Kárpáti György
Kárpáti György

2023. december 8. Péntek

Kárpáti György

vegyészmérnök

Születési adatok

1923. február 5.

Budapest

Halálozási adatok

2006. február 8.

Budapest


Család

Régi húsiparos családból származott. Sz: Weisz Béla (†1944. Kőszeg) hentesmester, majd húsipari munkás, a holokauszt áldozata, Milch Jozefa. Testvére Kárpáti Pál közgazdász, a Csepel Vas- és Fémművek Ipargazdasági Főosztályának vezetője. F: 1944-től Schächter Magdolna, középiskolai tanár és fordító, az Országos Találmányi Hivatal műszaki előadója. Fia: Kárpáti Tamás (1945– Temesvár). 

Iskola

A Bolyai Reáliskolában tanult, húsipari szakmunkásvizsgát (1939), majd húsipari mestervizsgát tett (1946). A BME előkészítő tanfolyamán végzett és éretts. (1953), a BME-n vegyészmérnöki okl. szerzett (1959), a kémiai tudományok kandidátusa (1966). 

Életút

Apjánál húsipari szakmunkás (1939–1941), a csepeli Weisz Manfréd Művek gyári munkása (1941–1944), a temesvári Herz Szalámigyár húsipari szakmunkása (1944), a Hídépítő Vállalat hegesztője (1945–1946), anyjánál húsipari szakmunkás (1946–1948). A KIOSZ Élelmiszer-ipari Szakosztályi Központ titkára (1948–1949), a Közvágóhíd Nemzeti Vállalat személyzeti osztályvezetője (1949–1950). Az Országos Mezőgazdasági és Ipari Kísérleti Intézet Húsipari Osztálya, ill. a Konzerv- és Húsipari Kutató Intézet (KOHIKI) élelmiszer-technikusa, technológiai csoportvezetője (1950–1958), az újabb átszervezés után az Országos Húsipari Kutató Intézet (OHKI) Technológiai Osztályának vezetője (1958–1964). A Magyar Élelmezésipari Tudományos Egyesület (MÉTE) Húsipari Szakosztályának titkára (1954–1964), a MÉTE főtitkára és a Budapesti Felsőfokú Élelmiszer-ipari Technikum docense, a hús- és baromfiszak előadója (1964-től). Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1961–1964). 

Élelmiszer-kémiai alapkutatásokkal, húsipari gyártástechnológiai kérdésekkel, hentesáruk tartóssági vizsgálatával foglalkozott. Több eljárást dolgozott ki húskészítmények tárolására, hűtési körülményeik javítására, víztartalmuk gyors meghatározására. Jelentős szerepet játszott a húsipari (élő- és vágóállat-minősítési szabványok) szabványok magyarországi összeállításában, az első nagyüzemi termelésre beállított húsipari gyártási utasítások és anyagnormák kidolgozója. Kutatási területe: húsok előhűtés alatti súlyváltozásai, -veszteségei; húskészítmények füstölési és főzési technológiája, új füstölő-főző berendezések tervezése; vágóhidak higiéniai vizsgálata, az étkezési vér gyártástechnológiai és higiéniai kérdései; jellegzetes hazai tartós töltelékhúsáruk (szalámi-, kolbász- és sonkafélék) só- és víztartalom-változásainak vizsgálata, érlelése, ezzel összefüggésben az érlelés során használt klímaberendezések összehasonlító vizsgálata stb. 

Elismerés

Kosutány Tamás-emlékérem (1962). 

Főbb művei

F. m.: Étkezési vér nyerése és felhasználása a húsiparban. (Élelmezési Ipar, 1951)
Hús és húsfélék kezelése, tárolása az elárusító helyen. (Hús-, Baromfi- és Hűtőipari Közlemények, 1952)
Eljárás húskészítmények víztartalmának gyors meghatározására. (Élelmezési Ipar, 1952)
A töltelékes áruk utánfüstölése, különös tekintettel a nyári időszakra. – Tanműhelyi oktatástechnikumi hallgatók számára. – Hentesáruk tárolása. (Hús-, Baromfi- és Hűtőipari Közlemények, 1953)
Szalonnatárolási kísérletek. Körmendy Lászlóval. (Élelmezési Ipar, 1953 és A KOHIKI Évkönyve, 1953)
A vágóhídi vér élelmezésipari értékesítése. Lőrincz Ferenccel. (A KOHIKI Évkönyve, 1953)
Húsipari ismeretek. (Bp., 1954)
Adatok a zsírolvasztás technológiájához. Szeredi Idával. (Élelmezési Ipar, 1954)
Adatok a füstölt-főtt hentesáruk – kolbász- és húsfélék – főzési hőmérsékletének és időtartamának meghatározásához. (Húsipar, 1955)
A marhahús előhűtésénél bekövetkező súlycsökkenéseket befolyásoló tényezők. (Húsipar, 1957)
A dobozsonka minőségét befolyásoló egyes tényezők vizsgálata. (A KOHIKI Közleményei, 1958)
A hazai függesztett rendszerű marhavágóvonalak technológiájának vizsgálata. Noszke Ottóval. (Húsipar, 1958)
A húsipari gyakorlat kézikönyve. I. köt. Vágóhídi technológia. A hús és a vágási termékek elsődleges feldolgozása. II. köt. A hús ipari feldolgozása. Szerk. Lőrincz Ferenc. Írta Kökény Gyulával. (Bp., 1958
2. jav. és bőv. kiad. 1961)
Tartósító- és húsipari technológia. II. köt. Szerk. Többekkel. (Bp., 1959)
A dobozsonka minőségét befolyásoló tényezők vizsgálata. – A Hajdú-Bihar megyei Húsipari Vállalat újjáalakított húsfeldolgozó üzemének szakmai felülvizsgálata. Farkas Árpáddal. – Új, kombinált füstölő-főző berendezés. Többekkel. – A Debreceni Vágóhíd és Húsfeldolgozó Üzem füstölő berendezése. (Húsipar, 1959)
Egytérben füstölő-főző, kombinált generátoros berendezések kialakítása és alkalmazása hazai húsüzemekben. Többekkel. – Tartós töltelékáru-félék technológiájának főbb szempontjai. Nemes Katalinnal. (Az OHKI Közleményei, 1959)
A szalámi só- és víztartalmának változása az érlelésnél. – Hazai gyártmányú, hűthető hússzállító gépkocsik vizsgálata. Lencsepeti Jenővel. – Szalámiérlelési kísérletek klimatizált térben. Nemes Katalinnal. – A zsírgyártás technológiai és gépészeti problémái. (Húsipar, 1960)
Súlyváltozások különböző minőségű és eltérő fajú állatokból származó húsok előhűtése során. (Az OHKI Közleményei, 1960)
Különböző térben végzett szalámiérlelés klímaviszonyainak értékelése. Gantner Gyulával és Nemes Katalinnal. (Az OHKI Közleményei, 1961)
Kísérletek a hőkezelés hatásfokának megállapítására a füstölés és főzési eljárással készített töltelékes húskészítményeknél. Többekkel. – A Gyöngyösi Húsipari Vállalat kísérleti kombinált vágóberendezések technológiai műszaki felmérése. Gaál Sándorral. (Húsipar, 1961)
Újabb kísérleti eredmények a negyedelt marha és a hasított sertés gyorshűtésénél és gyorsfagyasztásánál. Kassai Dezsővel. – A tartós töltelékes húskészítmények végső víztartalmának meghatározása súlyméréssel. Zukál E.-vel. (Húsipar, 1962)
Vizsgálatok a gyulai kolbász korszerűsítésére. Foltányi Józseffel. (Az OHKI Közleményei, 1962)
Doboz- és gépsonka nyersanyagának előhűtése és pácolása hűtött pácoldatban. Kassai Dezsővel. – Szárazáru, szalámi- és tartóskolbászfélék gyártástechnológiájának korszerűsítésére irányuló törekvések. – Kísérletek húsok egyfázisú fagyasztására. Kassai Dezsővel. (Az OHKI Évkönyve, 1962)
Újabb kísérletek a dobozsonka zselétartalmának, ill. a gépsonka főzési veszteségének csökkentésére. Kéménczy Jánossal. (Húsipar, 1963)
A gyulai kolbász gyártástechnológiájának korszerűsítésére irányuló vizsgálatok. (Az OHKI Évkönyve, 1963)
Húsipari anyag- és gyártásismeret. 1–3. Élelmiszer-ipari technikumi tankönyv. (Bp., 1963–1965
9. kiad. 1977)
A szárítással tartósított húskészítmények gyártásának elméleti és gyakorlati kérdései. Kand. értek. (Bp., 1965)
Húsipari anyagismeret. Kiss Józseffel és Zukál Endrével. Felsőfokú élelmiszer-ipari technikumi tankönyv. (Bp., 1965)
Die Feststellung der Anderung des Wassergehaltes von Dauerwürsten während der Herstellung durch Gewichtsmessung. Zukál Endrével. (Die Fleischwirtschaft, 1965)
Három főkomponensből álló élelmiszer-készítmények összetételének optimális beállítása. Zukál Endrével. (Élelmezési Ipar, 1966)
Húsipari technológia. 1–2. Felsőfokú élelmiszer-ipari technikumi tankönyv. (Bp., 1966–1967)
Különböző szójakészítmények felhasználása az élelmiszerek előállításánál. (Élelmezési Ipar, 1973)
Új utak az élelmiszer-ipari választékbővítésben és a minőségmegóvásban. Demeczky Mihállyal és Varsányi Ivánnal. (A BME Mérnöki Továbbképző Intézet előadásai. Bp., 1981)
Egyszerűsített starterkultúra-koncentrátum előállítása és a termék alkalmazhatóságának vizsgálata. Farkas Lászlóval, Reichardt Olivérrel és Szigeti Jenővel. (Acta Óváriensis, 1989)
A tartósító- és az állatitermék-feldolgozó szakág nyersanyagai. Dimény Judittal és Erdélyi Lajosnéval. Egy. jegyz. (A Kertészeti és Élelmiszer-ipari Egyetem kiadványa. Bp., 1991)
Töredékek a húsipar közlemúltjának történetéből. (A hús, 1992)
Élelmiszerjog, élelmiszer-politika az Európai Unióban. (Sütőipar, 2001). 

Irodalom

Irod.: K. Gy. (A hús, 2006)
Elhunyt K. Gy. (Hűtőipar, 2006)
K. Gy. (Élelmezési Ipar, 2006)
Elhunyt K. Gy. (Cukoripar, 2006). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2014

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője