Kaszab Zoltán
Kaszab Zoltán

2023. december 6. Szerda

Kaszab Zoltán

biológus, zoológus, entomológus

Születési adatok

1915. szeptember 23.

Farmos, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Halálozási adatok

1986. április 4.

Budapest

Temetési adatok

1986. április 22.

Budapest

Farkasrét


Család

Sz: Török Jolán. Apja tanító volt. Testvére: Kaszab Andor, a Felsőfokú Élelmiszeripari Technikum Orosz Tanszéke vezetője, Kaszab Géza dr. postaigazgató, a postai járműtelep osztályvezetője (húga: Fehérvári Gyuláné tanító). F: 1942-től Kiss Magdolna. Fia: Kaszab Ákos (1943–); leánya: Kaszab Piroska (1945–). 

Iskola

Elemi iskoláit szülőfalujában, középiskoláit Vácott, a piaristáknál és Budapesten végezte; a Madách Imre Gimnáziumban éretts. (1933). A Pázmány Péter Tudományegyetemen természetrajz–vegytan szakos középiskolai tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1937). Egyetemi évei alatt az Emericana Bajtársi Szövetség tagja (1933–1937) és a Természetrajzi Szövetség elnöke.

 

A biológiai tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (1958). Az MTA tagja (l.: 1967. máj. 5.; r.: 1979. máj. 11.). 

Életút

A Pázmány Péter Tudományegyetem Állatrendszertani Intézete gyakornoka és a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) Országos Természettudományi Múzeuma Állattára tisztviselője (1937–1941), gyakornoka (1941), beosztott tanára (1941–1950), tud. muzeológusa (1950–1955), az Állattár osztályvezetője (1955–1970). A Múzeum főigazgató-helyettese (1969–1970), főigazgatója (1970–1985). A II. világháborúban, mint gyalogos póttartalékos vett részt (1944-től őrmesteri rangban; 1945. febr. 5.–1945. szept. 1.: hadifogságban volt). 

Taxonómiával, entomológiával, állatföldrajzzal, elsősorban a Coleopterák (bogarak) rendszertanának kutatásával foglalkozott. Úttörő jelentőségű eredményeket ért el a Tenebrionidák (gyászbogarak) és Meloidák (hólyaghúzó bogarak) rendszertani vizsgálata; utóbbi új, filogenetikus rendszerének kialakítása terén. E két bogárcsalád tekintetében a világ elsőszámú specialistájának számított: monográfiákban dolgozta fel az Arab-félsziget, Új-Kaledónia, Sri Lanka, a Fidzsi-szigetek és Szamoa, valamint Afganisztán gyászbogarait. A magyar bogárvilág, a sivatagi rovarvilág, Afrika, Ázsia, Új-Guinea, Polinézia és Amerika trópusi területeinek feldolgozása során rendkívül gazdag tudományos anyagot gyűjtött össze, amelyeket a Magyar Nemzeti Múzeum Állattárában helyezett el: tudományos pályafutása alatt az Állattár bogárgyűjteménye megháromszorozódott (1 millió példányról 3 millió példányra nőtt!). 

Az egyik legjelentősebb magyar Belső-Ázsia-kutató volt. Hat expedíciójával (1963–1968: évente) Mongólia állattani kutatásának úttörője, Mongóliában kb. 60 új állatnemet és 1600 új állatfajt fedezett fel, (és 486 000 állatpéldányt gyűjtött) ezekről megjelent publikációit külön sorozatban adta közre (Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Zoltán Kaszab in der Mongolie). Több mint 50 új fajt, egy nemet (Kaszabellus) és egy alnemet (Kaszabiella) neveztek el róla.

 

Jelentős szerepet játszott továbbá a magyarországi faunisztikai kutatások irányításában. Irányításával indult meg a Kis-Balaton, a Velencei-hegység, a Zempléni-hegység, a Bükk tudományos zoológiai kutatása, valamint az Észak-alföldi Bátorliget őslápjának faunisztikai feltárása, továbbá a hazai nemzeti parkok állatvilágának a számbavétele. 

Emlékezet

Budapesten élt és tevékenykedett, a Farkasréti Temetőben nyugszik. Sírját a Nemzeti Emlékezet és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2004-ben). 

Elismertség

Az MTA Zoológiai Bizottsága elnöke (1966–1986). A Magyar Rovartani Társaság tagja (1937–1986), titkára (1949–1957) és a Magyar Biológiai Egyesület Állattani Szakosztálya választmányi tagja.

 

A Közép-európai Nemzetközi Entomofaunisztikai Szimpóziumokat előkészítő bizottság állandó tagja (1964–1986). A Belga Kir. Rovartani Társaság tb. tagja (1969–1986), a Jugoszláv Rovartani Társaság külföldi r. tagja (1970–1986), a Szovjet Össz-szövetségi Rovartani Társaság (1973–1986), a Csehszlovák Rovartani Társaság (1975–1986), a Lengyel Rovartani Társaság t. tagja (1978–1986). A Párizsi Természettudományi Múzeum l. tagja (1976–1986). 

Elismerés

Szocialista Kultúráért (1954), Szocialista Munkáért Érdemérem (1955), a Magyar Népköztársaság Aranykoszorúval Díszített Csillagrendje (1985).

 

Akadémiai Díj (1961), Frivaldszky Imre-emlékplakett (1969), Állami Díj (1980). 

Szerkesztés

A Magyarország Állatvilága – Fauna Hungariae c. könyvsorozat főmunkatársa (1955–1965), főszerkesztője (1965–1986), a Natural History of the Natural Parks of Hungary c. sorozat társszerkesztője (1981–1986). A Folia Entomologica (1963–1985) és az Acta Zoologica szerkesztőbizottságának tagja (1969–1986). 

Főbb művei

F. m.: A virágcincérek hangadószervének alap- és rendszertani vizsgálata. Egy. doktori értek. is. 4 táblával. (Bp., 1937)
A Kőszegi hegység bogárfaunájának alapvetése. – Grundlagen zur Kenntnis der Käferfauna des Kőszeger Gebirges. (Vasi Szemle, 1937 és külön: A Kőszegi Múzeum Közleményei. 1. sor. 2. sz. Kőszeg, 1937)
A történelmi Magyarország Tenebrionidái. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1938)
Morphologische und systematische Untersuchungen über das Stridulationsorgan der Blumenbockäfer. 4 táblával. (Festschrift E. Strand, 1938)
A fácán gazdasági jelentősége az 1937/38. évi országos vizsgálat eredményei alapján. Kleiner Endrével és Zsák Zoltánnal. (Aquila, 1938)
Coleopterológiai jegyzetek. 1–2. (Folia Entomologica, 1938)
Tenebrioniden aus Neu-Guinea. Monográfia. (Leyden, 1939)
Vasvári Miklós kis-ázsiai gyűjtőútjának állattani eredményei. 2. Gyászbogarak. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1939)
Revision der Tenebrioniden-Tribus Platyscelini. (Mitteilungen der Münchener Entomologische Gesellschaft, 1940)
Die Buprestiden Ungarns mit Beschreibung neuer Formen. (Fragmenta Faunistica Hungarica, 1940)
Neue Heterotarsinen [Coleoptera, Tenebrionidae] aus der Sammlung des Ungarischen Nationalmuseum. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1940)
Vasvári Miklós kis-ázsiai gyűjtőútjának állattani eredményei. IV. Hólyagkutató bogarak. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1941)
Eine neue Unterfamilie und eine neue Tribus aus der Familie der Tenebrionidae. (Entomologische Blätter, 1941)
Die indomalayischen Misolampien [Coleoptera, Tenebrionidae]. 1 táblával. – Zwei neue Pedinus-Arten von der Balkalnhalbinsel. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1941)
Die indischen Arten der Gattung Pachypterus Luc. (Folia Entomologica, 1941)
Magyarország Meloidái. – Die Meloiden Ungarns. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő–Fragmenta Faunistica Hungarica, 1942 és külön: Bp., 1942)
Beiträge zur Kenntnis der orientalischen Opatrinen. (Mitteilungen der Münchener Entomologische Gesellschaft, 1942)
Beiträge zur Kenntnis der Cossyphinen [Coleoptera, Tenebrionidae]. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1943)
Tribolium destructor Uytt. első magyarországi előfordulása. – Teratolytta dives Brullé előfordulása Magyarországon [Coleoptera, Meliodae]. (Folia Entomologica, 1943)
Über die Arten der Gattung Tetraphyllus Lap. Brll. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1944)
Monographie der Leiochrinen. Monográfia. 1. táblával. (Naturwissenschaftlichen Monographien. 3. Bp., 1946)
Új Menimus-fajok a Fülöp-szigetekről. – Új gyászbogár-nemzetség Jáva szigetéről. (Rovartani Közlemények, 1946)
Beiträge zur Kenntnis der Insektenfauna des ehemaligen Deutsch-Ostafrikas insbesondere des Matengo Hochlandes. XI. Coleoptera. 5. Tenebrionidae und Meloidae. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1947)
Bogarak. – Coleoptera. (Dudich: A rovargyűjtés technikája. Bp., 1951)
Neue Revision der Gattung Alosimus Muls. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1951)
A Trigonoscelis fasciculitarsis Reitt. egy új alfaja Turkméniából. 1 táblával. – Negyvenéves a Magyar Rovartani Társaság. (Rovartani Közlemények, 1951)
Revision der Cerocominem. (Acta Biologica, 1951)
Eine neue Lydus-Art aus Kleinasien, nebst einer Bestimmungstabelle der bisher bekannten Arten der Gattung Lydus sensu stricto [Coleoptera, Meloidae]. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1952)
Die paläarktischen und orientalischen Arten der Meloiden-Gattung Epicauta Redtb. (Acta Biologica, 1952)
Revision der aethiopischen Arten der Meloiden-Gattung Epicauta Redtb. (Acta Biologica, 1953)
Studien über südafrikansichen Meloiden. (Annals of South African Museum, 1953)
Revision der Meloiden-Gattung Cyaneolytta Pér. – A fürj gazdasági jelentősége. Keve Andrással és Zsák Zoltánnal. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1953)
A Csendes-óceáni szigetek Tenebrionidáinak biogeográfiája. (Állattani Közlemények, 1954)
Über die von Herrn J. Klapperich in der chinesischen Provinz Fukien gesammelten Tenebrioniden. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1954)
Die Arten der Meloiden-Gattung Psalydolytta Pér. (Acta Zoologica, 1954)
Megemlékezés Révy Dezsőről. (Rovartani Közlemények, 1954)
Rovarkártevők a mezőgazdaságban. Kiállításvezető. (A Magyar Nemzeti Múzeum–Természettudományi Múzeum kiadványa. Bp., 1954)
Különböző csápú bogarak. 1. Lágytestű bogarak. – Diversicornia. 1. Malacodermata. (Magyarország állatvilága. VIII. köt. Bogarak. III/1. füz. Bp., 1955)
100 éves küzdelem a kolorádóbogár ellen. (Múzeumi füzetek. Bp., 1955)
Die Tenebrioniden der Fiji Inseln. – Die Tenebrioniden des Samoa-Inseln. (Proceedings of the Hawaiian Entomological Society, 1955)
Neue südafrikanische Meloiden aus dem Transvaal Museum in Pretoria. (Annales of Transvaal Museum, 1955)
Revision der Meloiden-Gattung Eletica Lac. (Annals of Museum of Congo Belge, 1955)
Die Arten der Meloiden-Gattung Cylindrothorax Escher. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1955)
Neue und wenig bekannte Malacodermata [Coleoptera] aus dem Karpatenbecken. (Acta Zoologica, 1955)
A fogoly táplálkozása és mezőgazdasági jelentősége. Vertse Alberttel és Zsák Zoltánnal. (Aquila, 1955)
Neue Meloiden-, Alleculiden-, Serropalpiden-, Anthiciden- und Oedemeriden-Formen aus Ungarn und den angrenzenden Gebieten. (Rovartani Közlemények, 1956)
Neue Tenebrioniden aus der papuanischen und aus der indomalayischen Region. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1956)
Neue Heteromera [Coleoptera] aus Ungarn. (Acta Zoologica, 1956)
Coleoptera Meliodae. (South African Animal Life, 1956)
Felemás lábfejízes bogarak. III. – Heteromera. III. (Magyarország állatvilága. IX. köt. Bogarak. IV/1–4. füz. Bp., 1956–1957)
A Meloidák [Coleoptera] filogenetikus rendszerének alapvetése. Monográfia és doktori értek. is. (Bp., 1957)
Einige neue Heteromeren aus Asien. (Opuscula Zoologica, 1957)
Zehn neue Tenebrioniden aus Asien. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1957)
Die Meloiden Afghanistans [Coleoptera]. (Acta Zoologica, 1958)
Neue Meloiden-Namen. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1958)
Phylogenetische Beziehungen des Flügelgeäders der Meloiden, nebst Beschreibung neuer Gattungen und Arten. – Neue Leptodes-Arten aus Asien nebste einer Revision der Leptodini. (Acta Zoologica, 1959)
Wissenschaftliche Ergebnisse der chinesisch–sowjetischen zoologischen Expedition nach SW China. – Neue orientalische Misolampien, (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1960)
Die Arten und systematische Stellung der Meloiden-Gattung Calydus Reitter. (Acta Zoologica, 1960)
A Kárpátok és medencéinek állatföldrajzi kapcsolatairól. (Rovartani Közlemények, 1961)
Revision der Tenebrioniden-Gattung Derispia Lewis. – Neue Arten der Gattung Leiochrodes Westwood. (Acta Zoologica, 1961)
Beiträge zur Kenntnis der Tenebrioniden-Tribus Leiochrini. – Ergebnisse der österreichischen Karakorum-Expedition, 1958. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1961)
Levélbogarak. – Chrysomelidae. (Magyarország állatvilága. IX. köt. Bogarak. IV/6. füz. Bp., 1962)
Bogarak. (Állatok gyűjtése. Szerk. is. Móczár Lászlóval és Soós Árpáddal. Bp., 1962)
Adatok a Kárpát-medence Chrysomelida-faunájának ismeretéhez. (Rovartani Közlemények, 1962)
A magyar faunakutatás helyzete és a jövő feladatai. (Állattani Közlemények, 1962)
Beiträge zur Kenntnis einiger asiatischen Tenebrioniden-Gattungen und Arten. – Über das System der asiatischen Lytta-Arten, nebst Beschreibung drei neuer Arten. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1962)
Beiträge zur Kenntnis der chinesischen Tenebrioniden-Fauna. (Acta Zoologica, 1962)
A Magyar Rovartani Társaság története. – Zoológiai tanulmányúton Mongóliában. (Rovartani Közlemények, 1963)
A Meloidák földrajzi elterjedésének filogenetikai vonatkozásai. (Állattani Közlemények, 1963)
Die paläarktischen und orientalischen Arten der Gattung Mesomorphus Seidl. – Merkmale der Adaptation, Spezialisation, Konvergenz, Korrelation und Progression bei den Meloiden. (Acta Zoologica, 1963)
Studien über Meloiden [Coleoptera]. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1963)
The Zoological Results of Gy. Topál’s Collectings in South Argentina. 13. Coleoptera. Tenebrionidae. – Ergebnisse der zoologischen Forschungen von dr. Z. Kaszab in der Mongolie. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1964)
Zoológiai kutatóúton Mongóliában. 4 táblával. (Állattani Közlemények, 1964)
Beiträge zur Kenntnis der Tenebrioniden-Fauna des mittleren Teiles der Mongolischen Volksrepublik. (Acta Zoologica, 1964)
A mongol–német biológiai expedíció Meloidái. – Adatok Mongólia Meloida-faunájához. 1–2. (Rovartani Közlemények, 1964–1965)
Egy nap a Góbi-sivatagban. (Élővilág, 1965)
Neue Tenebrioniden aus China. – Zoologische Ergebnisse der Forschungen von dr. T. Pócs in der Volksrepublik Vietnam. Tenebrionidae [Coleoptera]. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1965)
Angaben zur Kenntnis der Tenebrioniden-Fauna der Mongolischen Volksrepublik. (Acta Zoologica, 1965)
Zoológiai kutatóúton a Góbi-Altájban és a Hangáj-hegységben. (Állattani Közlemények, 1965)
Übersicht über die Arten der Gattung Melanesthes Lacordaire 1859. [Coleoptera, Tenebrionidae]. (Acta Zoologica, 1966)
Revision der Tenebrioniden-Gattung Microdera Eschsch. (Acta Zoologica, 1966)
Állattani gyűjtőúton, Kelet-Mongólia sztyeppéin. (Állattani Közlemények, 1966)
Revision der Triben Ertliini und Derideini. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1966)
Zsizsikfélék. – Bruchidae. (Magyarország állatvilága. IX. köt. Bogarak. IV/7. füz. Bp., 1967)
Die Tenebrioniden des Westmongolie. [Coleoptera]. (Acta Zoologica, 1967)
Zoológiai kutatóúton Nyugat-Mongóliában. 4 táblával. – A Przewalski-ló újabb előfordulása Mongóliában. 1 táblával. (Állattani Közlemények, 1967)
Ergebnisse der zoologischen Forschungen von dr. Z. Kaszab in der Mongolie. 1–2. (Acta Zoologica, 1968)
Állattani expedíció a Transzaltáj Góbiba. (Állattani Közlemények, 1968)
Az arid zóna állattani problémái. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1968. márc. 11.
megjelent: MTA Biológiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1968)
The Scientific Results of the Hungarian Soil Zoological Expeditions to South America. Tenebrioniden aus Chile. (Opuscula Zoologica, 1969)
The Scientific Results of the Hungarian Soil Zoological Expedition to the Brazzaville-Congo. [Coleoptera. Tenebrionidae.] (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1969)
Állattani gyűjőúton a mongóliai Nagy Tavakhoz. 4 táblával. (Állattani Közlemények, 1969)
The Scientific Results of the Hungarian Soil Zoological Expeditions to New Guinea. Tenebrionidae. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1970)
Revision der chilenischen Adelium-Arten. (Opuscula Zoologica, 1970)
Cincérek. – Cerambycidae. (Magyarország állatvilága. IX. köt. Bogarak. IV/5. füz. Bp., 1971)
Tenebrioniden aus Nepal. (Acta Zoologica, 1973)
Revision der Arten der Tenebrioniden-Gattung Scotoderus Perroud &
Montrouzier. (Folia Entomologica, 1973)
Neue Angaben zur Kenntnis der Tenebrioniden von Afghanistan. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1974)
Tenebrioniden aus Indien. (Acta Zoologica, 1975)
Ergebnisse der Bhutan-Expedition 1972 des Naturhistorischen Museums in Basel. Tenebrionidae. (Entomologia Basiliensia, 1975)
Revision der asiatischen Platynotinen. (Acta Zoologica, 1975)
Revision der Arten der Gattung Heterotarsus Latreille, 1829. [Coleoptera, Tenebrionidae.] – Die Arten der Tenebrioniden-Gattung Tabarus Gebieten, 1920. – Revision der Arten der Gattung Heterotarsus Latreille, 1829. (Acta Zoologica, 1976)
Neue Tenebrioniden [Coleoptera] von den Galapagos und Antillen, sowie aus Südamerika und Ostasien. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1977)
Die Phrenapatinen des papuanisch-pazifischen Gebietes. (Acta Zoologica, 1977)
Faunisztikai adatok Mongólia bogár- és legyezőszárnyú rovarainak ismeretéhez. (Rovartani Közlemények, 1977)
Australische und südpazifische Tenebrioniden der Tribus Phrenapatini und Gnathidiini sowie synonymische Bemerkungen. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1978)
Neue Meloiden aus Asien, Afrika und aus Südamerika. (Acta Zoologica, 1978)
Faunistik der Tenebrioniden von Sri Lanka. – Tenebrioniden aus Südindien. – Revision der asiatischen Arthrodosis-artigen Erodiini. (Folia Entomologica, 1979)
Die Arten der Gattung Sivacrypticus Kaszab, 1964. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1979)
Neue Tenebrioniden aus Sri Lanka. 1–2. (Acta Zoologica, 1980)
Angaben zur Kenntnis der Tenebrioniden Nordvietnams. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1980)
Az arid területek faunatörténete. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1980. márc. 22.
megjelent: MTA Biológiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1981)
Állathatározó. Többekkel. (Bp., 1980
3. átd. kiad. 1984)
Neue orientalische Stenosini. (Acta Zoologica, 1981)
Die Gatungen und Arten der Tribus Archeocrypticini. – Neue südamerikanische Tenebrioniden. (Folia Entomologica, 1981)
Die Arten der Gattung Stenosida Solier, 1835. – Faunistische und taxonomische Studien über Meloiden. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1981)
Die Tenebrioniden Neukaledoniens und der Loyauté-Inseln. Monográfia. 23 táblával. (Folia Entomologica, 1982)
Die papuanisch-pazifischen Arten der Gattung Lorelus Sharp, 1876. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1982)
A faunisztikai kutatások múltja, jelene és jövője Magyarországon. (Állattani Közlemények, 1982)
Revision der australischen Uloma-Arten. (Acta Zoologica, 1982)
Synonymie indoaustralischer und neotropischer Tenebrioniden. (Acta Zoologica, 1983)
Über die Gattung Leprocaulus Fairmaire, 1896. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1983)
Insects of Saudi Arabia. Coleoptera. Familia Meloidae. A Synopsis of the Arabian Meloidae. (Fauna of Saudi Arabia. 5., 1984)
Revision der australischen Archeocrypticinen. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1984)
Über die mit Pigeus Gebien, 1917 und Hoploedipus Fairmaire, 1898 verwandten Camariinen aus der orientalischen Legion. (Acta Zoologica, 1984)
Beiträge zur Kenntnis der pazifischen Tenebrioniden. (Folia Entomologica, 1985)
Die Misolampien aus Neuguinea. (Acta Zoologica, 1986)
Tenebrioniden aus Neukaledonien. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1986)
Die papuanisch-australischen Arten der Gattung Derosphaerus Thomson, 1858. (Acta Zoologica, 1987)
Faunistische Angaben der Gattung Promethis Pascoe, 1869. (Folia Entomologica, 1988)
Katalog und Bestimmungstabelle der Gattung Promethis Pascoe, 1869. (Acta Zoologica, 1988). 

Irodalom

Irod.: Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László és Szluka Emil. (Bp., 1986)
K. Z. (Aquila, 1987)
Matskási István: In memoriam Zoltán Kaszab. – Merkl Ottó: Taxa Dedicated to dr. Zoltán Kaszab. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1987)
Balogh János: K. Z. (Magyar Tudomány, 1987)
Balogh János: K. Z. emlékezete. (Állattani Közlemények, 1987)
Kaszab-Veszprémy Magda: Complete List of Zoltán Kaszab’s Scientific Publications. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1987)
Matskási István: In memoriam Zoltán Kaszab. (Acta Zoologica, 1988)
Merkl Ottó: K. Z., Mongólia állattani kutatásának úttörője. (Földrajzi Múzeumi Tanulmányok, 1989)
Magyar utazók lexikona. Szerk. Balázs Dénes. (Bp., 1993)
Merkl Ottó: K. Z. (Magyar múzeumi arcképcsarnok. Bp., 2002). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője