Kakas János
Kakas János

2023. december 11. Hétfő

Kakas János

fizikus

Születési adatok

1932. június 22.

Mélykút, Bács-Bodrog vármegye

Halálozási adatok

1988. június 30.

Lipcse, Német Demokratikus Köztársaság


Család

Sz: Kakas János postamester, Lehoczky Gizella. Testvére: B. Kakas Gizella (1935–) pszichológus, festőművész. 1955-től nős. F: óvónő volt, egy fiuk született. 

Iskola

Elemi iskoláit Mélykúton, Nagybaracskán és Mágocson végezte, Dombóvárott éretts. (1950). Az ELTE TTK-n fizikus okl. szerzett (1955), a fizikai tudomány kandidátusa (1984). MLEE-n végzett (1966). 

Életút

Az MTA Méréstechnikai Intézete tud. segédmunkatársa (1954–1955), a Csepel Vas- és Fémművek Izotóplaboratóriumának kutatómérnöke, ún. kiemelt mérnöke (1955–1969). Az Erőmű- és Hálózattervező Vállalat (ERŐTERV) Kazán és Pernye Főosztályának műszaki-gazdasági tanácsadója (1969–1985), a Cleaner Gmk ügyvezetője (1985–1988). 

Tudományos pályafutásának kezdetén radioaktív anyagok ipari méréstechnikai kérdéseivel foglalkozott, később érdeklődése szilárd szennyeződések emissziómérési problémái felé fordult. Magyarországon elsőként figyelt fel az ún. triboelektromos jelenségre, elsőként vizsgálta és tárta fel a jelenség törvényszerűségeit. Jelentős eredményeket ért el a por-halmazállapotú anyagok fluidizációs és pneumatikus kutatása terén. Lipcsében autóbaleset áldozata lett.  

Elismerés

Kiváló Feltaláló (1966).

Főbb művei

F. m.: Földalatti csővezetékek szivárgási helyeinek meghatározása. – Radioaktív izotópokkal végzett csőfalvastagság-mérés kísérletei. – Radioaktív izotóppal végzett fóliavastagság-mérés. Papp Józseffel. (Sugárzó izotópok hazai felhasználása. I. köt. Bp., 1958)
Röntgen és radiológiai durvaszerkezeti vizsgálatok. Összeáll. Többekkel. (Bp., 1958)
Acélöntvények belső hibáinak kimutatása radioizotóp és műszer alkalmazásával. (Energia és Atomtechnika, 1958)
Földalatti csővezetékek meghibásodási helyének megállapítása. – Szenek fűtőértékének meghatározása radiológiai módszerrel. (Energia és Atomtechnika, 1960)
Szcintillációs számlálóval működő, gammasugaras, folyamatos vastagságmérő. Többekkel. (Energia és Atomtechnika, 1961)
Nukleáris méréstechnika. Tanfolyami jegyz. (Bp., 1962)
Porszennyezés meghatározása elektrosztatikus töltés mérésével. Vigyázó Györggyel. – Triboelektromos poremisszió-mérések. Vigyázó Györggyel. (Automatizálás, 1977)
Emittált szilárd szennyeződés folyamatos mérése triboelektromos módon. (Energia és Atomtechnika, 1977)
Application of the Phenomenon of Triboelectricity for Measurement Purpores. Müller Henrikkel. (Hungarian Scientific Instruments, 1980)
Triboelektromos töltésátadáson alapuló méréstechnikai módszerek. Műszaki alkotás és kand. értek. (Bp., 1981)

 

szabadalma: Eljárás porhalmazállapotú anyagok szemcseméret-változásának folyamatos mérésére. (1982)

 

kéziratban: A Gyöngyösi Erőműben keletkezett pernyék szemcseméret-eloszlásának meghatározása Leitz–Classimat-berendezéssel. (MTA Műszaki Kémiai Kutatóintézete, 1977)
Triboelektromos elven működő szilárd emissziómérő műszerek összehasonlító vizsgálata a részgázáramú mintavevővel. (Vasipari Kutatóintézet, 1980)
Jelentés a Borsodi Hőerőmű Vállalatnál a triboelektromos mérőkör alkalmazhatóságának vizsgálatára végzett mérési sorozat eredményeiről. (OKTH Levegőtisztaság-védelmi Intézete, 1980). 

Megjegyzések

1. Lexikonok téves halálozási adata: júl. 1.! Gyászjelentése szerint jún. 30-án hunyt el!

2. Munkássága néhány bibliográfiában összekeverve Kakas János (1923–) bányamérnök műveivel! 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2014

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője