Kaján Béla
Kaján Béla

2021. október 21. Csütörtök

Kaján Béla

közlekedésmérnök

Születési adatok

1925. május 30.

Komárom

Halálozási adatok

1988. július 11.

Budapest

Temetési adatok

1988. július 25.

Budapest

Farkasrét


Család

Sz: Kaján Imre mozdonyvezető, Németh Mária. F: 1950-től Schwarczkopf Erzsébet, a Műanyagfeldolgozó Háziipari Szövetkezet bedolgozója. Fia: Kaján Péter (1951–); leánya: Kaján Beáta (1956–).

Iskola

A budapesti Szent István Gimnáziumban éretts. (1943), a József Nádor Műszaki Egyetemen (JNME) általános mérnöki okl. (1948), az ÉKME Mérnök-közgazdász Karán közlekedési gazdasági mérnöki okl. szerzett (1959), a műszaki tudományok kandidátusa (1962).

Életút

Szatmáry József gépészmérnök magánirodájának munkatársa (1948). Az Állami Mélyépítési Tudományos és Tervező Intézet (ÁMTI), ill. az átszervezés után az Út- és Vasút Tervező Iroda (UVATERV) irányító tervezőmérnöke (1948–1957). Az Útügyi Kutató Intézet tud. munkatársa (1957–1962), a Közlekedéstudományi Osztály tud. osztályvezetője (1962–1971). A Közúti Közlekedési Tudományos Kutató Intézet Úthálózat-fejlesztési Főosztálya (1971–1975), Közlekedésfejlesztési Főosztálya vezetője és az Intézet tud. igazgatóhelyettese (1975–1978). Az UVATERV kutatási igazgatója és a Közlekedési és Hírközlési Gazdasági Iroda alapító vezetője (1978–1980), a Közlekedéstudományi Intézet alapító igazgatóhelyettese (1981–1982), a Transinnov igazgatója (1983–1985). Az NSZK-ban DAAD-ösztöndíjas vendégkutató (1971).

A magyarországi úthálózat fejlesztésének kérdéseivel, a közúti közlekedés üzemköltségeinek vizsgálatával és gazdaságossági kérdéseivel foglalkozott. Jelentős szerepet játszott a magyarországi autópályák tervezési irányelveinek kidolgozásában. Új, a hazai utak teljesítőképességét meghatározó módszert dolgozott ki. További kutatási területei: autóbusz-pályaudvarok, vasúti állomások tervezése, kisebb közlekedési területegységek általános közlekedésfejlesztési tervei, útszakaszok szélesítésének forgalomtechnikai kérdései. 

Emlékezet

Budapesten (Terézváros, VI. kerület Népköztársaság útja 7.) élt és tevékenykedett, a Farkasréti Temetőben nyugszik.

Elismertség

Az MTA Közlekedéstudományi Bizottsága és Közúti és Városi Közlekedési Szakbizottsága tagja (1964–1988), Közlekedéstudományi Bizottsága titkára (1973–1976).

Főbb művei

F. m.: Utak távlati képének szerkesztése úttervezésekhez. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1953)
Nagyobb vasútállomási előterek forgalmi tervezése. (UVATERV Közleményei, 1956)
Közutak megfelelőségi osztályozása. Gáspár Lászlóval, Márfai Tiborral. (Közlekedéstudományi Szemle, 1957)
Úthálózatunk fejlesztésének kérdései. (Közlekedéstudományi Szemle, 1958)
Emelkedők hatása a tehergépkocsik üzemanyag-fogyasztására. Major Ferenccel. (Közlekedéstudományi Szemle, 1959)
Átlagos menetsebességek mérése különböző utakon. – A sebességnövelés hatékonysága a közúti közlekedésben. (Közlekedéstudományi Szemle, 1960)
A közúti közlekedés sebességével kapcsolatos forgalmi és gazdasági kérdések. Monográfia és kand. értek. is. 32 táblával. (Bp., 1962)
A forgalom hatása a közlekedés sebességére kétnyomú úton. – Előzések elemzése kétnyomú utakon. (Közlekedéstudományi Szemle, 1962)
A forgalomtechnika elemeinek alkalmazása. (Az Útügyi Kutató Intézet kiadványa. Bp., 1963)
Az utak műszaki jellemzőinek megválasztása. – Kétnyomú utakon kialakuló menetsebességek. (Közlekedéstudományi Szemle, 1964)
Járművek személygépkocsi-egyenérték – szgke – számának meghatározása. (Építési és Közlekedéstudományi Közlemények, 1966)
A városi közlekedés kézikönyve. Szerk. (Bp., 1965)
Közúti forgalomkutatás Magyarországon. – A háromnyomú utak kérdése. (Közlekedéstudományi Szemle, 1967)
A forgalomáramlás vizsgálata korszerűsített utakon és az autópályán. (Közlekedéstudományi Szemle, 1969)
Gazdasági vizsgálati módszer közutak vasutakkal való keresztezéseinek tervezéséhez. Berg Artúrral. (Közlekedéstudományi Szemle, 1970)
Közúti csomópontok elemeinek forgalomtechnikai vizsgálata a gazdaságossági elbírálás céljára. – Települések belterületi úthálózatának fajlagos kiépítési költségei. Monigl Jánossal. (Közlekedéstudományi Szemle, 1971)
Az analitikus hálózatfejlesztési módszer és a területi tervezés kapcsolata. (Területrendezés, 1973)
Autópályák Európában. (Közlekedéstudományi Szemle, 1973)
Az autópályák tervezése és építése. Többekkel. (Autópálya Szakkönyvek. Bp., 1975)
Az országos úthálózat-fejlesztési tervezés módszerei, eredményei és feladatai. (Bp., 1976)
Új technikai megoldások az egyéni és a tömegközlekedésben. (Közlekedéstudományi Szemle, 1980).

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Magyar Nemzet, 1988. júl. 18.–Népszabadság, 1988. júl. 22.)
K. B. (Közlekedéstudományi Szemle, 1988).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013