Kálmán Alajos
Kálmán Alajos

2023. december 8. Péntek

Kálmán Alajos

kémikus

Születési adatok

1935. június 26.

Rákoskeresztúr, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Halálozási adatok

2017. december 26.

Budapest

Temetési adatok

2018. január 12.

Budapest

Fiumei út


Iskola

A budapesti (= kőbányai) I. László Gimnáziumban éretts. (1953), az ELTE TTK-n vegyész okl. szerzett (1958), a kémiai tudományok kandidátusa (1968), doktora (1975), habilitált (1996).

Az MTA tagja (l.: 1995. dec. 18.; r.: 2001. máj. 7.). 

Életút

Az MTA KKKI, ill. az MTA Kémiai Kutatóközpont Kémiai Intézet Kristálykémiai Csoportjának tud. gyakornoka, tud. segédmunkatársa (1958–1961), tud. munkatársa (1961–1971), tud. főmunkatársa (1971–1975), tud. osztályvezetője (1976–2005), emeritusz professzora (2006-tól). A Röntgendiffrakciós Osztály tud. osztályvezetője (1976-tól). Az ELTE TTK-n a kémiai krisztallográfia előadója (1981–1996). C. egy. tanár (1977-től).

A Pármai Egyetem vendégkutatója (1966), a Manchesteri Egyetemen a Science Research Council ösztöndíjasa (1968–1969).

A szerves vegyületek röntgendiffrakciós vizsgálatának egyik magyarországi bevezetője. Kémiai kötések értelmezése szempontjából fontos kénorganikus, továbbá biológiailag aktív heterociklikus vegyületek szerkezetvizsgálatával, a polimorfia és az izostrukturalitás jelenségének tanulmányozásával foglalkozott. 

Elismertség

Az MTA Fizikai-kémiai és Szervetlen Kémiai Bizottsága és Anyag- és Molekulaszerkezeti Munkabizottsága tagja (1973-tól). A Magyar Kémikusok Egyesülete (MKE) Kristálykémiai Szakcsoportjának titkára (1962–1980), az MKE elnökségi tagja, alelnöke (1990–1996), elnöke (1996–2007). A Mérnök Kamara tb. tagja (2005-től).

 

Az Európai Tudományos Akadémia (Brüsszel) tagja (2003). A Nemzetközi Krisztallográfiai Unió (IUCR) magyar nemzeti bizottságának tagja (1973-tól), az IUCR alelnöke (1990–1993), elnöke (1996–2005) és a VB tagja (1984–1990). Az Európai Fizikai Társaságban és az Európai Krisztallográfiai Bizottságban Magyarország képviselője (1987–1993). Az Európai Fizikai Társaságban és az Európai Krisztallográfiai Bizottságban Magyarország képviselője (1987–1993).

 

A Vigyázó Ferenc Művelődési Társaság elnöke (1989–2000). 

Elismerés

Munka Érdemrend (arany, 1986), a Magyar Érdemrend középkeresztje (2015).

 

Akadémiai Díj (1975), Széchenyi-díj (1994), Hanus-érem (2002), Podmaniczky-díj (2005), Pro Arte Chemica Érem (2006), Fabinyi Rudolf-emlékérem (2007), Than Károly-emlékérem (2011), Náray-Szabó István-díj (2015).

 

Budapest XVII. kerület (Rákosmente) díszpolgára (1997). 

Szerkesztés

Az Acta Crystallographica c. nemzetközi folyóirat regionális szerkesztője.

Főbb művei

F. m.: A diffraktométer alkalmazása a röntgen finomszerkezeti vizsgálatokban. 1–2. (Mérés és Automatika, 1960)
On the Structure and Polymorphism of Potassium Iodate. Náray-Szabó Istvánnal. (Acta Crystallographica, 1961)
Über die Hydrate des Berilliumsulfats. Náray-Szabó Istvánnal. (Acta Chimica, 1962)
On the Application of X-Ray Intensity Statistics in the Case of Inorganic Substances. (Acta Physica, 1963)
Determination of Unit Cell and Space Group of Crotocine and Crotocol. (Acta Chimica, 1963)
Röntgensugár-intenzitás mérésére használatos számlálócsövek. – Röntgendiffrakciós kép felvételének módszerei számlálókészülékekkel. A diffraktométer elektronikus egységei. (Mérés és Automatika, 1963)
Quantitative X-Ray Analysis of Crystalline Multicomponent Systems. Péter Évával. (Acta Chimica, 1964)
Bevezetés a röntgendiffrakciós szerkezetkutatásba. Tanfolyami jegyz. Náray-Szabó Istvánnal és Zsoldos Lehellel. (A Magyar Kémikusok Egyesülete kiadványa. Bp., 1965)
Általános módszer több komponensű kristályos rendszerek röntgendiffrakciós elemzésére. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1965)
The Unit Cell and Space Group of Sodium Acetate Trihydrate, NaC2H3O2. (Acta Crystallographica, 1965)
Crystal and Molecular Structure of S,S-dimethyl-N-methylsulfonylsulfil-iminem (CH3)2SNSO2CH3. (Acta Crystallographica, 1967)
Az S,S-dimetil-N-metilszulfonil-szulfilimin kristály- és molekulaszerkezetének röntgendiffrakciós meghatározása és elméleti értelmezése. Kand. értek. (Bp., 1967)
Refinement of the Structure of NaIO4. Cruickshank, D. W. J.-vel. (Acta Crystallographica, 1970)
Mean X-O Bond Lengths of the XO4n- Tetrahedral Oxyanions. (Journal of Chemical Society A, 1971)
Formation and Structure of a Four-co-ordinate Organo-sulphur[IV] Compound. Kapovits Istvánnal. (Chemical Communications, 1971)`
Crystal Structure of 3-Phenylpyrrolidine-2,5-dione. Argay Gyulával. (Acta Crystallographica, 1972)
Structure of Bis-(2-carboxyphenyl)sulphur Dihydroxide Dilactone. Kapovits Istvánnal és Sasvári Kálmánnal. (Acta Crystallographica, 1973)
N(3-Phenyl-2-benzo[b]thienyl)thiobenzamide, C21H15NS2. Argay Gyulával. – 1-Phenyl-thiosemicarbazide, C7H9N3S. Argay Gyulával. (Crystal Structure Communications, 1973)
Atomcsoportok és molekulák struktúrájának röntgendiffrakciós meghatározása és értelmezése. Doktori értek. (Bp., 1974)
Nikkel vázkatalizátorok komplex vizsgálata. 6. Új típusú, nempiroforos vázkatalizátorok fémszerkezeti vizsgálata. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1976)
Kémiai krisztallográfia 1. A röntgenkrisztallográfia alapjai. (Az ELTE TTK Ásványtani Tanszéke kiadványa. Bp., 1981)
Sztereoizomer cisz- és transzmetilén- és pentametilén-dihidro-1,3-oxazinok szintézise és konformációik. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1981)
A cisz- és transz-2-oxo- és 2-tioxo-5,6-trimetilén-3,4,5,6-tetrahidro-1,3-oxazinok szintézise és konformációanalízise. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1983)
Megemlékezés Náray-Szabó Istvánról. (Magyar Kémikusok Lapja, 1983)
Szilárd testek vizsgálata elektronokkal, ionokkal és röntgensugárzással. (Bp., 1984)
A gyűrűzárási reakció diasztereo-szelektivitása és a domináns konformáció összefüggése a kondenzáltvázas 1,3-oxazinok képződésénél. Többekkel. – A cisz- és transz-N-metil és N-benzil-4,5- és 5,6-tetrametilén-tetrahidro-1,3-oxazinok szintézise. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1984)
Cisz-kondenzált 1,3-dihidrooxazinok nitrilimin és nitril-oxidos cikloaddíciója. Többekkel. – Uracilok előállítása norbornénkondenzált pirimidinionok cikloreverziós reakciójával. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1988)
5,6-tri-, 5,6-tetra és 5,6-pentametilén-2,3,5,6-tetrahidro-1,3-oxazin-4-on származékok heterogyűrű-flexibilitásának röntgendiffrakciós tanulmányozása. Többekkel. – A gázfázisú elektrondiffrakció sztereokémiai alkalmazásai. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1989)
Sztereoizomer 1,6,7,11b-tetrahidro-2H[1,3]-oxazino[4,3-a]izokinolin-4-on származékok szintézise és konformációanalízise. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1990)
Foszfortartalmú, heterociklusos gyűrűtranszformációk. Többekkel. – Értekezés a szerves vegyületek kristályaiban kialakuló molekulatársulásokról, különös tekintettel az izostrukturalitásra. Argay Gyulával. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1991)
Sztereoizomer 1,3-benzooxazino-1,3- és 3,1-benzooxazinok szintézise és sztereokémiája. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1992)
A röntgenkrisztallográfia fejlődése. (Magyar Tudomány, 1995)
Barangolások kristályrácsokban. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1996. febr. 20.
megjelent: Székfoglalók. 1995–1998. II. köt. Bp., 1999)
Isostructurality of Organic Crystals. Párkányi Lászlóval. (Advances of Molecular Structural Research, 1997)
Topological Description of Pseudosymmetries in trans-2,3,4,5,5a,6,7,8,9-decahydro-2-methyl-4-phenyl-aminocarbonylbenzol[f][1,4]oxazepin-3-one and Other Structures which Crystallize in Space Group P1 with Z = 8. Argay Gyulával. (Acta Crystallographica, 1998)
Náray-Szabó István. (Emlékbeszédek az MTA elhunyt tagjai felett. (Bp., 1999)
Kitüntetett, gyakori, ritka és rendhagyó szimmetriák. A 230 tércsoport egyenlőtlen megoszlása szerves molekulák kristályaiban. (Magyar Tudomány, 1999)
Náray-Szabó István kutatóműhelye. 1956–1972. (Magyar Kémikusok Lapja, 1999)
Kristály-architektúra: szupermolekuláris szerveződések szépségei. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 2001. szept. 18., megjelent: Magyar Kémiai Folyóirat, 2002)
Dipole-Induced Polymorphs of trans-2-hydroxycycloheptanecarboxylic Acid with Virtually the Same Unit Cell. Többekkel (Journal of Chemical Society, 2003)
A vegyészképzés aranyévei a Trefort-kertben. Fizikaóra a Gellért-fürdőben. – Gyarmati István. (Fizikai Szemle, 2003)
Morphotropism: Link between the Isostructurality Polymorphism and Stereoisomerism of Organic Crystals. (Acta Crystallographica B, 2005)
In memoriam Ribár Béla. (Magyar Kémiai Folyóirat, 2006)
Structural Similarities in Tetraaryltins Described by Virtual Non-Crystallographic Rotations or Translations: Kitaigorodskii’s Morphotropism Is Revisited. Fábián Lászlóval. (Acta Crystallographica B, 2007)
Kristálytani alapfogalmak. (Kristályosítástól a tablettázásig. Szerk. Farkas B. és Révész P. Szeged, 2007)
Ritka jubileum: Sasvári Kálmán 100 éves! (Magyar Kémikusok Lapja, 2012)
Egy kísérlet, amely megváltoztatta a természettudományok fejlődését. (Magyar Kémiai Folyóirat, 2014 és Fizikai Szemle, 2014)
Mester és tanítvány: Sir Lawrence Bragg és Náray-Szabó István. (Magyar Kémikusok Lapja, 2015). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2017

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője