Kardos György
Kardos György

2023. december 3. Vasárnap

Kardos György, tasnádi

gépészmérnök

Névváltozatok

Tasnádi Kardos György

Születési adatok

1919. június 26.

Debrecen

Halálozási adatok

2008. február 9.

Budapest


Család

Sz: tasnádi Kardos Gyula (1884–1939), Magoss Margit (1891–1961). Testvére: Kardos László (1913–1936), Kardos Eszter (1914–) és Kardos Géza (1916–). F: Báti Julianna röntgenasszisztens.

Iskola

A Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában éretts. (1937), a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (JNMGE) Gépészmérnöki Osztályán végzett (Tasnádi Kardos György néven, 1943), a BME-n doktorált (1970); a műszaki tudományok kandidátusa (1969), a BME-n PhD-fokozatot szerzett (1997).

Életút

A Felten és Guillaume Kábel-, Sodrony- és Sodronykötélgyár Rt. mérőtechnikusa (1942–1943), üzemmérnöke (1945–1948), üzemvezetője (1949–1950); közben, a II. vh. végén katonai szolgálatot teljesített, szovjet hadifogságban volt (1944–1945). Az átszervezés után a Kábelgyár Rt. főtechnológusa (1950–1952), a Kábel- és Műanyaggyár főmérnöke (1952–1956), a Villamosipari Kutató Intézet tud. munkatársa (1956–1959), tud. osztályvezetője és a Szigetelőanyag Laboratórium vezetője (1959–1963). A Magyar Kábelművek kutatási főosztályvezetője (1963–1967), műszaki főosztályvezetője (1968–1978). Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1962–1965).

Emlékezet

A műanyag fizikai és kémiai tulajdonságainak vizsgálatával, elsősorban különféle feldolgozási eljárásaival, műanyag szigetelésű kábelek fejlesztésével foglalkozott. A magyar kábelipar kutató-fejlesztő tevékenységének irányítójaként alapvető szerepet játszott a 10 és 20 kV-os világszínvonalú (Alplast és Roundal) nagyfeszültségű polietilén kábelek kifejlesztésében. Alapvető tevékenységet fejtett ki a magyarországi műanyag telefonkábelek bevezetésében is. Családtörténeti és történeti földrajzi kutatásokkal is foglalkozott.

Elismertség

Az Országos Tervhivatal (OT) Kábelkutató Bizottságának tagja. A Gépipari Tudományos Egyesület (GTE) tagja (1961-től).

Elismerés

Munka Érdemérem (1955). Kiváló feltaláló (arany, 1967, 1972, 1980, 1983), Állami Díj (a kábelgyártás fejlesztésében végzett munkásságáért, 1970), a GTE Műszaki Irodalmi Díj (1976).

Főbb művei

F. m.: Indanthren festékekkel való előadódó nehézségek. (Magyar Textiltechnika, 1950)
Rétegelt lemezek és csövek, présanyagok. (Elektrotechnika, 1955)
Újtípusú, nagyfrekvenciás koaxiális kábelszerkezet kialakítása. Többekkel. (Magyar Híradástechnika, 1958)
Műanyagok a villamosiparban. (Műanyag zsebkönyv. 2. bőv. és átd. Bp., 1959)
Polietilénből és szuszpenziós polivinilkloridból alakított szerkezeti elemek a villamosiparban. (Elektrotechnika, 1960)
Polietilén alkalmazása a kábeliparban. (Elektrotechnika, 1961)
Polietilén szalagszigetelésű, polietilén köpenyű távbeszélő kábel. (Magyar Híradástechnika, 1961)
Műanyagok a híradástechnikában. Monográfia. (Bp., 1961)
Műanyagok alkalmazása a kábeliparban. – Műanyagszigetelésű és műanyagköpenyű jelző, mérő, működtető és vasúti állítómű-kábelek korszerű páncélozása. (Villamosság, 1962)
Tömörvezetőjű, polietilén szigetelésű erősáramú kábelek szigetelésének méretezése. – Eljárás kábelek hajlékonyságának vizsgálatára. Gyulasi Ferenccel. (Elektrotechnika, 1963)
Erősáramú villamosiparunk műanyag-felhasználásának néhány problémája. (Műanyag, 1964)
Műanyag dielektromos tulajdonságainak vizsgálata. (Gép, 1965)
Műanyagszigetelésű erősáramvezetékek és kábelek. Monográfia. 119 ábrával. (Bp., 1966)
Sajtolóanyagok. – Rétegelt műanyagok. (Szigetelőanyagok az erősáramú iparban. Szerk. Gál Levente. Bp., 1966)
Hungarian Plastics–Aluminium Cable. (Electrical Times, 1966)
A Magyar Kábel Művek 5,8/10kV feszültségű Alplast műanyagkábele. – Mérési adatok tömör vezetőjű, polietilén szigetelésű kábelek szigetelésének méretezéséhez. (Elektrotechnika, 1966)
A Magyar Kábel Művek 11,6/20kV feszültségű Alplast műanyagkábele. (Elektrotechnika, 1967)
Középfeszültségű kábelek szigetelőanyagai. (Kábelipari Közlemények, 1967)
Polietilén-szigetelésű energiaátviteli kábelek szigetelésének mérlegelése. Kand. értek. (Bp., 1967)
Alplast 0,6/1 kV műanyagkábel. (Kábelipari Közlemények, 1968)
Polietilén kábelszigetelések hasznos zsugorodása. (Műanyag és Gumi, 1968)
Szigetelések technológiája. (A BME Mérnöki Továbbképző Intézete kiadványai. Bp., 1969)
A Magyar Kábel Művek tömör alumíniumvezetőjű műanyagkábelei. (Kábelipari Közlemények, 1972)
A Magyar Kábel Művek alumíniumvezetőjű és alumíniumárnyékolású műanyagkábelei. (Magyar Alumínium, 1973)
A Roundal 5,8/10kV és a Roundal 11,6/20 kV kábelek szerkezete, gyártása és vizsgálata. (Kábelipari Közlemények, 1973)
Polietilén szigetelésű középfeszültségű kábelek fontosabb műszaki jellemzői és szerelése. (Magyar Kábel Művek Műszaki Közleményei, 1973)
Polietilén szigetelés és alumíniumvezető hőkapacitási viszonyszámának hatása a polietilén szigetelés üregmentességére. (Műanyag és Gumi, 1973)
Alumíniumvezetőjű, alumíniumárnyékolású és alumínium védővezetőjű szilárd dielektrikumú elosztókábelek. (Kábelipari Közlemények, 1975)
A polietilén szigetelés felületéhez tapadó grafitréteg hatása a villamos szilárdságra. Gyulasi Ferenccel, Mazura Jánossal. – 20,2/35 kV feszültségű, polietilén-szigetelésű víztöltésű kábel. Mazura Jánossal. – A „water tree” képződés. (Elektrotechnika, 1976)
Vastagfalú polietilén kábeltér-szigetelés szerkezetének optikai vizsgálatai. Többekkel. (Műanyag és Gumi, 1976)
Polietilén szigetelésű nagyfeszültségű kábelér vízfelvételének vizsgálata izotópos nyomjelző technikával. Boros-Gyevi Edittel, Vargai Zoltánnal. (Kábelipari Közlemények, 1976)
Der Abdruck-Abzug-Test zur Untersuchung von Hochspannungskabelisolierungen. Thamm Frigyessel. (Österreichische Kunststoff Zeitschrift, 1977)
Az alumínium szerepe az új kábeltípusokban. (Magyar Alumínium, 1977)
Egyszerű szerkezetű, kis hőellenállású nagyfeszültségű kábel. Többekkel. (Kábelipari Közlemények, 1977)
Tömör alumíniumvezető és polietilén szigetelés határfelületén megengedhető villamos térerősség. – Villamos vezetők felületi érdessége. (Elektrotechnika, 1978)
Polietilén szigetelésű víztöltésű és vízhűtésű nagyfeszültségű kábelek. Gyulasi Ferenccel, Mazura Jánossal. (Villamosság, 1978)
Alumíniumfelhasználás a magyar villamosiparban. Többekkel. (Magyar Alumínium, 1979)
Tömör alumíniumvezetésű, polietilén-szigetelésű nagyfeszültségű kábelek. Benyújtott doktori értek. (Bp., 1979)
Polipropilén alkalmazása a nagyfeszültségű kábelek szigetelése céljára. (Műanyag és Gumi, 1980)
Hazai elosztó-hálózati műanyagkábelek. Ritecz Józseffel. – Hazai elosztó-hálózati műanyagkábelek továbbfejlesztése. Ritecz Józseffel. (Elektrotechnika, 1982)
Propilén–etilén kopolimer szigetelésű nagyfeszültségű kábelen végzett vizsgálatok eredményeinek értékelése. Ritecz Józseffel. (Műanyag és Gumi, 1982)
Nagyfeszültségű műanyagkábelekkel szemben támasztott fokozott követelmények. Laczkó Mihállyal, Ritecz Józseffel. (Elektrotechnika, 1983)
Középfeszültségű műanyagkábelek tartós élettartama. Ritecz Józseffel. (Elektrotechnika, 1988)
Húszéves a sajtolt kötés alkalmazása a kábelgyártásban. Ritecz Józseffel. (Műanyag és Gumi, 1989)
Villamos vezetők felületi érdessége. Ritecz Józseffel. (Elektrotechnika, 1994)
Bay Zoltán, az előadó egyetemi tanár. (Elektrotechnika, 1997)
történeti dolgozatai: A dömösi prépostság Béla király és Ilona királyné által adományozott helységeinek azonosítása. (Tolna Megyei Levéltári Füzetek. V. Tanulmányok. Szerk. Dobos Gyula. Szekszárd, 1996)
A Bát helynév és Báti személynév a Tolna megyére vonatkozó oklevelekben és iratokban. (Tolna Megyei Levéltári Füzetek. XI. Tanulmányok. Szerk. Dobos Gyula. Szekszárd, 2006).

Irodalom

Irod.: Czira Zsolt: K. Gy.: Műanyagszigetelésű erősáramvezetékek és kábelek. (Elektrotechnika, 1968).

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője