Karai János
Karai János

2024. július 21. Vasárnap

Karai János

gépészmérnök

Születési adatok

1928. március 8.

Pórládony, Sopron vármegye

Halálozási adatok

2004. január 25.

Budapest

Temetési adatok

2004. július 13.

Budapest

Rákoskeresztúr


Család

Sz: Karai József (†1955) földműves, Szabó Mária. Nyolcan voltak testvérek. F: Lacza Éva, az óbudai Egyetértés Tsz tagja. 

Iskola

A BME-n gépészmérnöki okl. szerzett (1952), az Agrártudományi Egyetemen (ATE) doktorált (1961), a műszaki tudományok kandidátusa (1968), doktora (1979). 

Életút

Az ATE Mezőgazdasági Gépészmérnöki Kar Mezőgazdasági Gépészeti Tanszéke egy. tanársegéde (1952–1954), a Mezőgazdasági Gépészmérnöki Főiskola főisk. adjunktusa (1955–1957). A Kertészeti és Szőlészeti Főiskola, ill. a Kertészeti és Élelmiszer-ipari Egyetem (KÉE) Termesztési Kar Kertészeti Géptani Tanszéke egy. adjunktusa (1957–1968), egy. docense (1968–1974), Műszaki Tanszéke egy. tanára (1974. júl. 1.–1996. okt. 31.), emeritusz professzora (1998-tól). A Tanszék vezetője (1972-től), a Kar dékánhelyettese (1974–1980), dékánja (1980–1983), a KÉE rektorhelyettese (1983–1986). Az MTA–TMB-n Macskásy Árpád aspiránsa (1961–1965). Bécsben, a Collegium Hungaricum ösztöndíjasa (1964). 

Növényházak épületgépészeti kérdéseivel, hővédelmével és fényviszonyaival, kertészeti gépesítéssel, a mezőgazdaság egyéb gépészeti kérdéseivel foglalkozott. Jelentős eredményeket ért el üvegházak talajfűtő-berendezéseinek hőtechnikai vizsgálata, szerkezeti kialakítása, szellőztetésük gépi megoldása terén. 

Elismertség

Az MTA Agrárműszaki Bizottsága tagja (1973-tól). A Magyar Agrártudományi Egyesület (MAE) Kertészeti Szakosztálya vezetőségi tagja, a Kertgépészeti Szakosztály alelnöke (1974-től). A Gépipari Tudományos Egyesület (GTE) alelnöke.

 

A Nemzetközi Kertészeti Tudományos Társaság tagja (1974-től). 

Elismerés

 Eötvös Loránd-díj (1985), Akadémiai Díj (1993).

 

A Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem (KÉE) jubileumi emlékplakettje (1978). 

Főbb művei

F. m.: Növényházak villamos pótfűtése. (Kertészet és Szőlészet, 1959)
Kertészeti géptan. 1–2. Mészáros Ferenccel. (Bp., 1960–1961)
Üvegházak hőveszteségeinek csökkentése takaróanyagok alkalmazásával. Egy. doktori értek. is. (Kertészeti és Szőlészeti Főiskola Évkönyve, 1961)
Automatizált üvegházi fűtőberendezés. (Mezőgazdasági Technika, 1962)
A kertészeti termesztés gépesítése és villamosítása. Mészáros Ferenccel és Nyuli Gy.-vel. Főisk. jegyz. (Bp., 1962)
A talajfűtés alkalmazási lehetőségei és módozatai. (A Kertészeti és Szőlészeti Főiskola Évkönyve, 1964)
Adalékok az üvegház hőveszteségeinek számításához. (Kertészmérnök, 1964)
A talajfűtés elméleti módszerei. (A Kertészeti és Szőlészeti Főiskola Évkönyve, 1965)
Kertészeti géptan. I. köt. Gyümölcs és szőlő. II. köt. Zöldség és dísznövény. (Bp., 1965–1966)
A talajfűtés épületgépészeti kérdései. Kand. értek. (Bp., 1966)
Növényházak gépészeti berendezései. (Agrárirodalmi Szemle, 1966)
A talaj egyenértékű hővezetési tényezőjének megállapítása. (Épületgépészet, 1966)
Kertészeti munkagépek és gépi berendezések. Mészáros Ferenccel. (Bp., 1967)
A talaj egyenértékű hővezető-képességének megállapítása. (A Kertészeti és Szőlészeti Főiskola Évkönyve, 1967)
A talaj hőegyensúlyának meghatározása talajfűtés esetén. (Épületgépészet, 1967)
Talajfűtő-berendezések szerkezeti kialakítása. (Épületgépészet, 1968)
A talajfűtés gépészeti kérdéseinek rövid áttekintése. (Kertészmérnök, 1968)
Növényházak nyári klimatizálása. (Épületgépészet, 1969)
A növényházfűtés néhány sajátossága és módozata. (Épületgépészeti Technika, 1969)
Automatikus öntöző. (Kertészet és Szőlészet, 1970)
A Kertészeti Egyetem Géptani Tanszékének jubileumi évkönyve. 1945–1970. Szerk. (Bp., 1971)
A talaj fertőtlenítése gőzöléssel. (Zöldségtermesztés, 1971)
Az elektronikus levéllel vezérelt automatikus öntözés gépészeti kérdései. (Kertgazdaság, 1971)
A talajgőzölés elméleti kérdései. (A Kertészeti Egyetem Közleményei, 1972)
Hazai gyártású, automatizált növényház. (Kertészet és Szőlészet, 1972)
Az öntözés automatizálásának lehetőségei. (Nemzetközi Mezőgazdasági Szemle, 1972)
A kertészeti termesztés gépesítésének és villamosításának alapjai. Egy. jegyz. Szerk. (Bp., 1973)
A zöldségtermesztés gépesítésének főbb jellemvonásai. (MTA Agrártudományok Osztálya Közleményei, 1973)
Termesztőberendezések szellőztetésének elméleti kérdései. (A Kertészeti Egyetem Közleményei, 1973)
Általános és kertészeti géptan. I–II. köt. Egy. jegyz. Mészáros Ferenccel. (Bp., 1974)
A termesztőberendezések szellőztetésének gépészeti kérdései. (A mezőgazdaság műszaki fejlesztésének tudományos kérdései. 9. Bp., 1975)
A mezőgazdasági automatizálás fejlesztése. (MTA Agrártudományok Osztálya Közleményei, 1975)
A napsugárzás befolyása a növényházak tüzelőanyag-felhasználására. (A Kertészeti Egyetem Közleményei, 1975)
Tervezési segédlet mezőgazdasági épületek számítására. Nagy Sándorral. (Bp., 1976)
A zöldségnövények CO2-ellátásának műszaki kérdései. (A Kertészeti Egyetem kiadványai. I. köt. 8. Bp., 1977)
A növényházak épületgépészeti méretezése a biológiai és az éghajlati tényezők figyelembe vételével. Doktori értek. (Bp., 1978)
Épületgépészet a termesztőtelepeken. Monográfia. (Bp., 1979)
Tájrendezés és parképítés gépei. 1. Egy. jegyz. 2. Ábragyűjtemény. Horváth Ákos Zoltánnal. (A Kertészeti Egyetem kiadványa. Bp., 1979–1980)
Kertészeti betakarító gépek. Egy. jegyz. Mészáros Ferenccel. (A Kertészeti Egyetem kiadványa. Bp., 1980)
Kertészeti géptan alapjai. Egy. jegyz. (A Kertészeti Egyetem kiadványa. Bp., 1982)
A növényházi szerkezet és a fűtés összehangolása kis hőmérsékletű termálvizek hasznosítására. (Kertgazdaság, 1983)
Általános és kertészeti géptan. Egy. jegyz. (A Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem kiadványa. Bp., 1986)
Klimatikus tényezők vizsgálata a fóliával burkolt növényházakban. – Fóliával burkolt növényházak klímaviszonyainak elemzése. – A légnedvesség CO2 töménység alakulása a fólia alatti berendezésekben. (Kertgazdaság, 1991)
A geotermikus energia felhasználása a kertészeti termesztésben. (Bányászati és Kohászati Lapok. Kőolaj és Földgáz, 1991)
Kertészeti kisgépek a kertekben és a kisgazdaságokban. Monográfia. (Bp., 1992)
Tájrendező és kertépítő gépek. Monográfia. Horváth Ákos Zoltánnal. (Bp., 1992)
A mikroöntözési tervek néhány változata kertészeti alkalmazásra. Awad Montaserrel. (Kertgazdaság, 1992)
Energiatakarékossági lehetőségek üveg- és fóliaházaknál. (Energiagazdálkodási füzetek. Bp., 1993)
A zöldségtermesztés gépesítésének helyzete és nehézségei. (Hajtatás, korai termesztés, 1995)
A kertészeti géptan alapjai. Monográfia és egy. tankönyv is. (Bp., 1996)
A kertészeti termesztés műszaki fejlesztése és integrációs rendszere. Bakos Istvánnal. (Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. Bp., 1997). 

Irodalom

Irod.: Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 1988)
Privát ki kicsoda? Szerk. Szigeti Sándor. (Bp., 1992)
Halálhír. (Népszabadság, 2004. júl. 2.). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2014

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője