Karch Kristóf
Karch Kristóf

2024. július 16. Kedd

Karch Kristóf

közgazdász

Születési adatok

1877. november 24.

Beresztóc, Tolna vármegye

Halálozási adatok

1955. április 2.

Mezőberény, Békés megye


Iskola

A budapesti tudományegyetemen középiskolai tanári okl. (1901), majd Budapesten felsőkereskedelmi iskolai tanári okl. szerzett (1903). 

Életút

A budapesti kereskedelmi akadémia r. tanára (1902–1917), a Pénzintézeti Központ főrevizora (1917–1920). A budapesti tudományegyetemi közgazdaság-tudományi karon a magángazdaságtan ny. r. tanára és az általa megszervezett Magángazdaságtani Intézet igazgatója (1919–1934); közben a Kar dékánja (1927–1928). A II. világháború után kitelepítették Budapestről; Mezőberényben élt (1951–1955). 

Vállalati gazdaságtannal, számvitellel, a magángazdaság közgazdasági vonatkozásaival foglalkozott. 

Emlékezet

Budapesten élt és tevékenykedett, Mezőberényben hunyt el, a Kerepesi úti (= Fiumei út) Temetőben nyugszik. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2007-ben). Iratait a Budapesti Corvinus Egyetem Levéltárában őrzik. 

Elismertség

A Törvényszéki Hites Könyvszakértők Országos Egyesülete elnöke. Az Ipari és Kereskedelmi Oktatási Tanács, a Hites Könyvvizsgálókat Vizsgáló Bizottság tagja. 

Főbb művei

F. m.: A könyvvitel tankönyve női kereskedelmi szaktanfolyamok és továbbképző tanfolyamok számára. Erdélyi J. Jenővel. (Bp., 1917)
Bankok üzemtana és számvitele. K. K. előadásai alapján szerk. Ujváry Dezső. (Bp., 1923)
Mérlegvizsgálat és bírálat. A kir. m. tudományegyetemi Közgazdaságtudományi Karon K. K. tartott előadásai. Szerk. Ujváry Dezső. (Bp., 1924)
Aranymérleg. Kuncz Ödönnel. (A Magyar Nemzetgazdasági Liga kiadványai. 1. Bp., 1924
2. kiad. 1925)
Aranymérleg. A mérlegvalódiság helyreállításáról szóló 7000/1925. P. M. számú rendelet és magyarázata. Szerk. Kuncz Ödönnel. (Bp., 1926)
Az egyetemi ifjúság és a gazdasági pályák. K. K. dékán tanévnyitó beszéde. (Bp., 1927)
A részvénytársaságok kötelező revíziója. (Bp., 1928)
A mérleg magángazdasági és közgazdasági vonatkozásai. (Bp., 1929)
Magángazdasági tanszék és intézet. (A Közgazdasági Egyetem almanachja, 1931)
A vásárpénztár. Monográfia. Ereky Istvánnal. (Bp., 1934). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2014

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője