Kaiser Géza
Kaiser Géza

2024. július 18. Csütörtök

Kaiser Géza

kertészmérnök, pedagógus

Születési adatok

1926. november 6.

Pestújhely, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Halálozási adatok

2009. október 12.

Balatonfüred, Veszprém megye


Család

Sz: Kaiser József (†1956) az OTI, majd az Állatforgalmi Központ tisztviselője, Pauer Ida. F: 1949–1963: Török Mária Magdolna (†1963). Özvegy. Leánya: Kaiser Márta és Kaiser Adrienne.

Iskola

A gödöllői premontrei Szent Norbert Gimnáziumban éretts. (1944), az Agrártudományi Egyetem (ATE) Kert- és Szőlőgazdaság-tudományi Karán végzett (1948), a Budapesti Tanárképző Intézetben gazdasági tanári okl. szerzett (1953). A Kertészeti és Szőlészeti Főiskolán doktorált (1960), a mezőgazdasági tudományok kandidátusa (1965). 

Életút

Az ATE Közgazdaságtani Tanszék Munkatudományi Intézete gyakornoka (1947–1948). A Csurgói Mezőgazdasági Középiskola gazdasági tanára és a kertészeti üzem vezetője (1949), a Balatonarácsi Mezőgazdasági Gimnázium (1949–1950), majd a Villányi Mezőgazdasági Technikum gazdasági tanára és a tangazdaság vezetője (1950). Az ATE Nagygombosi Egyetemi Tangazdaság kertészeti üzemegységének vezetője (1951–1952), a Bajai Kertészeti Technikum gazdasági tanára (1953–1955). A Balatonfüredi Mezőgazdasági Szakiskola, ill. a Széchényi Ferenc Kertészeti Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet igazgatója és a tangazdaság igazgató-főagronómusa (1955–1992). Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1961–1964). A Keszthelyi Mezőgazdasági Akadémia mb. előadója (1960–1962), a Badacsonyi Állami Gazdaság oktatási igazgatóhelyettese (1962–1972). 

A szőlőművelés és -telepítés kérdéseivel, elsősorban az ún. kettőskordon-művelés és egyéb agrotechnikai módszerek összehasonló vizsgálatával, a szőlőtermelés ökológiai viszonyainak feltárásával, növényvédelmi és gépesítési lehetőségeivel foglalkozott. Különösen értékes mezőgazdasági és kertészeti szakoktatói tevékenysége: nevéhez fűződik a Közép-Európában egyedülálló balatonfüredi komplex tanműhelyekkel felszerelt kertészeti szakoktatási intézmény kialakítása, fejlesztése és irányítása. Pedagógiai és kertészeti üzemszervezési írásai a Mezőgazdasági Szakoktatás c. folyóiratban jelentek meg. 

Elismerés

Szocialista Munkáért Érdemérem (1958), a Magyar Köztársaság Csillagrendje (1990).

 

Veszprém Megyéért Aranyérem (1965 és 1972), Apáczai Csere János-díj (1987), Pro Urbe Balatonfüred (1997). 

Főbb művei

F. m.: A szőlőlisztharmat 1959. évi fellépéséről és kártételéről. (Agrártudomány, 1960)
Vizsgálatok újabb egysíkú tőkeforma, a kettőskordon-művelés értékelésére. Egy. doktori értek. (Bp., 1960)
A Veszprém megyei termelőszövetkezetek szőlőtermelésének helyzete. (Veszprém, 1961)
Szőlőtermesztési enciklopédia. A kertészeti szakközépiskolák III. osztálya számára. (Bp., 1962)
Fajták és évjáratok értékelése a Balatonfüred–Csopaki borvidéken. (Kísérletügyi Közlemények, 1963)
Négykarú kordonművelésű tőkék alkalmazásának vizsgálata. (Kísérletügyi Közlemények, 1964)
A szőlő négykarú kordonművelése és a karok válthatósága. Kand. értek. (Bp., 1964)
Középmagas- és magasművelésű szőlő alakító metszése. (Veszprém, 1965)
Vizsgálatok a szőlő gyökérzetének regenerálódására a talajművelés függvényében. (Kísérletügyi Közlemények, 1966)
A szőlő mély talajlazításának optimális időszaka a gyökérsérülések restitúciója alapján. (Az Országos Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet Közleményei, 1968)
Szőlőalany és oltványtőkék néhány radiológiai kérdése. (Az Országos Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet Közleményei, 1970)
Munkaszervezés. Tankönyv a kertészeti szakközépiskolák számára. (Bp., 1974
új kiad. 1982)
Szőlőtermesztés. Tankönyvpótló jegyzet a kertészeti szakközépiskolák számára. (Bp., 1975)
A korszerű szőlőtermesztés alapjai. (Bp., 1975)
A kertészet tanítás módszertana. (Gödöllő, 1975)
Szőlőtermesztési ismeretek. Tankönyvpótló jegyzet a betanított szakmunkásképzés számára. (Bp., 1977)
Borászati alapismeretek. Tankönyvpótló jegyzet a betanított szakmunkásképzés számára. (Bp., 1977)
Üzemi ismeretek. Tankönyv a mezőgazdasági szakmunkásképzés számára. (Bp., 1977)
Veszprém megye kertészeti ágazatainak helyzete és problémái. (Agrártudományi Közlemények, 1978)
Kertészeti növények termesztése. I–III. köt. Tankönyv a mezőgazdasági gépészeti szakközépiskolák számára. (Bp., 1981–1982)
Szőlőtermesztés. A mezőgazdasági szakmunkásképzés tankönyve. (Bp., 1983
6. kiad. 1995)
Az arácsi Széchényi-kastély és a szakiskola története. 1782–1935–1985. A balatonfüredi Széchényi Ferenc Kertészeti Szakközépiskola és Szakmunkásképző Iskola 50 éves jubileumi kiadványa. Szerk. (Balatonfüred, 1985)
Szőlőtermesztésünk fényben és árnyékban. (Bp., 1986)
Kertészeti alapismeretek. Tankönyv a kertészeti szakközépiskolák számára. (Bp., 1986
5. kiad. 1999)
Vezetési ismeretek. Tankönyv a kertésztechnikus-képzés számára. (Gödöllő, 1991
2. kiad. 1996)
Üzemi ismeretek. Tankönyv a kertészeti szakmunkásképzés számára. (Bp., 1993
2. kiad. 1998)
Szőlőtermesztés. A kertészeti technikusképzés tankönyve. (Bp., 1995
2. kiad. 2000)
Vincellér vállalkozó-szőlőtermesztés. Kézikönyv. (Veszprém, 1997)

 

írásai a Kertészet és Szőlészetben: Homoki szőlőtelepítéseink ültetési mélysége. (1954)
Szőlőgyökereztető iskoláink őszi telepítése. – Helyes agrotechnikával biztosítsuk szőlőtermésünket! (1955)
Szőlőtelepítés talajrobbantással. (1956)
Szőlőtermesztésünk új útjai: Kétsoros-ikersoros szőlőtelepítés. Kettőskordon-művelés. – Huzalos támaszberendezésű szőlők venyigés kötözése. (1958)
A kettőskordon-művelés eredményei. (1959)
A szőlőtermesztés önköltség-csökkentésének irányai. – A Balaton környék jelenlegi növényvédelmi helyzete. – A Balatonfüred–Csopaki borvidék jellemző ökológiai és termelési viszonyai. (1960)
A szőlőtermelés szervezésének egyes kérdései termelőszövetkezeteinkben. (1961)
A kettőskordon-művelés 1961. évi eredményei. – A szőlők metszése és a táblásítás termelőszövetkezeteinkben. – A szőlő növényvédelmének szervezése. – Egyes zöldmunkák hatása a szőlő érésére. (1962)
A szőlő egyes télvégi munkái. – Zöldmunkák a szőlőben. (1963)
Korábban kezdjük a szőlők metszését! (1964)

 

a Mezőgazdasági Szakoktatásban: Egy rendszerező-ismétlő óra felépítése. (1954)
Szőlőtermelésünk gépesítésének megoldása. – Kettős tanítási órák szervezésének néhány kérdése. (1959)
A gyakorlati oktatás új rendje a Balatonfüredi Mezőgazdasági Szakiskolában. (1960)
Kertészeti üzemszervezési oktatásunk feladatai. (1961). 

Irodalom

Irod.: Fél évszázad a magyar mezőgazdaság szolgálatában. Interjú K. G.-val. (Napló, 1985. szept. 19.)
Szőlőtermesztésünk fényben és árnyékban. (Napló, 1986. jún. 6.)
Az alkotás öröme. Interjú K. G.-val. (Balatonfüredi Napló, 1987. szept. 11.)
K. G. köszöntése. (Napló, 1987. dec. 19.)
Az arácsi hegyoldal császára. K. G. portréja. (Napló, 1990. jún. 16.)
Életműve az arácsi iskola. K. G. (Füredi Hírek, 1990. júl. 7.)
http://wiki.strandkonyvtar.hu/index.php?title=Kaiser_Géza

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2014

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője