Katona Emil
Katona Emil

2024. július 16. Kedd

Katona Emil

közgazdász

Születési adatok

1940. április 1.

Szeged

Halálozási adatok

1998. november 9.

Johannesburg, Dél-Afrikai Köztársaság


Család

Sz: Katona Emil (1910–1990) dr. vegyész, a veszprémi Nehézvegyipari Kutatóintézet (NEVIKI) tud. főmunkatársa, Varga Irén gépírónő. F: 1. 1962–1973: Virágos Judit gyógypedagógus. Elvált. 2. 1974-től Zalka Tatjána, a Magyar UNESCO Bizottság Titkárságának főelőadója.

Iskola

Általános iskoláit Balatonalmádiban végezte, a győri Révai Miklós Gimnáziumban éretts. (1958), a MüM 30. sz. Műszaki Intézetében általános mechanikai műszerész szakmunkásvizsgát tett (1961); tanulmányai idején az országos műszerésztanuló verseny 3. helyezettje (1961). Az MKKE Közlekedési Szakán közgazdász okl. szerzett (1967), az MKKE Ipar Karán doktorált (1969), az ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központ angol szakán végzett (1972), a közgazdaság-tudományok kandidátusa (1983).

Életút

A NEVIKI laboránsa (1958–1959), a Beloiannisz Híradástechnikai Gyár (BHG) mechanikai műszerésze (1959–1961), az OTP számfejtője (1961–1963). A BME Közlekedés- és Építőipari Gazdaságtan Tanszékének gyakornoka, tanársegéde (1967–1968). Az Országos Tervhivatal (OT) Közlekedés- és Postaügyi Főosztályának főelőadója (1968–1970), a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium (KPM) Miniszterhelyettesi Titkárságának csoportvezetője (1970–1971). A Kulturális Kapcsolatok Intézete (KKI) Műszaki és Tudományos Együttműködési Titkárság főosztályvezető-helyettese (1971–1976), a Zambiai Egyetem Közgazdaság-tudományi Tanszékének vendégdocense (= senior lecturer, 1976–1980). Az MKKE Világgazdasági Tanszékének tanársegéde (1971–1981), egy. adjunktusa (1981–1984), egy. docense (1984-től). A tanzániai Dar es Salaam-i Egyetem Közgazdasági Tanszékének vendégprofesszora (1985–1990), a Lesothói Nemzeti Egyetem Közgazdasági Tanszékének vendégprofesszora, egy. tanára (1990–1992), a Dél-afrikai Köztársaság Zulufödi Egyeteme Közgazdasági Tanszékének tanszékvezető egy. tanára (1993–1998). A fejlődő országok, elsősorban a dél-afrikai és a kelet-afrikai régió alternatív társadalmi-gazdasági fejlesztésével, a magyar–fekete-afrikai, ill. az iparilag fejlett országok–egykori gyarmataik gazdasági kapcsolatainak vizsgálatával foglalkozott. Az ENSZ megbízásában részt vett – a függetlenség kivívása előtt – a Namíbia Intézet munkájában és kidolgozta a függetlenné váló Namíbia ún. jövedelemelosztási prognózisát.

Főbb művei

F. m.: Magyarország közúti távolsági személyközlekedése szállítási teljesítményeinek várható alakulása 1980-ig. Egy. doktori értek. (Bp., 1968)
A zambiai gazdaság strukturális problémái a függetlenné válás után. (Külgazdaság, 1978)
Socialism versus Imperialism. Some Aspects of the Necessity of Ideological Choice in Black Africa. Kismonográfia. (Studies on Developing Countries. 101. Bp., 1979)
Alternatív társadalmi-gazdasági fejlesztési stratégiák Kelet-Afrikában. Zambia, Tanzánia, Kenya. Monográfia és kand. értek. (Bp., 1982)
National Development Plans and the Standard of Living in Black Africa. The Zambian Case. A kandidátusi értek. átd. kiadása. (Studies on Developing Countries. 111. Bp., 1982)
Az urbanizáció, a vidék és a város közötti migráció kialakulása és társadalmi-gazdasági hatása Zambiában. (Elmaradottság és modernizáció. Műhelytanulmányok. Bp., 1983)
Társadalmi-gazdasági formációelméletek és érvényesülésük Kelet- és Délkelet-Afrikában. (Egyetemi Szemle, 1984)
Tervezés és életszínvonal a fekete-afrikai országokban. (Külgazdaság, 1984)
Az iparosítás mint az elmaradottságból való kitörés eszköze Fekete-Afrikában. (Közgazdasági Szemle, 1984)
Folytatódik Namíbia kizsákmányolása. (Egyetemi Szemle, 1985)
Planning and Policy Making. Factors Affecting the Recovery of Agriculture in Tanzania. Kismonográfia. (Studies on Developing Countries. 125. Bp., 1988)
Some Characteristics of the Urban Informal Sector in Southern Africa. The Case of Lesotho. (Inaugural and Other Addresses. 49. University of Zululand, 1993)
kéziratban: Az új gazdaságirányítási rendszer követelményei a közlekedés fejlesztésének korszerű tervezésével, a gazdasági folyamatok elemzésével szemben. (OT, 1969)
A miniszterhelyettes felügyelete alatt működő közúti közlekedési vállalatok gazdasági tevékenységének elemzéséhez szükséges legfontosabb mutatók körének meghatározása. (KPM, 1971).

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Népszabadság–Magyar Nemzet, 1998. dec. 7.).

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője