Kapuy Ede
Kapuy Ede

2024. június 19. Szerda

Kapuy Ede

fizikus

Születési adatok

1928. szeptember 21.

Győr

Halálozási adatok

1999. november 16.

Szeged


Család

Nagybátyja: Kapuy Vitál Károly (1913–1995) bencés szerzetes, középiskolai tanár. Sz: Kapuy József (†1959) saját drogériával rendelkezett (1952-ig), majd a Győri Gyógyszerellátó Vállalat munkatársa (1952–1959), Brunner Margit. F: 1953-tól Galambos Anna, vitéz Galambos József (1891–1974) tiszti főorvos és Baky Erzsébet leánya. Leánya: Kapuy Márta (1960–).

Iskola

A Győri Bencés Gimnáziumban éretts. (1947), az ELTE TTK-n vegyész okl. szerzett (1952), a fizikai tudományok kandidátusa (1958), doktora (1971).

Életút

Az ELTE TTK Fizikai Kémiai Tanszék tanársegéde (1952–1954), az MTA–TMB-n Gombás Pál aspiránsa (a BME Fizikai Intézetében, 1954–1957). Az MTA Elméleti Fizikai Kutatócsoportjának tud. munkatársa (1958–1965), tud. főmunkatársa (1965–1974). A BME Fizikai Intézete tud. tanácsadója (1974–1983), a JATE TTK Elméleti Fizikai Tanszékének egy. tanára (1983. júl. 1.–1996. dec. 31.) és a Tanszék vezetője (1983–1993). A BME c. egy. tanára (1977-től).

Tudományos pályafutásának kezdetén katalizátorok magnetokémiai szerkezetvizsgálatával foglalkozott, majd érdeklődése a kvantumkémia felé fordult. Nemzetközileg is jelentős eredményeket ért el a kvantummechanikai többtest-probléma héjfizikai alkalmazása, új kvantummechanikai közelítő módszerek kidolgozása és alkalmazása, valamint atomok, molekulák és szilárdtestek elektronszerkezetének elméleti vizsgálata terén. Olyan közelítő módszert dolgozott ki, amely alkalmas lokalizált elektroncsoportokból álló nagyobb molekulák korrelációs energiájának kémiai pontossággal való kiszámítására.

Emlékezet

Szegeden élt és tevékenykedett, ott is hunyt el. Emlékét őrzi a Kapuy Ede Alapítvány.

Elismertség

Az MTA Fizikai Bizottsága tagja, Atomhéj-fizikai Albizottságának titkára (1970–1994). A Szegedi Akadémia Bizottság Matematikai és Fizikai Szakbizottságának elnöke. A Magyar Kémikusok Egyesülete (MKE) Kvantumkémiai Szakcsoportjának elnöke (1967–1972).

 

A Nemzetközi Elméleti Kémiai-fizikai Társaság alapító tagja (1990-től), magyarországi tagozatának igazgatója (1994–1999).

Elismerés

Akadémiai Díj (1970).

Szerkesztés

A Journal of Molecular Structure c. nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottságának tagja (1980–1985).

Főbb művei

F. m.: Katalizátorok magnetokémiai kötése. Hidi Péterrel. (Magyar Kémikusok Lapja, 1954)
Közelítő módszer tetraéderes hibridmolekulák elektronenergiájának kiszámítására. Kand. értek. (Szeged, 1957)
Calculation of the Energy Expression in Case of a Wave Function Built up from Two-Electron Orbitals. (Acta Physica, 1958)
Application of One-Center Wave Functions to Tetrahedral Symmetric Hydrid Molecules. 1–2. (Acta Physica, 1959)
Density Matrices for Wave Functions Bulit up of Two-Electron Orbitals. – Derivation of Approximate Two-Electron Orbitals. (Acta Physica, 1960)
Configuration Interaction for Wave Functions Built up from Orthogonal Two-Electron Orbitals. – Configuration Interaction for Wave Functions Built up from Orthogonal Many-Electron Group Orbitals. (Acta Physica, 1961)
On a Localised Group Model for N-electron Systems. (Physics Letters, 1962)
Applicability of almost Strongly Orthogonal Geminals in Many-Electron Wavefunction. 1–2. (Journal of Chemical Physics, 1966)
Elektronkorreláció atomokban és molekulákban. (Fizikai Szemle, 1966)
On the Use of the Formalism of Separated Pair Theory in the Method of Alternant Molecular Orbitals. (Acta Physica, 1968)
Calculation of the π-electron Correlation Energy of Butadiene Using the Extended Separated Pair Theory. (Chemical Physical Letters, 1969)
Developments in the Separated Pair Theory. (Acta Physica, 1969)
Molekulák elektronszerkezetének kvantummechanikai vizsgálata. (Elméleti kémia. 3. Bp., 1969)
A szeparált elektronpárok elméletének általánosítása. Doktori értek. (Szeged, 1969)
A hazai kvantumkémiai kutatások helyzete és jövője. (Magyar Kémikusok Lapja, 1972)
Az atomok és molekulák kvantumelmélete. Monográfia. Török Ferenccel. Kihajtható melléklettel. (Bp., 1975)
A kvantummechanika és a kémia. (Fizikai Szemle, 1976)
A H2-molekula. (Fizikai Szemle, 1977)
Korszerű felületvizsgáló módszerek. Kónya Alberttel. (Bányászati és Kohászati Lapok. Kohászat, 1978)
Kvantumkémiai módszerek. (MTA Biológiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1980)
Molekulák szerkezetének kvantumelmélete. (Fizikai kézikönyv műszakiaknak. Bp., 1980)
Application of the Many-Body Perturbation Theory by Using Localized Orbitals. Csépes Zoltánnal és Kozmutza Kornéliával. (International Journal of Quantum Chemistry, 1983)
Gombás Pál és az anyagok tulajdonságainak elméleti kiszámítására irányuló kutatások kezdetei Magyarországon. (Fizikai Szemle, 1984)
Many-Body Perturbation Theory Based on Localized Orbitals. Csépes Zoltánnal, Kozmutza Kornéliával. (Croatia Chemica Acta, 1984)
An Efficient Method for Using Molecular Symmetry. The Presence Method of Model Geometries. Bartha Ferenccel, Kozmutza Kornéliával. (Journal of Molecular Structure, 1985)
A kémiai kötés C-64-en. Gyémánt Ivánnal, Maráz Vilmossal. (Fizikai Szemle, 1986)
Application of Many-Body Perturbation Theory to Normal Saturated Hydrocarbons in the Localised Representation. Többekkel. (Theoretica Chimica Acta, 1987)
Study of the Transferability of Some Molecular Properties. Daudel, Raymonddal és Kozmutza Kornéliával. (Journal of Molecular Structure, 1987)
The Study of Normal Saturated Hydrocarbons in the Localized Representation of the MBPT. Többekkel. (Journal of Molecular Structure, 1988)
Applications of the MBPT in the Localised Representation the Behaviour of the Localization Terms. Többekkel. (Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 1988)
Sűrűségfunkcionálok és alkalmazásuk a kvantummechanikai többtestproblémában. (Szeged, 1993)
Ca2H2-plonar Ditridged, Vinylidene-like Monobridged and Transequilibrum Geometries. Többekkel. (Chemical Physics Letters, 1993)
Application of the Many-Body Perturbation Theory in the Localized Representation for the All Trans Conjugated Polyenes. Többekkel. (International Journal of Quantum Chemistry, 1994).

Irodalom

Irod.: Sandi István: K. E. (Szegedi Egyetem, 1985)
Halálhír. (Magyar Nemzet, 1999. nov. 25.)
Ladik János–Surján Péter: K. E. (Fizikai Szemle, 2001. 7.)
Pongor Gábor: K. E. (Magyar Kémiai Folyóirat, 2010. 4.).

Irod.: Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László és Szluka Emil. (Bp., 1986)
Magyar ki kicsoda? 1990. (Bp., 1990)
Magyar és nemzetközi ki kicsoda? 1992–1998. (Bp., 1991–1997)
Szegedi egyetemi almanach. 1921–1995. (Szeged, 1996)
Magyar és nemzetközi ki kicsoda? 2000. (Bp., 1999)
Győri életrajzi lexikon. (2. átd. kiad. Győr, 2003).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2020

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője