszán Kesztyűs Loránd professzor átvette a Kórélettani Intézetbe, és bevonta a klinikán folyó allergiakutatásokba. Később érdeklődése a kísérletes immunkémia, a fehérje-biokémia és a fehérjék immunkémiája felé fordult, elsősorban a különböző ellenanyagok szenzibilizáló képességét vizsgálta. Nemzetközileg is jelentős eredményeket ért el az immunglobulinok – IGG, IGE – szöveti és sejt szinten lejátszódó kapcsolatainak feltárása terén.

Elismertség

A Magyar Immunológiai Társaság tagja (1971-től), vezetőségi tagja (1982–1986), A Magyar Mikrobiológiai Társaság (1956-tól), a Magyar Élettani Társaság (1960-tól), a Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság (1971-től), és a Magyar Belgyógyász Társaság tagja (1976-tól).

A Népjóléti Minisztérium immunológiai főirányt koordináló tanácsának tagja (1986–1991).

A European Reticuloendothelial Society (1982-től) és a European Society for Clinical Investigation tagja (1984-től).

Elismerés

Akadémiai Díj (1964 és 1976).

Főbb művei

F. m.: önálló művei, könyvfejezetei: Chromovalbumin előállítása és antigén tulajdonsága. Egy. doktori értek. (Debrecen, 1964)
Heterolog immunglobulinok szenzibilizáló és adszorbeálódó képessége szöveti és sejtszinten vizsgálva. Kand. értek. (Debrecen, 1973)
Az immunválaszban résztvevő sejtek ontogenezise. 
Benczur Miklóssal. – A mononukleáris fagociták és granulociták nem fajlagos működése az immunmechanizmusban. Maródi Lászlóval. (Az Országos Haematológiai Vértranszfúziós és Immunológiai Intézet Könyvtára 14. Klinikai immunológia. I. köt. Elmélet. Bp., 1988)
Mononukleáris fagocitasejtek szerepe a gazdaszervezet védekezésében. Doktori értek. (Debrecen, 1989).

F. m.: tanulmányai: A fémhidroxid csapadékok oldékonysági szorzatának meghatározása. Csányi Lászlóval és Szabó Zoltánnal. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1953. 10.)
Vas kolorimetriás mikromeghatározása aktivált reakcióval. Almássy Gyulával. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1955. 8.)
Érzékeny és gyors vasmeghatározás természetes vizekben. Almássy Gyulával. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1956. 9.)
Ein modifiziertes Verfahren zur Merfierung von Ovalbumin mit Chrom. Kesztyűs Loránddal. (Acta Microbiologica, 1962)
Comparative Gel Diffusion Analysis of Native and Chromium-Labelled Ovalbumin. Bátory Gabriellával. – Studies on the Antigenic Properties and Chemical Structure of Irradiated Protein. Damjanovich Sándorral és Kesztyűs Loránddal. (Acta Physiologica, 1964. 4.)
Isolation
of Antibodies by Gel-filtration Többekkel. (Acta Microbiologica, 1966)
Béta2-globulinok  – IgA és IgM-globulin – immunelektrophoretikus vizsgálata koraszülöttek és érett csecsemők szérumában. Csorba Sándorral. (Gyermekgyógyászat, 1968. 1.)
Distribution in the Organs of 131
J-ovalbumin Antigen in Rat and Mouse Anaphylaxis. Csaba Bélával és Deseő G.-vel. (Acta Microbiologica, 1969)
The Effect of Chloroquine on the Antigen-Antibody Reaction. Szilágyi T.-vel. (Acta Physiologica, 1970. 4.)
Immundiffúziós módszer gliadin-ellenes antitest kimutatására. Többekkel. (Gyermekgyógyászat, 1975. 4.)
The Fixation of
Heterocytophylic Antibodies to Macrophages. Többekkel. (Applied Immunology, 1976)
Radioassay of Soluble Immune
Complexes Using Their Uptake by Macrophage Fc Receptors. Többekkel. (Immunology, 1977)
A vérkeringésben levő immunokomplexek kimutatása macrophag által történő felvétel alapján. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1977. 40.)
Abnormalities in Humoral and Cellular Immunoactivity in Pancreatitits. Többekkel. (
Acta Medica, 1978)
Detection of Relatedness among Proteins by Acrylamide Gel Electrophoresis Combined with Immunodiffusion. Többekkel. (Acta Biologica Debrecina, 1979)
Monocita működés vizsgálata pancreatitisben. Többekkel. (Magyar Belorvosi Archívum, 1979. 6.)
Keringő immunkomplexek Hodgkin-kóros betegek szérumában. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1979. 2.)
Monocita random migráció és kemotaxis vizsgálata egyszer használatos kamrákkal. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1979. 11.)
A mononukleáris fagociták szerepe a gazdaszervezet védekező mechanizmusában. (Biológia [folyóirat], 1980. 2.)
Herpes immuncomplex nephritis. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1980. 15.)
Enzimmel jelzett immunoszorbens – ELISA – eljárás anti-DNS szint mérésére SLE-os betegek szérumában. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1980. 23.)
Signals of Monocyte Activation in Patients with SLE. Többekkel. (Experimental Immunology, 1983)
Monocyte Activation in Patients with Hodgkin’s Disease. Többekkel. (International Journal of Cancer, 1984)
Effect of Dialysable Leukocyte Extract on the Mononuclear Leukocytes in Hodgkin’s Disease. Többekkel. (Haematologia, 1985. 2.)
Factor XIII of Blood Coagulation in Human Monocytes. Többekkel. (Thrombosis Research, 1985)
Altered Monocyte Functions in Patients with Angioimmunoblastic Lymphadenopathy. Többekkel. (Haematologia, 1987. 2.)
Ligand Specific Cross Inhibition of Monocyte
Phagocytosis. Többekkel. (Scandinavian Journal of Immunology, 1988)
A humán Fcgamma-receptorok jellemzői, szerepük és klinikai jelentőségük. Szegedi Gyulával és Szűcs Gabriellával. (LAM Lege Artis Medicinae, 1998. 10.).

F. m.: tanulmányai a Kísérletes Orvostudomány c. folyóiratban: A J131-ovalbumin eloszlása normális és szenzibilizált tengerimalacok szervezetében. Többekkel. (1960)
A
röntgensugár hatása a tengerimalac anaphylaxiás shockjára. Többekkel. (1961)
A chromovalbumin és nativ ovalbumin antigén tulajdonságának összehasonlítása quantitativ praecipitatio alapján. Kesztyűs Loránddal. – Haptengátlásos módszer a cellulárisan fixált – sessilis – antitestek meghatározására. Csernyánszky Hedviggel és Kesztyűs Loránddal. (1964)
Ellenanyagok izolálása gélfiltrációval. Csaba Bélával és Juszupova, Szaodattal. (1967)
Különböző speciesekből izolált ellenanyagok szöveti fixatiójának és szenzibilizáló képességének vizsgálata tengerimalacokon. Csaba Bélával és Kesztyűs Loránddal. – Szenzibilizált
tengerimalacok szöveteinek kvantitatív antigénkötő képessége. Többekkel. (1968)
Chloroquin hatása az antigén–ellenanyag reakcióra. Szilágyi Tiborral. – Immunglobulinok cytophyl tulajdonságának quantitativ vizsgálata Ehrlich-ascites tumorsejteken. Többekkel. (1971).

F. m.: írásai a Magyar Reumatológia c. lapban: Monocita kemotaxis és limfokin-aktivitás systemás lupus erythematosusban. Többekkel. (1980. 1.)
Anti-natív DNS-szint mérése enzimmel jelzett immunoszorbens mikromeghatározás segítségével SLE-os betegek szérumában. Többekkel. (1981. 1.)
SLE-os betegek keringő immunkomplexeinek hatása egészségesek monocitáira. Többekkel. (1981. 3.)
Levamisol in vitro és in vivo alkalmazása Hodgkin-kórban. Többekkel. (1981. 4.)
Monocyte Activation in Systematic Lupus Erythematosus. Többekkel. (1983. 4.)
Immunológiai vizsgálatok rheumatoid arthritisben. Többekkel. (1984. 4.)
Keringő immunkomplexek vizsgálata szisztémás lupus erythematosusban. Bányai Anikóval, Sonkoly Ildikóval és Szegedi Gyulával. (1985. 1.)
Functional Studies on Monocytes in Systematic Lupus Erythematosus. (1985. Supplementum)
Rheumatoid arthritises betegek monocita-makrofág funkciójának alakulása in vitro tenyésztés során. Többekkel. (1986. 1.)
D-penicillamin kezelés immunológiai hatásai kevert kötőszöveti betegségben. Előzetes közlemény. Többekkel. (1986. 4.)
Parallel Alteration of Monocyte Fc Receptor Binding Capacity and Splenic Macrophage Clearance Function in Systematic Lupus Erythematosus. (1987. Supplementum)
Különböző anti-DNS titerű szisztémás lupus erythematosusos betegek kórlefolyásának tanulmányozása. Többekkel. (1988. 1.).

Irodalom

Irod.: Magyar és nemzetközi ki kicsoda? 2004–2009. (Bp., 2003–2008)
Hübners Who is Who Magyarországon. 2003–2010. (Zug, 2003–2011)
Találkozások a DEOEC emeritus/nyugdíjas tanáraival. Emlékeik, gondolataik a XXI. században. Riportok. A kötetet szerk. Módis László és Fazekas-Bálint Ágnes. A riportokat készítette Tornyi Ferenc. (Debrecen, 2013).

 

neten:

https://mta.hu/koztestuleti_tagok?PersonId=8371 (Zsindelyné Kávai Mária adatlapja az MTA Köztestületének tagjai között, 2023)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2023

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője