Karch Kristóf
Karch Kristóf

2021. október 20. Szerda

Karch Kristóf

közgazdász

Születési adatok

1877. november 24.

Beresztóc, Tolna vármegye

Halálozási adatok

1955. április 2.

Mezőberény, Békés megye


Iskola

A budapesti tudományegyetemen középiskolai tanári okl. (1901), majd Budapesten felsőkereskedelmi iskolai tanári okl. szerzett (1903). 

Életút

A budapesti kereskedelmi akadémia r. tanára (1902–1917), a Pénzintézeti Központ főrevizora (1917–1920). A budapesti tudományegyetemi közgazdaság-tudományi karon a magángazdaságtan ny. r. tanára és az általa megszervezett Magángazdaságtani Intézet igazgatója (1919–1934); közben a Kar dékánja (1927–1928). A II. világháború után kitelepítették Budapestről; Mezőberényben élt (1951–1955). 

Vállalati gazdaságtannal, számvitellel, a magángazdaság közgazdasági vonatkozásaival foglalkozott. 

Emlékezet

Budapesten élt és tevékenykedett, Mezőberényben hunyt el, a Kerepesi úti (= Fiumei út) Temetőben nyugszik. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2007-ben). Iratait a Budapesti Corvinus Egyetem Levéltárában őrzik. 

Elismertség

A Törvényszéki Hites Könyvszakértők Országos Egyesülete elnöke. Az Ipari és Kereskedelmi Oktatási Tanács, a Hites Könyvvizsgálókat Vizsgáló Bizottság tagja. 

Főbb művei

F. m.: A könyvvitel tankönyve női kereskedelmi szaktanfolyamok és továbbképző tanfolyamok számára. Erdélyi J. Jenővel. (Bp., 1917)
Bankok üzemtana és számvitele. K. K. előadásai alapján szerk. Ujváry Dezső. (Bp., 1923)
Mérlegvizsgálat és bírálat. A kir. m. tudományegyetemi Közgazdaságtudományi Karon K. K. tartott előadásai. Szerk. Ujváry Dezső. (Bp., 1924)
Aranymérleg. Kuncz Ödönnel. (A Magyar Nemzetgazdasági Liga kiadványai. 1. Bp., 1924
2. kiad. 1925)
Aranymérleg. A mérlegvalódiság helyreállításáról szóló 7000/1925. P. M. számú rendelet és magyarázata. Szerk. Kuncz Ödönnel. (Bp., 1926)
Az egyetemi ifjúság és a gazdasági pályák. K. K. dékán tanévnyitó beszéde. (Bp., 1927)
A részvénytársaságok kötelező revíziója. (Bp., 1928)
A mérleg magángazdasági és közgazdasági vonatkozásai. (Bp., 1929)
Magángazdasági tanszék és intézet. (A Közgazdasági Egyetem almanachja, 1931)
A vásárpénztár. Monográfia. Ereky Istvánnal. (Bp., 1934). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2014