Kator Lajos
Kator Lajos

2021. szeptember 19. Vasárnap

Kator Lajos

gépészmérnök

Születési adatok

1932. március 7.

Felsőmándpuszta, Zala vármegye

Halálozási adatok

1974. július 28.

Budapest

Temetési adatok

1974. augusztus 8.

Budapest

Farkasrét


Család

Sz: Kator István (†1943) kubikos, Rácz Mária napszámos. Testvére: Kator István, a Csepel Vas- és Fémművek gépésztechnikusa. F: 1957-től Vidonyi Éva tanítónő. Fia: Kator Tamás (1961–) és Kator Miklós (1967–). 

Iskola

Elemi iskoláit Keszthelyen végezte, a székesfehérvári Gépipari Technikumban éretts. és gépésztechnikus képesítést szerzett (1952). A BME Gépészmérnöki Kar Gépgyártástechnológiai Szakán végzett (1956), doktorált (1963), a műszaki tudományok kandidátusa (1963), doktora (1973). 

Életút

A BME Gépészmérnöki Kar Mechanikai Technológia Tanszéke tanársegéde (1956–1962), egy. adjunktusa (1962–1965), egy. docens (1965–1974), egy. tanára (1974. júl. 1.–1974. júl. 28.). A Gépészmérnöki Kar dékánhelyettese (1970–1974). A londoni Imperial College-ban járt hosszabb tanulmányúton (1967–1968). Az MTA–TMB-n Gillemot László aspiránsa (1959–1962). 

Tudományos pályafutásának kezdetén a gömbgrafitos öntöttvas előállításával foglalkozott, majd bekapcsolódott a gömbtartályok hazai gyártásánál végzett anyagvizsgálati kutatásokba. Később érdeklődése fémes anyagok mechanikai tulajdonságainak vizsgálata, egyéb anyagszerkezeti technológiai problémák, elsősorban képlékeny fémek törési folyamatainak feltárása, ill. töréskor fellépő nyomófeszültség tanulmányozása felé fordult. Új, nemzetközileg is jelentős módszert dolgozott ki fémes anyagok belső energiaviszonyainak feltárására. 

Emlékezet

Budapesten (II. kerület Csalán utca 17.) élt és tevékenykedett, a Farkasréti Temetőben nyugszik. 

Elismertség

Az MTA Anyagvizsgálati és Hegesztési Bizottság Fémek Anyagvizsgálata Albizottsága tagja (1964–1969), az MTA Fémszerkezettani Bizottsága tagja (1969–1974). 

Főbb művei

F. m.: A szemcsenagyság befolyása a kontrakciós munkára. 24 táblával. Kand. értek. (Bp., 1962)
Judging the Phenomenon of Brittle Fracture Caused by Grain Coarsening on the Basis of Fracture Work. (Periodica Polytechnica. Mechanical Engineering, 1963)
Diplomatervezési gyakorlatok a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán. Többekkel. (Felsőoktatási Szemle, 1963)
Kiegészítő jegyzet a Metallográfia és anyagvizsgálat című tankönyvhöz. Gillemot Lászlóval és Prohászka Jánossal. (Bp., 1963
3. kiad. 1965)
Die einschnürungsabhängige Verlauf der Dehnung von Flachproben. (Periodica Polytechnica. Mechanical Engineering, 1964)
Szaktárgyi üzemi gyakorlatok a Gépészmérnöki Karon. (Pedagógiai Közlemények, 1965)
Fémek technológiája. Artinger Istvánnal és Romvári Pállal. Egy. jegyz. (Bp., 1965
2. kiad. 1966
3. kiad. 1969)
Fémes szerkezeti anyagok. (A Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványa. Bp., 1969)
Plastic Deformation of Metals. (Periodica Polytechnica. Mechanical Engineering, 1970)
Fémek technológiája. Monográfia és egy. tankönyv. Artinger Istvánnal, Romvári Pállal. (Bp., 1971
2. kiad. 1972
3. jav. kiad. 1975)
Measuring Accuracy of the Released Heat Determination in Cylindrical Tensile Test Pieces at the Point of Contraction. (Periodica Polytechnica. Mechanical Engineering, 1971)
Szakító próbatestek alakváltozásának vizsgálata a fajlagos belső energiaváltozás alapján. (Bányászati és Kohászati Lapok. Kohászat, 1971)
A fémek képlékeny alakváltozásának és törésének energetikai vizsgálata. Doktori értek. (Bp., 1972)
Melegen dolgozó szerszámacélok. Artinger Istvánnal, Czoboly Ernővel. (Műszaki Tudomány, 1972)
Új fémes szerkezeti anyagok és technológiák. Monográfia. Artinger Istvánnal, Ziaja Györggyel. (Bp., 1974).

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Népszabadság. 1974. aug. 2.). 

Megjegyzések

Doktori értekezése önéletrajza szerint Szentgyörgyvárott született! 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2014