Kaposi Olivér
Kaposi Olivér

2023. december 8. Péntek

Kaposi Olivér

kémikus

Születési adatok

1930. október 25.

Kisújszállás, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Halálozási adatok

1990. november 9.

Budapest

Temetési adatok

1990. november 20.

Budapest

Újpest, Megyeri út


Család

Sz: Jekli Ilona. Apja MÁV-pályaőr volt. F: 1964-től Medve Éva, vegyésztechnikus, a Központi Élelmiszer Vizsgáló Intézet munkatársa. Leánya: Kaposi Anita (1965–); fia: Kaposi Péter (1967–).  

Iskola

Elemi és polgári iskoláit Kisújszálláson végezte, a helyi Vegyipari Technikumban éretts. (1950). Az ELTE Matematikai–fizikai–kémiai Karán vegyész okl. szerzett (1955), a kémiai tudományok kandidátusa (1970), doktora (1979). 

Életút

A Ganz–MÁVAG üzemmérnöke (1955–1956). Az ELTE TTK Fizikai-kémiai és Radiológiai Tanszéke tanársegéde (1956–1962), egy. adjunktusa (1962–1971), egy. docense (1971–1979), egy. tanára (1979. júl. 1.–1990. nov. 9.) és a Tömegspektrometriai Kutatócsoport vezetője (1965–1990). 

 A BEAC labdarúgó-szakosztályának tanár-elnöke. 

Fizikai kémiával, fényforrás-technikai kutatásokkal foglalkozott, a magas-hőmérsékletű tömegspektrometria továbbfejlesztője és magyarországi bevezetője. Jelentős eredményeket ért el a volfram-adalékanyagok hatásmechanizmusának feltárása, ill. az ún. brómciklusú halogén izzók fizikai-kémiai folyamatainak vizsgálata terén. 

Emlékezet

Budapesten (IV. kerület Újpest, Vécsey utca 116/a) élt és tevékenykedett, a Megyeri úti Temetőben nyugszik. 

Elismertség

Az MTA Spektrokémiai Munkabizottság Tömegspektrometriás Szakcsoportjának tagja. 

Főbb művei

F. m.: Automatikus időmérő berendezés kapillár-viszkoziméterekhez. Többekkel. – Szénhidrogének kéntartalmának meghatározása a trícium fékezési sugárzásának abszorpciójával. Fodorné Csányi Piroskával és Horányi Györggyel. – Szénhidrogének szennyeződésének meghatározása a trícium fékezési sugárzásának abszorpciójával. Fodorné Csányi Piroskával és Horányi Györggyel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1961)
A mozgó-határfelületi módszer alkalmazása az ionok átviteli számának meghatározására koncentrált, vizes elektrolit oldatokban. Scheiber Pállal és Tamás Józseffel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1966)
A hazai karbonátos mangánérc feldolgozásának néhány időszerű kérdése. Kerti Józseffel. (Magyar Kémikusok Lapja, 1966)
Kismennyiségű gázminták analízise repülésiidő-tömegspektrométerrel. Máthé Csabával, Matus Lajossal. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1967)
Volfrámszál pozitív ionemissziójának vizsgálata repülésiidő-tömegspektrométerrel. 1–4. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1967–1970)
Emissziós ionáram abszolút értékének meghatározása repülésiidő-tömegspektrométerrel. Riedel Miklóssal, Törő F.-fel. (Mérés és Automatika, 1969)
Volfrám termikus ionemissziójának tömegspektrometriás vizsgálata. Kand. értek. (Bp., 1969)
A Study of the Positive Ion Emission of Molybdenum by Means of a Time-of-flight Mass Spectrometer. Többekkel. (Acta Chimica, 1972)
Metilén-bromid volfrámspirálon történő pirolitikus bomlásának tömegspektrometriás vizsgálata. Deutsch Tiborral, Riedel Miklóssal. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1973)
Mass Spectrometric Study of the Pyrolysis of Methylene Bromide on a Tungsten Filament. Deutsch Tiborral, Riedel Miklóssal. (Acta Chimica, 1973)
Tanulmányok a volfrámkutatás új eredményeiről. Volfrám termikus ionemissziójának vizsgálata. Riedel Miklóssal. (MTA Műszaki Fizikai Kutató Intézet Közleményei. 5. Volfram-kiadvány. Bp., 1974)
A metilbromid elektronütközéses és heterogén pirolitikus bomlásának vizsgálata tömegspektrométerrel. Riedel Miklóssal és Sánchez Gonzalvez Robertóval. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1974
angolul: Acta Chimica, 1975)
Molibdén- és volfrám-bromidoxidok, valamint volfrám-bromidok előállítása és tömegspektrometriás vizsgálata. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1975)
Tömegspektrometria. Riedel Miklóssal. Egy. jegyz. (Bp., 1976)
Brómozott metánszármazékok gázfázisú hőbomlásának vizsgálata. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1976)
CHBr3 és CBr4 termokémiai adatainak meghatározása tömegspektrometriás módszerrel az elektonütközéses és heterogén pirolitikus bomlás tanulmányozásával. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1976
angolul: Acta Chimica, 1976)
Preparation and Mass Spectrometry of Molybdenum and Tungsten Oxybromides and Tungsten Bromides. Többekkel. (Acta Chimica, 1976)
Mass Spectrometric Studies of the Tungsten – Bromide System. Popovics, Arkagyijjal és Marsel, J.-vel. (Advances in Mass Spectrometry. London, 1977)
A brómciklusú izzólámpák kémiája. Doktori értek. (Bp., 1977)
Brómciklusú halogénizzók kémiai folyamatainak magashőmérsékletű tömegspektrometriás vizsgálata. 1–2. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1977)
Investigation of the Gas Phase Thermal Decomposition of Brominated Methanes. Többekkel. (Acta Chimica, 1977)
Tömegspektrumok izotópcsúcs-arányainak vizsgálata. Keszei Ernővel, Lelik Lászlóval. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1979)
Magashőmérsékletű tömegspektrometria. (A kémia újabb eredményei. 45. Bp., 1979)
A nátrium-jodid párolgási sajátságainak magashőmérsékletű tömegspektrometriás vizsgálata. Többekkel. – Ólomizotóp-arány meghatározása urán- és ólomtartalmú homokkövekben MI-1309 típusú tömegspektrométerrel. Balthazárné Vass Katalinnal, Sebessy Lászlóval. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1981)
Homo- és heterokomplexek képződésének magashőmérsékletű tömegspektrometriás vizsgálata NaI/CsI-rendszer egyensúlyi gőzterében. 1–2. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1982)
A DyI3- és a NaI/DyI3-, CsI/DyI3-rendszerek párolgási sajátosságainak magashőmérsékletű tömegspektrometriás vizsgálata. Lelik Lászlóval, Szilágyi Józseffel. – Negatívion-molekulaegyensúlyok tanulmányozása a DyI3- és a NaI/DyI3- és a CsI/NaI/DyI3-rendszer telített gőzében, magashőmérsékletű tömegspektrometriás módszerrel. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1984)
Gázfázisú indium-molibdenát képződéshőjének tömegspektrometriás vizsgálata. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1985)
Determination of Activities in Melts by Knudsen Cells Mass Spectrometry. The NaI/DyI3 System. 1–2. Többekkel. (Acta Chimica, 1987)
Bevezetés a fizikai kémiai mérésekbe. I–II. köt. Egy. segédkönyv. Szerk. (Bp., 1988)
Tömegspektrometria. I. Eszközök, műszerek, berendezések. Egy. jegyz. (Bp., 1989)
Tömegspektrometria. II. Alkalmazások. Riedel Miklóssal. Egy. jegyz. (Bp., 1990). 

Irodalom

Irod.: Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 1988)
Halálhír. (Népszabadság, 1990. nov. 15.–Magyar Nemzet, 1990. nov. 17.). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2014

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője