Kárpáti József
Kárpáti József

2024. július 16. Kedd

Kárpáti József

közgazdász

Születési adatok

1924. augusztus 25.

Bélapátfalva, Borsod, Gömör és Kishont vármegye

Halálozási adatok

2002. július 25.

Budapest


Iskola

Az MKKE Ipar Szakán közgazdász okl. szerzett (1958), Kereskedelmi Karán doktorált (1976), a közgazdaság-tudomány kandidátusa (1992). 

Életút

A Lámpagyár beruházási pénzügyi előadója (1950–1953), a Közép-magyarországi Építő Vállalat anyagosztályának vezetője (1953–1954), az Alumíniumárugyár tervelőadója (1954–1955), a Mátravidéki Fémmű tervosztályvezetője (1955–1956). A Budapesti Orvosi Műszergyár revizora (1956–1957), az Állami Pénzverő tervosztályvezetője (1957–1960), a budapesti VIII. kerületi Tanács VB Házkezelési Igazgatósága főkönyvelője (1960–1966). A Vasipari Kutató Intézet (1966–1968), a Bőr-, Cipő- és Szőrmeipari Kutató Intézet tud. munkatársa (1968–1970). A Könnyűipari Szervezési Intézet közgazdásza (1972–1974), a Központi Szolgálatfejlesztési Kutató Intézet tud. főmunkatársa (1974–1977). A Pénzügyi és Számviteli Főiskola Szervezési Tanszéke főisk. docense (1977–1984), a Produktor Szervezési Vállalat nyugdíjas főmunkatársa (1985–1987).

Az MTA–TMB-n Gergely István (1966–1970), majd Kéri Tamás aspiránsa (1971–1974). 

Vállalatszervezéssel, szervezéselmélettel és -módszertannal, az iparvállalati marketing speciális kérdéseivel, a vállalat piaci pozícióinak elemzésével foglalkozott. Új algoritmust dolgozott ki a vállalati szervezettség színvonalának mérésére, az 1980-as években egyik kezdeményezője volt a lean és quality circle munkaszervezési rendszerek magyarországi adaptálásának (= DH-rendszer, dolgozz hibátlanul!). Nevéhez fűződik a Műszaki Menedzserképző Akadémia megszervezése és vezetése. 

Főbb művei

F. m.: Ipari nagyvállalatok belső ellenőrzése. (Pénzügyi Szemle, 1965)
Kutatási eredmények hasznosításának értékelése. (Ipargazdaság, 1968)
Kutatás a vállalatvezetés szolgálatában. (Vállalatvezetés – vállalatszervezés, 1969)
A vállalati döntésekről. (Vezetőképzés, 1972)
Az ágazati szervezésfejlesztési koncepciókról. (Ipargazdaság, 1972)
Kísérlet és vázlat a gazdasági növekedés mikroökonómiai modellje kialakításában. – Rendszerszemléleti vállalati szervezés a magyar iparban. (Gyapjúipari Szemle, 1972)
A szervezettség színvonalának értékelése. Értékelési játék. Balatoni Pállal, Jávor Istvánnal. (Az Országos Vezető Központ kiadványa. Bp., 1973)
Az iparvállalatok üzletpolitikájáról. (Időszerű gazdaságirányítási kérdések, 1973)
Az import nyersanyagvásárlás és készletezés gazdaságossága. (Ipargazdaság, 1973)
A vállalati játékok alkalmazásának tapasztalatai a vezetőképzésben. (Vezetőképzés, 1973)
Kísérlet a vállalati gazdasági növekedés mérésére. (Könnyűipari Szervezési Tájékoztató, 1973)
A vállalatvezetés információs rendszere. – Vezetéselmélet, vezetési iskolák. (Gyapjúipari Szemle, 1973)
Az iparvállalat szervezettségi szintjének mérése. Balatoni Pállal, Jávor Istvánnal. (Gazdaság, 1973)
Iparvállalatok üzletpolitikája. 1–2. (Gyapjúipari Szemle, 1973–1974)
Az ipari termelővállalatok értékesítési politikája. Benyújtott kand. értek. (Bp., 1974)
Üzletpolitika az iparvállalatoknál. 1–2. (Könnyűipari Szervezési Tájékoztató, 1974)
Hogyan mérhető a vállalati szervezettség színvonala? – Rekonstrukció és marketing. – A piacpolitika működési területe. (Gyapjúipari Szemle, 1974)
Gépipari rekonstrukció szervezési elemeinek alkalmazása. (Gépgyártástechnológia, 1975)
Az ipar és a kereskedelem korszerű kapcsolatai. Adalékok az iparvállalat üzletpolitikájához. Egy. doktori értek. (Bp., 1976)
A DH [Dolgozz hibátlanul!]-munkarendszer és a szervezettségi színvonal értelmezése. I–III. köt. Szerk. Bóka János Írta Balatoni Pál és K. J. (Könnyűipari Módszertani Továbbképző Intézet kiadványa. Bp., 1976)
A rendszerelmélet mikroökonómiai értelmezéséről. (Magyar Tudomány, 1976)
A szolgáltatás és a kisipar. (A KIOSZ kiadványa. Bp., 1978)
A szervezés technológiája. Balatoni Pállal. (Időszerű gazdaságirányítási kérdések, 1978)
A szervezettségi színvonal vizsgálata és a vezetés. (Vezetéstudomány, 1978)
Iparvállalatok szervezettségének vizsgálata. (Ipargazdaság, 1978)
A fogyasztási szolgáltatások minőségszabályozási rendszerei. (Ipargazdaság, 1979)
A mikroökonómiai rendszerek szervezése. 2. Bodnár Pállal és Roóz Józseffel. (A Pénzügyi és Számviteli Főiskola kiadványa. Bp., 1980)
A marketing szerepe és jelentősége a vállalati tevékenységben. (Dolgozz hibátlanul! munkarendszer. Bp., 1981)
A vállalat fejlesztési politikája és a fejlesztések irányítása. (Időszerű gazdaságirányítási kérdések, 1981)
A nagyüzemi tejtermelés amerikai és hazai gyakorlata. Várkonyi Józseffel. (Bp., 1981)
A szervezés időszerű kérdései. I–II. köt. Mátrai Józseffel. (Időszerű gazdaságirányítási kérdések, 1982–1983)
A vállalati marketing. Balatoni Pállal. (Vállalatunk. Bp., 1983)
Az iparvállalatok szervezettségi színvonalának vizsgálata. Főisk. jegyz. (Bp., 1984)
Textilipari vállalatok marketingtevékenysége. 1–3. Balatoni Pállal. (Magyar Textiltechnika, 1984)
Tartósan alacsony hatékonyságú vállalatok átvilágítása. Oktatási segédanyag. (Bp., 1985)
Az iparvállalatok szervezési stratégiája. (Időszerű gazdaságirányítási kérdések, 1986)
Az iparvállalati marketing. (Időszerű gazdaságirányítási kérdések, 1987)
A vezető és a számítástechnika. (Magyar Textiltechnika, 1987)
Veszteségforrások feltárása vállalatoknál. (Időszerű gazdaságirányítási kérdések, 1988)
Az iparvállalat működési és szervezési rendjének egyes kérdései. Benyújtott kand. értek. (Bp., 1988)
A vállalati marketing. (Minőségügyi Kiskönyvtár. Bp., 1989)
A vállalati szervezés. Monográfia és kand. értek. is. (A Gépipari Tudományos Egyesület kiadványa. Bp., 1990). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2014

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője