Kálmán Erika
Kálmán Erika

2023. december 8. Péntek

Kálmán Erika

vegyészmérnök

Születési adatok

1942. október 21.

Újpest, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Halálozási adatok

2009. augusztus 10.

Budapest

Temetési adatok

2009. augusztus 24.

Budapest

Újpest, Megyeri úti Temető


Család

Sz: Kálmán Imre asztalosmester (1912–1999), Spóner Erzsébet. Testvére: Kálmán István (1944–) faipari mérnök, díszletépítész. F: Pálinkás Gábor (1941–) fizikus, az MTA KKKI Kémiai Intézete igazgatója, az MTA tagja.

Iskola

Általános iskoláit Újpesten (= Budapest IV. kerület) végezte, a budapesti Petrik Lajos Vegyipari Technikumban éretts. (1961), a BME Vegyészmérnöki Karán tanult (1961–1962), a Drezdai Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki Karán végzett (1967), a BKE-n felsőfokú iparjogvédelmi szakértői képesítést szerzett (1989). A kémiai tudományok kandidátusa (Drezda, 1970; honosítva: Bp., 1971), doktora (1995); habilitált (1994), magántanári kinevezést nyert (1995).

Életút

A Drezdai Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki Kar aspiránsa (1967–1970), az MTA Kémiai Szerkezeti Kutatólaboratóriuma tud. munkatársa (1971–1973), az MTA KKKI, ill. Kémiai Kutatóközpont Kémiai Intézete csoportvezető tud. főmunkatársa (1973–1995), főosztályvezetője és tud. tanácsadója (1995–2007), egyúttal a Bay Zoltán Anyagtudományi és Technológiai Intézet igazgatója (1999–2007). Az MTA Kémiai Kutatóközpont Nanokémiai és Katalízis Intézete igazgatója (2007. júl. 1.–2009. aug. 10.). A BME-n a korrózióvédelem tantárgy előadója (1990-től), c. egy. docens (1991-től).

Tudományos pályafutásának kezdetén a víz és a vizes elektrolitoldatok szerkezetének kutatásával foglalkozott. Új kísérleti technikát, ún. folyadék-elektrondiffrakciós módszert és berendezést dolgozott ki a víz, a szerves oldószerek és az elektrolitoldatok szerkezetvizsgálatához. A kidolgozott módszerrel, munkatársaival elsőként határozta meg kísérleti úton a víz hidrogénjeinek molekuláris eloszlásfüggvényeit. Később érdeklődése az oldatszerkezet és a fémkorrózió kapcsolatának vizsgálata felé fordult. Nemzetközileg is jelentős eredményeket ért el új inhibitorvegyületek feltárása, a molekulaszerkezet és a korróziógátló hatás korrelációjának megállapítása és a korróziós inhibitorok hatásmechanizmusának felderítése terén. Szabadalmainak száma 25, amelyek közül többnek megtörtént az ipari hasznosítása is. A megvalósított termékek nemzetközi vásárokon 12 különböző díjban részesültek (1985–1995 között: pl.: BNV Nagydíj, INCHEBA Aranyérem, Hungarokorr Nagydíj stb.). 

Emlékezet

Újpesten nőtt fel, ahol nagyapja és édesapja is asztalosmester volt. Híres újpesti asztalosüzemét nagyapja, Kálmán István alapította (1914-ben, a Deák Ferenc utca 95. alatt; Kálmán Erika gyermekkorát is ebben a házban töltötte). Újpesten, a Megyeri úti Temetőben nyugszik.

Elismertség

Az MTA Műszaki Anyagtudományi Bizottsága alapító tagja és titkára (1993-tól). A Magyar Korróziós Szövetség alapító főtitkára, majd elnöke (2004–2009). A Magyar Kémikusok Egyesülete (MKE) Korrózió Szakosztályának elnöke. A Nemzetközi Elektrokémiai Társaság alelnöke (1993–1995), társelnöke (1995–1997), főtitkára (1997–1998), elnöke (1999-től). A Felsőoktatási és Tudományos Tanács tagja (2000-től).

 

Az Európai Korróziós Szövetség Tudományos és Technológiai Bizottságának tagja (1999–2004). A Deutsche Bunsengesellschaft, az International Corrosion Council tagja.

Elismerés

Akadémiai Ifjúsági Díj (1975), az MTA KKKI Intézeti Díja (1983), Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1998–2001), Akadémiai Díj (2002), Jedlik Ányos-díj (2005), Gábor Dénes-díj (2007), Széchenyi-díj (2008). 

 

Schwabe-díj (1967), Incheba Aranyérem (1986), a European Federation of Corrosion Díja (2007). 

Szerkesztés

A Journal de Misroscopie et de Spectroscopie Electroniques (1975–1985), a Korróziós Figyelő (1994-től), a Corrosion Reviews (2001–2004) és a Corrosion Engineering Science and Technology c. folyóiratok szerkesztőbizottságának tagja (2002-től).

Főbb művei

 

F. m.: Koncentrált, uranilsókat tartalmazó elektrolitoldatok vizsgálata. Kand. értek. Német nyelven. (Dresden, 1970)
Untersuchungen zum Verhalten der Uranylsalze in wässrigen binären und ternaren Systemen. (Acta Chimica, 1972)
Electron Diffraction Studies on Liquid Water. Lengyel S.-sel. (Structure of Water and Aqueous Solutions, 1974)
Folyadékrétegek vastagságának mérése. Grósz T.-vel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1975)
Az elektrondiffrakció szerepe a víz szerkezetének tanulmányozásában. Pálinkás Gáborral. (Kémiai Közlemények, 1976)
„In vitro” Investigation of Biological Specimens by Electron Microscopy. Többekkel. (Acta Biologica, 1976)
A víz felületi feszültsége. (Mérésügyi Közlemények, 1977)
Folyadékok elektrondiffrakciós vizsgálata 1–4. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1977–1978)
A diffrakciós kísérletek és az elektrolitoldatok elmélete. Pálinkás Gáborral. (Kémiai Közlemények, 1978)
An Electronmicroscopical Study of Chlamydomonas Media Klebs [Chlorophyta] in Wet State. Eke Annával, Komáromy Zs.-vel. (Acta Botanica, 1978)
A New Electron Microscope Technique for the Study of Living Materials. (Microscopia Acta, 1979)
Diffraction Investigation of Aqueous Electrolyte Solutions. Pálinkás Gáborral. (Diffraction Studies on Non-Crystalline Substances. Bp.–Amsterdam, 1981)
A termovíziós technika alkalmazási lehetőségei korróziós problémák vizsgálatában. Többekkel. (Korróziós Figyelő, 1981)
Adalékanyagok hatásának vizsgálata a CaCO3 disszociációs sebességének gyorsítása céljából. Többekkel. (Építőanyag, 1982)
The Chemical Physics of Solvation. I–III. köt. Szerk. Többekkel. (Amsterdam–Oxford–New York, 1985–1987)
Diffraction Studies on Solvents and Solutions. Pálinkás Gáborral. (Acta Chimica, 1986)
X-Ray Electron and Neutron Diffraction Studies of Ionic Solvation. Pálinkás Gáborral. (The Chemical Physics of Solvation. Part B. Spectroscopy of Solvation. Amsterdam, 1986)
Gépjárművek korrózióvédelme Autocorin S inhibitorral. Gál Lajossal. (Magyar Kémikusok Lapja, 1986)
Hydration of Iron(II) in Aqueous Solutions. Többekkel. (Electrochimica Acta, 1988)
Korróziós problémák műanyagcsöves padlófűtési rendszerekben. Többekkel. – Műanyagcsöves padlófűtési rendszerek inhibitoros védelme. Többekkel. (Korróziós Figyelő, 1988)
Új inhibitor kompozíció acélfelületek védelmére savas közegben. Többekkel. (Korróziós Figyelő, 1989)
Nyomjelzéses kísérleti módszer inhibitorok adszorpciójának vizsgálatához. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1990)
A Study of Inhibitor Adsorption by Radiotracer Method. Többekkel. (Electrochimica Acta, 1991)
Vízkezelésre alkalmas új inhibitor vegyületek. Kármán H. Franciskával, Telegdi Judittal. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1991)
Investigation of the Chemical Passivation of Ferrous Materials in Presence of Salts of Phosphonic Acids. Reinhard G.-vel, Veres Andrással. (British Corrosion Journal, 1992)
Modellkísérletek a mágneses vízkezelés hatásának vizsgálatára. Eke Annával, Kármán H. Franciskával. – Kalcium- és cinkionok hatása a hidroxi-etilidén-difoszfonsav korróziós inhibitor adszorpciójára. Többekkel. – Új szilárdfázisú adalékolt vízkőoldó kompozíció. Horváth T.-vel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1992)
Alumínium korróziós inhibíciója alkálikus oldatokban szilícium és nitrogén tartalmú vegyületekkel. Többekkel. (Korróziós Figyelő, 1994)
Foszfor- és nitrogéntartalmú szerves vegyületek korróziós inhibitorhatása. Doktori értek. (Bp., 1994)
Study of Mild Steel Corrosion Process in Inhibited Hydrochloric Acid. Horváth Tiborral. (British Corrosion Journal, 1994)
Corrosion Inhibitors in Open Cooling Water Systems. (Corrosion Inhibitors, 1994)
The Effect of Calcium Ions on the Adsorption of Phosphonic Acid. Többekkel. (Electrochimica Acta, 1994)
A rézkorrózió inhibíciója benzhidroxámsav-származékokkal vizes nátriumklorid-oldatban. Shaban Abdullal, Telegdi Judittal. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1997)
Nanoszerkezetű bevonatok. Csanády Andrásnéval. (Magyar Tudomány, 2003)
Felületvédelem nanoszerkezetű rétegekkel. Csanády Andrásnéval. (Bányászati és Kohászati Lapok. Kohászat, 2003)
A réz korróziójának gátlása molekuláris nanofilm-bevonatokkal. Rigó Tímeával, Telegdi Judittal. (Magyar Kémiai Folyóirat, 2004)
Nanocomposite Bulk of Mechanically Milled Al–Pb Samples Consolidated Pore-Free by the High-Energy Rate Forming Technique. Többekkel. (Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 2005)
Grain Dependent Electrochemical Investigations on Pure Iron in Acetate Buffer pH 6.0. Többekkel. (Electrochimica Acta, 2006)
Szén nanocsövek előkészítése polimer mátrixú kompozitok előállításához. Gábor Tamással, Kármánné Herr Franciskával. (Műanyag és gumi, 2006)
Nanoméretek tudománya. Remények, csapdák és dilemmák. Braun Tiborral. (Magyar Kémikusok Lapja, 2006)
Irreversible Doping of Aromatic Functionalized Carbon Nanotube. Többekkel. (Nature, 2006)
Nanomechanical Characterisation of Relaxation Processes in AS–S Chalcogenide Glasses. Többekkel. (Journal of Material Sciences, 2007)
A nanotechnológia lehetséges alkalmazásai a korrózióvédelemben. – Cérium- és lantán sóoldattal kezelt horganyzott acéllemezek felületének morfológiai és korróziós vizsgálatai. Többekkel. (Korróziós figyelő, 2007)
Nanoindentation of Ion Implanted Si. (Journal of Physics D. Applied Physics, 2007)
Corrosion Protection Properties of Hydroxamic Acid Self-Assembled Monolayer on Carbon Steel. Többekkel. (Corrosion Sciences, 2007)
Preparation and Characterisation of Nanostructured Ferrite Materials by a Nitrate-Citrate Self-Combustion Sol–Gel Synthesis. Többekkel. (Materials Science Forum, 2008)
Preparation and Characterisation of Hexagonal W-Type Barium Ferrite Nanoparticles. Többekkel. (Progress in Colloid and Polymer Science, 2008)
Carbon-based Si- and Cr-containing Thin Films: Chemical and Nanomechanical Properties. Többekkel. (Solid State Sciences, 2009)
Bevezetés a nanoszerkezet anyagok világába. Csanády Andrásnéval, Konczos Gézával. (Bp., 2009)
The Separation of Carbon Nanotubes from Chlorides. Többekkel. (Carbon, 2009)
Formation and Characterisation of 1,5-diphosphono-pentane Films on Polycrystalline Zinc Substrates. Többekkel. (Surface &
Coatings Technology, 2009)
Nanoindentation of Silicon. Többekkel. (Materials Science Forum, 2009)
Surface Morphology of As-deposited and Illuminated As–Se Chalcogenide Thin Films. Többekkel. (Journal of Non-Crystalline Solids, 2009)
In situ Polyphenyl Derivatisation and the Effect of Thermal Decomposition of Adsorbed and Chemisorbed Polyphenyls on the Structure of Multi-Wall Carbon Nanotubes. Többekkel. (Applied Surface Science, 2011). 

Irodalom

Irod.: Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 1986)
Újpest lexikon. Főszerk. Hirmann László. (Újpest, 2002)
Hübners Who is Who. 2. kiegészítő köt. (Zug, 2004)
Kerner István: Molekuláris építészet. Beszélgetés K. E. professzorral. (Élet és Tudomány, 2004. 46.)
Vértes Attila: K. E. (Magyar Tudomány, 2009)
K. E. (Korróziós figyelő, 2009)
Nők a magyar tudományban. Szerk. Balogh Margit, Palasik Mária. (Bp., 2010).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője