Katona Katalin
Katona Katalin

2024. július 18. Csütörtök

Katona Katalin

filozófus, pedagógus

Névváltozatok

Rapaport Sámuelné 

Születési adatok

1918. december 27.

Budapest

Halálozási adatok

1967. március

Budapest


Iskola

Az ELTE BTK-n filozófia–politikai gazdaságtan szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1952). 

Életút

A Fővárosi Pedagógiai Szeminárium tanszékvezető tanára (főisk. docensi rangban, 1952–1961), az MTA, ill. az ELTE Neveléstudományi Tanszéke tud. munkatársa (1961–1967). 

Irodalomtörténésznek indult, pályája elején az 1930-as évek eszmetörténetét vizsgálta, majd érdeklődése a pedagógiai szociológia felé fordult. Az első pedagógiai szociológiai felmérés az 1960-as évek elején volt Magyarországon: 16–20 éves tanulóknak arra a kérdésre kellett válaszolniuk, hogy mit jelent számukra a boldogság? A szocializmus építésének akkori szakaszában, Katona Katalin és munkatársai az egyén és a közösség között fennálló ellentmondásokat és főleg a munkához való viszonyt elemezték, valamint vizsgálódási körükbe tartozott a szocialista tudatformálódás folyamata. Benyújtott kandidátusi értekezése erre a kérdőíves felmérésre épült, ill. a dolgozat egyik fejezete a fejlett kapitalista országok ifjúságának egyik rétegéről, az ún. lázadó fiatalokról nyújtott vázlatos képet. 

Főbb művei

F. m.: Szabó Dezső világnézete. (Magyar Filozófiai Szemle, 1957)
A munka emberformáló hatásáról. Széljegyzetek Hegel A szellem fenomenológiája c. könyvéhez. (Magyar Pedagógia, 1962)
Adatok és következtetések a tanulók pályaválasztásáról. (Pedagógiai Szemle, 1962)
Az embernek munkával történő önteremtéséről. (Magyar Filozófiai Szemle, 1962)
Munka, erkölcs, nevelés. (Valóság, 1963)
A munka erkölcsi és nevelési kérdései egy vizsgálat adatai alapján. (Tanulmányok a neveléstudomány köréből. 1963. Bp., 1964)
Távlatok, egyéni életcélok, nevelési cél. (Magyar Pedagógia, 1964)
A lázadó fiatalok problémájához. (Pedagógiai Szemle, 1965)
Cél és valóság a szocialista nevelésben. Benyújtott kand. értek. (Bp., 1966)
Adalékok a fiatalság problémájához. (Pedagógiai Szemle, 1966)
Ifjúságunk problémái. (Bp., 1967)
Vázlatok a szocialista nevelés céljához. Távlatok és egyéni életcélok. (Pedagógiai Szemle, 1967)

 

ford.: Darwin, Charles: Az ember származása és a nemi kiválasztás. Ford. A bevezető tanulmányt Malán Mihály írta. (Charles Darwin válogatott művei. 5. Bp., 1961). 

Irodalom

Irod.: Csőregh Éva: K. K.: Ifjúságunk problémái. (Világosság, 1968)
Veress Judit: K. K.: Ifjúságunk problémái. (Társadalmi Szemle, 1968). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2014

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője