Kabdebó Tamás
Kabdebó Tamás

2024. július 21. Vasárnap

Kabdebó Tamás, talpasi

író, költő, műfordító, történész

Névváltozatok

Kabdebo, Thomas George

Születési adatok

1934. február 5.

Budapest

Halálozási adatok

2018. május 23.

Dublin, Írország


Család

Régi örménykatolikus nemesi családból számazott.

Ükszülei, apai: talpasi Kabdebó Márton (†1870. nov. Arad), szombatsági Vertán Anna (1822. Battonya–1905. nov. 17. Bp.); Kacskovics Ignác (1813. júl. 10. Mocsolád, Somogy vm.–1879. jan. 15. Bp.) földbirtokos, országgyűlési képviselő, Nettich Jozefa (†1890. febr. 9. Bogát, Szabolcs vm. Temetés: 1890. febr. 12. Kislak, Somogy vm.).

Dédszülei, apai: talpasi Kabdebó Gyula (1850–1903. dec. 12. Bp. Temetés: 1903. dec. 14. Talpas, családi sírbolt) földbirtokos, járásbíró, daruvári Kacskovics Benigna (1850. Lengyeltóti–1926. okt. 6. Bp. Temetés: 1926. okt. 8. Kerepesi út); hédervári Dely Géza bajai fakereskedő, majd a bajai légszeszgyár igazgatója, czabai Horváh Júlia.

Kacskovics Benigna testvérei közül: Kacskovics Kálmán (1852. dec. 24. Tótgyugy, Somogy vm.–1919. jún. 9. Tótgyugy) jogász, országgyűlési képviselő, műfordító, könyvgyűjtő és sztregovai és kelecsényi Madách Emánuelné (= kisjókai Ágoston Józsefné) Kacskovics Hermina (†1921. nov. 16. Bp. Temetés: 1921. nov. 18. Szöllőskislak).

Kabdebó Gyula testvére: lipniki és ákosi Tóthfalussy Gyuláné Kabdebó Ilona (1852–1933. dec. 3. Bp.). Kabdebó Ilona férje: Tóthfalussy Gyula (1848–1914. szept. 22. Bp. Temetés: 1914. szept. 25. Kerepesi út) állatorvos, orvos, MÁV igazgató főorvos.

Nagyszülei: talpasi Kabdebó József honvéd huszár ezredes (1876. jan. 3. Bp.–1924. jan. 6. Baja. Temetés: 1924. jan. 8. Baja, Szent Rókus Temető, családi sírbolt), hédervári Dely Margit (1881–1964. márc. 20. Kárász. Temetés: 1964. márc. 23. Baja); Klein Móric Emil, Klein Eugénia.

Kabdebó József testvérei: Kabdebó Gyula (1874. febr. 9. Bp.–1926. nov. 8. Bp. Temetés: 1926. nov. 11. Kerepesi út) építészmérnök, építészettörténész, műszaki főtanácsos, Kabdebó Miklós jogász, fővárosi főjegyző és Kabdebó Márton (1884. okt. 21. Bp.–1948. máj. 4. Bp.) jogász, királyi ügyész, ügyészségi alelnök.

 

Szülei: talpasi Kabdebó Béla (†1963. okt. 24. Baja. Temetés: 1963. okt. 26. Baja, Szent Rókus Temető, családi sírbolt), Klein Klára (†1940. nov. 17. Baja. Temetés: 1940.  nov. 20. Baja, Szent Rókus Temető, családi sírbolt).

Kabdebó Béla testvérei: Bajai Ernőné Kabdebó Margit (†1976. jan. 27. Bp.), Kabdebó Géza (1903. júl. 20. Baja), Kabdebó István, Kabdebó Júlia és Kabdebó Erzsébet. Kabdebó Margit férje: Bajai Ernő (= 1911-ig Wiesel Ernő, 1888. máj. 17. Baja–1948. júl. 19. Bp.) vegyészmérnök, szénnagykereskedő, részvénytársasági igazgató, Wiesel Sándor és Deutsch Terézia fia. Bajai Ernő fiai közül: Bajai Ernő (1921. jan. 11. Baja–1993. okt. 15. Bp.) újságíró, rejtvényszerkesztő, a magyar keresztrejtvény-szabályzat egyik kidolgozója.

Klein Klára testvérei közül: Kálmán Ernő (1898. aug. 17. Baja–1955. okt. 12. Bp.) orvos. Testvére: Kabdebó Mária, féltestvére: Kabdebó Péter (1945. júl. 1. Nagybaracska–2014. okt. 23. Baja).

Felesége: 1959– Wohl Ágnes (= Kabdebo-Gedeon, Agnes 1936. márc. 6. Bp.) író, Wohl László és Wohl Lili leánya.

Leánya: Kabdebó Lily és Kabdebó Andrea.

Iskola

Elemi iskoláit Baján, középiskoláit Baján, a ciszterci rend gimnáziumában, ill. a bajai állami gimnáziumban és Budapesten végezte, a budapesti Eötvös József Gimnáziumban éretts. (1952). A bajai állami gimnáziumban osztályfőnöke Hlavács Elinor, a budapesti Eötvös Gimnáziumban kedves tanárai Balassa László és Kováts Gyula. Érettségi után a bajai tanítóképző intézet hallgatója (1952), de Balassa László közbenjárására az ELTE BTK-n folytathatta tanulmányait (1952–1953). Az egyetem átszervezése után az ELTE Nyelv- és Irodalomtudományi Kar magyar nyelv- és irodalom szakán tanult (1953–1956), a Walesi Egyetemen történelem szakos középiskolai tanári okl. (1960), a Londoni Egyetemen könyvtáros okl. és M. A.-fokozatot (1969), a manchesteri Victoria Egyetemen Ph. D-fokozatot szerzett (1984).

Tanulmányai idején, Budapesten, a Budapesti Előre (1951–1954), a Gyárépítők (1954–1955) és a Budapesti Izzó úszója, vízilabdázója (1955–1956).

Életút

Negyedéves egyetemi hallgatóként tiltott határátlépés vádjával letartóztatták, néhány hónapig közigazgatási őrizetben volt. A forradalom és szabadságharc idején diákújságíróként tudósított az egyetemi lapokban (1956. okt.–nov.) a szabadságharc leverése után elhagyta az országot (1956. nov.).

Cardiffban telepedett le, egyetemi tanulmányai befejezése után a Walesi Egyetem könyvtárosa (1960–1961), a londoni University College könyvtárának szakreferense (1961–1969), a georgetowni University of Guyana (1969–1972), a londoni University of Westminster könyvtárának igazgatója (1973–1974), a manchesteri University of Victoria könyvtárának igazgatóhelyettese (1974–1982), egyúttal az egyetem Hadtörténeti Tanszékének oktatója (1978–1983). Írországba költözése után a National University of Ireland Maynooth (= Maynooth Egyetem) könyvtárának igazgatója (1983–1999), a dublini University College előadó tanára (2001-től).

Elbeszéléseiben, egyéb kisprózai műveiben személyes, vallomásos hangon számol be nemzedéke élményeiről, a beilleszkedés nehézségeiről, a nagyvilágban szétszóródott magyarság emigrációs küzdelmeiről és mindenekelőtt az elbukott forradalom tragikus tanulságairól, ill. következményeiről. Sajátos prózai műfaja a történetfüzér, amellyel a nagyvilágban bolyongó magyarok különleges (néha mulatságos, ritkábban szomorú) élményeiről, kalandjairól, különös sorseseményeiről számol be. Ezeket a történeteket gyakran egy külső és egy belső földrajz kapcsolja a valósághoz. A külső földrajz hősei valóságos figurák, akikkel valós életeseményeket mesél el; a belső földrajz hősei az író saját lelkének tájait járják be. Életének fő műve, a legújabb kori magyar próza egyik jelentős alkotása, a Danubius Danubia (1994–1998) c. regényfolyama. A háromkötetes „folyamregénye” a történelmi regény, a kalandregény, a családregény, a szerelmi regény és az esszéregény elemeit ötvözve mutatja be a Duna-mente múltját. A regény főhőse Szendrő József részben az író alteregója, részben maga az író. Szendrő József sorseseményei számos valóságelemmel kiegészített fikció, Kabdebó Tamás folytatta és kibővítette azt a cselekményépítést, amelyet korábbi történetfüzéreiben megkezdett. A valós életeseményeket számos hivatalos irattal, dokumentummal támasztja alá, amelyeket kiegészít a mindennapi élet közismert tényeivel: valóságos történelmi karakterek bukkannak fel a Szendrő/Kabdebó családban, sőt a történet mellékalakjai a történeti talpasi Kabdebó család tagjai és leszármazottai. A Duna folyó/folyam természetes időtlensége: múltja, jelene és jövője az idősíkok gyakori változása, a valós és fiktív karakterek hullámzása „feltöri” a hagyományos regényműfajt, új különös, összegző nagyprózai műfajra tesz kísérletet.

Műfordítóként magyar költők, elsősorban József Attila és Illyés Gyula műveit fordította angol nyelvre, ill. kortárs angol és ír szerzők műveit tolmácsolta magyarul. Számos kortárs angol és ír antológia szerkesztője és összeállítója.

Elismertség

Az Esti Budapest Díja (1952), Pro Patria Hungarica Emlékplakett (1992), Füst Milán-nagydíj (1997), Arany János-díj (1999), Nagy Imre-emlékplakett (1999), József Attila-díj (2001); Pro Cultura Hungarica Emlékplakett (2004), Péterfi Vilmos-díj (2006), Salvatore Quasimodo-emlédíj (különdíj, 1994 és 2010), Irodalmi Jelen Díj (2012).

A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje (1995), Magyarország Babérkoszorúja (2017).

International Poetry Award (New York, 1971), Ottio-díj (1974), Itt-Ott-díj (1976), a Rákóczi Emlékpályázat Díja (Kanada, 1986), Argentin Esszédíj (1990).

Szerkesztés

A Maynooth University Record szerkesztője (1994–1999).

Főbb művei

F. m.: Fortified Princecriptions. Versszatírák. (London, 1964)
Diplomat in Exile. Francis Pulszky’s Political Activities in England. 1849–1860. M. A.-értek. (London, 1969
megjelent: East European Monographs 56. New York, Columbia University Press, 1979)
Érettségi. Regény. (Róma, Fehér Holló, 1971
Editio plurilingua. 2. kiad. Bp., 2000)
Kétszívű. – Twohearted. Versek magyar és angol nyelven. (London, University College, 1973)
Magyar Odisszeuszok. Elbeszélések. (Róma, 1974)
Minden idők. Regény. (München, Újváry Griff, 1978
Editio plurilingua. 3. kiad. Bp., 2001
angolul: A Time for Everything. In Witness of the 1956. Ford. Rix, Len. Maynooth, 1996)
Évelő. Eklektikus történetek. (Róma, 1980)
Hungary. [Bibliográfia.] Összeáll. K. T. (World Bibliographical Series 15. Santa Barbara [California], 1980)
Hungary’s Revolutions. The Catalogue of an Exhibition of Books, Photographs, Prints, Letters and Memorabilia with an Essay Commemorating the 25th Anniversary of the 1956 Hungarian Revolution. Kat. A kiállítást rendezte és a katalógust szerk. K. T. (Manchester, 1981)
Az istenek. Regény. (Róma, Griff, 1983
2. kiad. Bp., Szépirodalmi Könyvkiadó, 1991)
Máté Imre: Karneolszemű macska fuvoláján. Vál. versek. Az előszót írta K. T. (München, 1983)
Írország két arca. Útikönyv. (Világjárók 181. Bp., Gondolat Könyvkiadó, 1987)
Deus ex machina. Versek magyar és angol nyelven. A Kétszívű. – Twohearted. kötet folytatása. (Manchester, 1988)
The Hungarian–Irish „Parallel” and Arthur Griffith’s Use of His Sources. (Maynooth, 1988 és magyarul: A magyar–ír párhuzam és Arthur Griffith magyar történelmi forrásai. Századok, 1991)
A magyar Montaigne. Cs. Szabó László írói portréja. (Arcok és eszmék a nyugati magyar irodalomban. Tanulmányok. Szerk. Saáry Éva, sajtó alá rend. B. Szabó Éva. Szeged–Zürich, 1989)
Blackwell küldetése. [Blackwell, Joseph Andrew reformkori angol diplomata portréja.] Ford. Kádár Judit és Magyarics Tamás. (Az MTA Könyvtára Közleményei. Új sorozat 26. Bp., 1990)
Szoros élet ez vagy laza? Válogatott elbeszélések. (Bp., Móra, 1991)
Letters from Transylvania. Versek. (Dublin, 1991)
Amonnan… Kisregények. (Debrecen, Csokonai Kiadó, 1992)
Hungary and Ireland. Historical Contrasts, Historical Parallels. (Maynooth, 1992)
Dictionary of Dictionaries and Eminent Encyclopedias. Comprising Dictionaries, Encyclopedias and Other Selected Wordbooks in English. Bibliográfia. Szerk. Armstrong, Neillal. (London, 1992
2. kiad. 1997)
Árapály. A „Danubius-Danubia” c. folyamregény első része. (Bp., Stádium Kiadó, 1994)
(pen)ULTIMA (h)ORA. Versek angol és magyar nyelven. (Bp., Argumentum Kiadó, 1994)
Magyarország és a két Roger Casement. Ó Síochain, Séamas-szal. (Századok, 1994. 1.)
„A mi Kazinczynk.” Az esszéista Cs. Szabó Lászlóról. (Forrás, 1994. 5.)
Beszélgetés Cs. Szabó Lászlóval. Kiadatlan interjú. (Tiszatáj,  1995. 10.)
Őszutói utazás a Dunán 1848-ban. Korabeli Duna-utakból megkomponálta K. T. (Forrás, 1995. 11.)
B. Horváth István: Antitestamentum. Versek. Az előszót írta K. T. (Ártér Könyvek 5. Bp., 1995)
Pezsdülés. A „Danubius-Danubia” c. folyamregény középső szakasza. (Bp., Argumentum Kiadó, 1995)
A szerelem nyelve József Attila egy versében. (A szexualitás nyelve a magyar irodalomban. Az 1995-ös Csokonai Tanulmányi Napok előadásai. Sajtó alá rend. András Sándor. Hévíz [folyóirat], 1996 és A szerelem nyelve az Ódában. Árgus. Kulturális, társadalmi folyóirat, 1997. 2.)
Attila József ‘Can You Take on This Awesome Life?’ [Életrajzi kismonográfia.] (Bp. Argumentum Kiadó–Maynooth, Cardinal Press, 1997)
Pulszky az emigrációban. – Pulszky in Exile. (Pulszky Ferenc emlékére. Pulszky Ferenc emlékkiállítás. – Ferenc Pulszky Memorial Exhibition. – 1997. okt. 31.–1998. márc. 31. Kat. A kiállítást rendezte Basics Beatrix és Szabó Júlia, a katalógust szerk. Marosi Ernő et al. Bp., MTA Művészeti Gyűjtemény, 1997)
33. Önéletrajz 33 lakhelyben elbeszélve. (A Bajai Honpolgár Alapítvány kiadványa. Baja, 1998)
József Attila Istene. József Attila Istenhez való viszonyának elemzése versein keresztül. (Árgus. Kulturális, társadalmi folyóirat, 1998. 1. és Vigilia, 1998. 6.)
Blackwell és a magyarok. (Árgus. Kulturális, társadalmi folyóirat, 1998. 2.)
Magyarország és Írország. Történelmi kontrasztok és párhuzamok. (Hitel, 1998. 3.)
Czilczer Olga: Chess in the Afternoon. Versek. Az előszót írta K. T. (Maynooth, 1998)
Danubius Danubia. Folyamregény. I–III. köt.: I. köt. Árapály. – II. köt. Pezsdülés. – III. köt. Forrás. (Bp., Argumentum Kiadó, 1998
2. kiad. 2001)
Griffith, Arthur: Petőfi. Poet, and Patriot. – Petőfi, a költő és hazafi. Arthur Griffith cikkei a United Irishman c. ír politikai hetilapban. Közli: K. T. (Irodalomismeret, 1999. 1-2.)
Történetesen 26. Ugyanennyi esztendő ki- be- és elbeszéléseiből. (Bp., Belvárosi Könyvkiadó, 1999)
Irish Culture and the European Union. (Modern Filológiai Közlemények, 2000)
Rendes emberek szigete. Regény Guyanáról és lakóiról. (Bp., Belvárosi Könyvkiadó, 2001
angolul: Decent Island. Maynooth, 2001)
Tízparancsolat. Esszék. (Editio plurilingua. Bp., 2001)
Ireland and Hungary. A Study in Parallels with an Arthur Griffith Bibliography. Az előszót írta Göncz Árpád. (Dublin, 2001)
Merítések a Dunából. Göncz Árpád, Határ Győző, K. T., Kárpáti Kamill és Makkai Ádám írásai. Összeáll. K. T. (A Bajai Honpolgár Alapítvány kiadványa. Baja, 2001)
A Duna humanizmusa. (Új Horizont, 2001. 3.)
Ír–magyar affinitások. 1918–1944. (Árgus. Kulturális, társadalmi folyóirat, 2001. 1.)
A háború utáni magyar fordítóirodalom Nagy-Britanniában. (Árgus. Kulturális, társadalmi folyóirat, 2001. 5.)
Rózsa György: Változatok Ingres hegedűjére és Chagall-inspirációk. Versek, aforizmák, publicisztikai írások. Az előszót írta K. T. (Bp., Argumentum Kiadó, 2001)
Utazás a szívem körül. Összegyűjtött naplójegyzetek, visszaemlékezések, versek, egyéb írások. (Editio plurilingua. Bp., 2002)
Zengő kapufa. Orbán Ottó és a költészet. (Tiszatáj, 2002. 10.)
A hal(l)ottakról jót vagy semmit. Tizenkét irodalmi esszé. (Székesfehérvár, Árgus, 2003)
Summa summarum. K. T. számozott versei. Numbered Poems by Thomas Kabdebo. (Bp., Argumentum, 2003)
A szép Rita Mulally balladája. (Látó, 2004. 10.)
Nagybritánia. Esszé. (Tiszatáj, 2004. 3.)
Milyen színű éjjel a tenger? Elbeszélések. (h21 hungarus. Bp., Serdián, 2005)
Az Óda. Egyfelvonásos élőmúlt-darab. (Napút, 2005. 5.)
Nehézszülés. Egyfelvonásos dráma, hét hónapban. (Vágyakozók. Mai magyar drámák. Szerk. Perlawi Andor. Bp., 2005)
Minden idők. Regény. – Köpölyözés. Dráma 3 felvonásban. (Mundus – új irodalom 66. Bp., 2006)
Róma szolgáló leánya. Naplóregény. (Bp., Serdián, 2006)
Tariménes utazásai a múltban, a jelenben, a túlvilágon és K. T. novellafüzérében. (A Bajai Honpolgár Alapítvány kiadványa. Baja, 2006)
Otthon: mindenütt és sehol. Horváth Elemér költészetéről. (Kortárs, 2006. 9.)
Tollas Tibor költészete. (T. T. összegyűjtött versei és műfordításai. Szerk. Szakolczay Lajos. (Mundus – új irodalom 62. Bp., 2006)
Blackwell és a magyarok. Diplomataregény. (Irodalmi Jelen Könyvek. Arad, 2007)
Életút. Önéletrajzi regény. (Bp. Argumentum, 2007)
Talpra, rajta! Elbeszélés. (Hitel, 2008. 12.)
75. Novellák, elbeszélések. (Pannon Tükör Könyvek. A Zalai Írók Egyesülete kiadványa. Zalaegerszeg, 2009)
Giorgone nyomában. Kisregény. Ford. Molnár Márta. (Irodalmi Jelen Könyvek. Arad, 2009)
No Matter Where I Am, I See the Danube. Autobiography. Az előszót írta Göncz Árpád. (Dublin, 2011)
Mikszáth estéje. Dráma 1 felvonásban. (Történelmi levegő. Mai magyar drámák. I–II. köt. Szerk. Perlawi Andor. Ill. Korponai Elza. Sárbogárd, 2012)
Danubius Danubia. Folyamregény. I–III. köt.: I. köt. Árapály. – II. köt. Pezsdülés. – III. köt. Forrás. Az online kiadvány nyomtatott példánya. (Bp., Fapadoskonyv.hu, 2013)
Dunaúszó. Regény. (Bp., Argumentum, 2013)
Róma ír szemmel. Regény. Ford. Permenter Gáti Klára. (Irodalmi Jelen Könyvek. Arad, 2013)
Határ Győzőt keresem. Merítések egy barátság kútjából. (Kortárs, 2014. 1.)
Ír szerelem. Novellák, történetek. (Bp., Magyar Napló, 2018).

F. m.: első írásai az Esti Budapestben: Budapesti jegyzetek. Teknősbéka. (1952. júl. 30.)
Tanulóigazolvány. (1952. szept. 26.)
Kim Sok Bok a bölcsészkaron. (1952. okt. 18.)
Készülődnek az úttörők. (1952. nov. 1.)
Irodalmi „vegyeskereskedés”. (1953. febr. 3.).

F. m.: ford., szerk.: Gemau Hwngria. [Magyar kincsek. Magyar novellák walesi nyelven.] Ford., szerk. Ashton, Glyn Millsszel. (Denbigh, 1962)
József, Attila: Poems. [Vál. költemények.] Ford. Beevor Michael, Hamburger Michael et. al. Sajtó alá rend. K. T. (London, 1966)
Poet. Hungarian Number. Selected Hungarian Love Poems of Twentieth Century. Vál., szerk., ford. K. T. (Madras, 1967)
A Tribute to Gyula Illyés. Szerk., ford. Tábori Pállal. Az előszót írta Follain, Jean. (Washington, 1968)
Janikovszky Éva: Barnabás és Bertalan. Mese. Angolra ford. K. T. Ill. Réber László. (Basil and Barnabas. Bp.–London–Toronto, 1969
új kiad. 2011)
Móra Ferenc: A kéményseprő zsiráfok. Mese. Angolra ford. K. T. Ill. Reich Károly. (The Chimney-Sweep. Giraffes. London–Torontó–Bp., 1970)
Illyés, Gyula: Selected Poems. Vál., szerk., ford. Tábori Pállal. (London, 1971)
Hundred Hungarian Poems. [Magyar költői antológia angolul.] Vál., szerk. K. T. (Manchester, 1976)
Dezséry András: Visszatekintés. Visszaemlékezések. Angolra ford. Dóczy Ferenccel és Stankovich Viktorral. (Neighbours. Stories. Adelaide, 1980)
Transylvanian Folk Ballads. [Erdélyi népballadák.] Vál., szerk. Szabó T. Ádámmal. Ford. Curtis, Simon, Dixon Alan és Masterman, Neville. (München–Manchester, 1982)
Tört álmok. Ír költők antológiája. Vál, szerk., az utószót írta K. T. (A világirodalom gyöngyszemei. Bp., Kozmosz, 1988)
Harrington, Wilfrid J.: Az Írás hősei és hősnői. [Az Ó- és Újtestamentum történetei.] Ford. K. T. (Vízöntő Könyvek. Bp., 1991)
A for Attila. An ABC of Poems by Attila József. – Attilával kezdjük. József Attila versek angol ABC-sorrendben. – A Bilingual Edition of Poems by Attila József. Versek angol és magyar nyelven. (Bp., Magyar Felsőoktatás MKM, 1994)
József, Attila: Poems and Fragments. Vál., szerk. a bevezető tanulmányt írta K. T. (Bp. Argumentum Kiadó–Maynooth, Cardinal Press, 1999)
Mezei András: A csodatévő. Kisregény. Angolra ford. K. T. (The Miracle Worker. Bp., Belvárosi Könyvkiadó, 1999)
Egan, Desmond: Válogatott versek. – Selected Poems. Kétnyelvű kiadvány. Vál., szerk. Tótfalusi Istvánnal. Az előszót írta Bertha Csilla. (Editio plurilingua. Bp., 2000)
Griffith, Arthur: Magyarország feltámadása. Példa Írország számára. Ford., szerk. K. T. Az előszót írta Maye, Brian. (Editio plurilingua. Bp., 2002)
Baka István: Selected Poems. Vál., szerk. K. T. Ford. Zollman Péter. (Belfast, 2003)
Ní Chuilleanáin, Eileán: Harminc vers. Ford., szerk. K. T. (Editio plurilingua. Bp., 2003)
Longley, Michael: Vál. versek. Japán technikával készült bibliofil kiadvány. Vál., szerk. K. T., ford. is Gömöri Györggyel és Tótfalusi Istvánnal. (Editio plurilingua. Bp., 2004)
Rice, Adrian: A kőműves nyelve. Versek. Ford. K. T. (Editio plurilingua. Bp., 2005)
Rozanich István: Selected Poems. – Válogatott versek. Vál., szerk. K. T. Ford. Brennan, Niall és Rozanich Krisztina. (Bp., Argmuentum, 2005)
Boran, Pat: Válogatott versek. Ford. K. T. (Bp., Belvárosi Könyvkiadó, 2006)
Tinley, Bill: Mindent akarás. 40 vers. A függelékben az első hat vers eredeti szövegével. (Bp., Argumentum, 2007)
Báger Gusztáv: Object Found. Versek. Angolra ford. K. T. (Cliffs of Moher, 2008)
Száz ír vers élő költőktől. – The Poems Are Followed by the Short Summeries of the Poet’s Life. Vál., szerk., ford. K. T. (Bp., Argumentum, 2009)
Fallon, Peter: Nappal és éjszaka. Válogatott versek. Vál., szerk., ford. K. T. (Irodalmi Jelen Könyvek. Arad, 2010)
O’Donnell, Mary: Csodák földje. Versek. Vál., szerk., ford. K. T. (Irodalmi Jelen Könyvek. Arad, 2011)
Woods, Joseph: Óceán levelek. Versek. Vál., szerk., ford. K. T. (Irodalmi Jelen Könyvek. Arad, 2012)
Kennelly, Brendan: Elmém kérdései. Válogatott versek. Vál., szerk., ford. K. T. (Irodalmi Jelen Könyvek. Arad, 2013).

Irodalom

Irod.: családi források: Aradon Kabdebó Márton agyszélhűdés folytán elhunyt. (Fővárosi Lapok, 1870. nov. 27.)
Tóthfalusi Gyula állatorvostani egyetemi tanársegéd jegyet váltott néhai Kabdebó Márton Arad megyei földbirtokos leányával, Ilonával. (Magyar Polgár, 1874. jún. 6.)
Elhunyt Kacskovics Ignácz Somogy megyei földbirtokos. (A Hon, 1879. jan. 16.)
Baján Dely Géza eljegyezte Horváth Juliska kisasszonyt. (Fővárosi Lapok, 1881. jan. 13.)
Talpasi Kabdebó József m. kir. honvéd husár főhadnagy eljegyezte Dely Margitot, Dely Géza légszeszgyári igazgató leányát, (Magyar Nemzet, 1900. máj. 17.)
Elhunyt talpasi Kabdebó Gyula királyi járásbíró (Budapesti Hírlap, 1903. dec. 13.)
Elhunyt özvegy Kabdebó Mártonné Vertán Anna. (Budapesti Hírlap, 1905. nov. 20.)
Elhunyt lipniki és ákosi Tóthfalussy Gyula m. kir. államvasúti főfelügyelő, vezető főorvos. (Pesti Hírlap, 1914. szept. 25.)
Elhunyt talpasi Kabdebó József honvéd huszár ezredes. (Nemzeti Újság, 1924. jan. 11.)
Ezredes hirtelen halála. Elhunyt talpasi Kabdebó József. (Pécsi Lapok, 1924. jan. 11.)
Elhunyt Kabdebó Gyuláné daruházi Kacskovics Benigna. (Magyarság–Nemzeti Újság, 1926. okt. 7.)
Klein Klári és Kabdebó Béla (Baja) házasságot kötöttek. (Pesti Napló, 1933. dec. 20.)
Elhunyt talpasi Kabdebó Béláné Klein Klára. (8 Órai Újság, 1940. nov. 20.)
Elhunyt dr. Bajai Ernő. (Magyar Nemzet, 1948. júl. 21.)
Elhunyt dr. Bajai Ernőné. (Esti Hírlap, 1976. jan. 28.)
Kabdebó Lóránt: Hol is lettem magyarörmény? [A Kabdebó családokról és Kabdebó Tamás rokoni kapcsolatairól.] (Napút, 2003. 6.)
Kabdebo-Gedeon, Agnes: Apu and Me. (?, 2004)
Kabdebo-Gedeon, Agnes: Bye Bye Budapest. An Autobiography. (Troubador Publishing, 2010).

Irod.: egyéb források: Vadnay Zsuzsa: Beszélgetés K. T.-sal. (Krónika, 1985. 4.)
Endrődi Szabó Ernő: Welcome, Mr. Kabdebó. (Magyar Napló, 1990. 2.)
„az egész Duna Ithaka számomra.” K. T.-sal beszélget Erdélyi Erzsébet és Nobel Iván. (Magyar Napló, 1994. 16.)
„Két nyelven írok.” Beszélgetés K. T.-sal. Beszélgetőtárs Tar Ferenc. (Pannon Tükör, 1998. 3.)
Sajtos Lajos: A sors kényszerítette Magyar Odisszeuszok. Beszélgetés a háromarcú K. T.-sal. (Fejér Megyei Hírlap, 1998. szept. 26.)
Veress Kata: Párhuzamos sorsok. Beszélgetés Határ Győzővel és K. T.-sal. (Napi Magyarország, 1998. dec. 24.)
Rózsa György: „Érzelmes utazás” Fejtő Ferenc és K. T. irodalmi munkássága körül. (Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2000. 1.)
Lőcsei Gabriella: Felbukkan és eltűnik a világnyelvek rengetegében. Az Írországban élő K. T. az angolra fordított József Attiláról és a Duna menti népek „másodosztályúságáról”. (Magyar Nemzet, 2001. ápr. 14.)
Csontos János: K. T., 75. Születésnapi beszélgetés az írországi magyar íróval. (Magyar Nemzet, 2009. febr. 5.)
Haklik Norbert: Családtörténet folyamatban, újraíródó magánmitológia. A történelem mint dinamikus rendszer és megjelenítésének írói eszközei K. T. Danubius Danubia c. folyamregényében. (Pannon Tükör, 2012. 1.)
Pomogáts Béla: A pályakezdéstől a beteljesedésig. [K. T. életművéről.] (Nyelvünk és Kultúránk, 2012. 1.)
Haklik Norbert: Eleven embercomb, avagy K. T. a nyelvtükrök között. A kétnyelvűség hatásainak megjelenése a Danubius Danubia c. folyamregény írói nyelvhasználatában. (Irodalmi Jelen, 2013. 1.)
Haklik Norbert: Az író, a regényhős és a titkos krónikás. A narráció kihívása K. T. Danubius Danubius c. folyamregényében. (Irodalmi Jelen, 2013. 4.)
Haklik Norbert: „Csak egy haza van, és számomra ez Magyarország. De vannak őrtüzek külföldön, és második otthonok…” K. T. a 80. év küszöbén. (Pannon Tükör, 2013. 4.)
Haklik Norbert: Duna menti változatok az egyre. 1–2. A hit, erkölcs és istenkép megjelenítése K. T. Danubius Danubia c. regénytrilógiájában és Tízparancsolat c. esszérgyűteményében. (Korunk, 2013. 4–5.)
Haklik Norbert: Magyar Odisszeusz. A 80 éves K. T. köszöntése. (Tempevölgy, 2014. 1.)
Makkai Ádám: Izompacsirta és szellemóriás. K. T. 80 éves? (Irodalmi Jelen, 2014)
Péntek Imre: Egy befejezetlen „leltár”. A nyolcvan éves K. T. köszöntése. (Pannon Tükör, 2014. 1.)
Haklik Norbert: Magyar zászló a Holdon. Beszélgetés K. T.-sal, a magyar kultúra írországi nagykövetével. (Helikon, 2015)
Haklik Norbert: The Travels of Tarimenes in the Afterlife. A Bitter-Sweet Memory of Tamás Kabdebó. (Hungarian Review, 2018)
Karácsony Vendel: Elhunyt K. T. emigráns író, költő, műfordító. (Veszprémi Napló, 2018. jún. 2.)
Kubassek János: In memoriam. K. T. író a Sztálin-szobor darabjaival vonult emigrációba. A Duna szerelmese. (Magyar Idők, 2018. júl. 14.)
Péntek Imre: A „homo Danubicus” öröksége. K. T. emlékére. (Magyar Napló, 2018. 7.)
K. T. hagyatéka a PIM-be került. (Magyar Nemzet, 2019. máj. 30.).

Irod.: műveiről: Landy Dezső: Jelesen érett. K. T. Érettségi c. regényéről. (Irodalmi Újság, 1972. 3-4.)
Landy Dezső: A kétszívű költő. K. T.: Kétszívű. – Twohearted. Versek magyar és angol nyelven. (Irodalmi Újság, 1973. 5-7.)
Landy Dezső: Legújabb Magyar Odisszeuszok. K. T.: Magyar Odisszeuszok. Elbeszélések. (Irodalmi Újság, 1974. 8-10.)
Szurmay Tibor: K. T. két könyve. K. T.: Érettségi. – K. T.: Magyar Odisszeuszok. (Katolikus Szemle, 1976. 1.)
Szurmay Tibor: Nehéz idők. K. T.: Minden idők. (Katolikus Szemle, 1979. 1.)
Halász Péter: Szomorú regény. K. T.: Minden idők. (Új Látóhatár, 1980. 1.)
Czigány Lóránt: Hírünk a világban. K. T. Hungary c. könyvéről. (Új Látóhatár, 1981. 2.)
Határ Győző: Író és könyvész. K. T.: Évelő. Eklektikus történetek. (Új Látóhatár, 1981. 3-4.)
Pomogáts Béla: Magyarok a trópusokon. (Élet és Irodalom, 1981. 46.)
Határ Győző: Itália regénye. K. T. Az istenek c. kolportázsregényéről. (Új Látóhatár, 1983. 4.)
Határ Győző: Írország varázsa. K. T.: Írország két arca. (Új Látóhatár, 1989. 1.)
Radics Viktória: Vigyázat! Szirén! K. T.: Az istenek. (Alföld, 1991. 10.)
Spira György: K. T.: Blackwell küldetése. (Századok, 1991. 3-4.)
Hima Gabriella: „Haza poggyászban.” K. T.: Amonnan… (Alföld, 1992. 9.)
Kárpáti Kamill: K. T. római regénye és a század vége. (Stádium, 1992)
Csiky Ágnes Mária: Sóvárgás helyett begyűjtés. K. T.: Amonnan… (Magyar Napló, 1993. 5.)
Gombár Endre: K. T.: Amonnan… (Kortárs, 1993. 1.)
Sárközi Mátyás. (Bécsi Napló, 1994)
Vadnay Zsuzsa: K. T.: Deus ex machina. Versek magyar és angol nyelven. (Vigilia, 1994. 3.)
Erdélyi Erzsébet–Nobel Iván: Határokon járok örökké… (Bp., 1995)
Mikes Tamás: Garabonciás a szigetről. K. T.: (pen)ULTIMA (h)ORA. Versek angol és magyar nyelven. (Magyar Napló, 1995. 6.)
Pomogáts Béla: „Homo Danubicus.” K. T.: Árapály. (Hitel, 1995. 1.)
Rónay László: K. T.: Árapály. (Vigilia, 1995. 1.)
Szekér Endre: K. T.: Árapály. (Tiszatáj, 1995. 10.)
Bengi László: K. T.: Danubius Danubia. (Vigilia, 1999. 2.)
Határ Győző: Hömpölygő beltenger. Kötetlen elmélkedés K. T. Duna-trilógiájáról. (Forrás, 1999. 4.)
Pomogáts Béla: Dunaregény. K. T.: Danubius Danubia. (Tiszatáj, 1999. 2.)
Szekér Endre: K. T.: Danubius Danubia. (Hitel, 1999. 2.)
Erdődy Edit: K. T.: Danubius Danubia. (Kortárs, 2000. 6.)
Kárpáti Kamil: Átütve a papírt az életig. K. T.: Danubius Danubia. (Napút, 2009. 7.)
Máté Imre: K. T. folyamregényéről. (Magyar Napló, 2001. 10-12.)
Határ Győző: K. T.: Évelő. – K. T.: Írország két arca. (Irodalomismeret, 2003. 4.)
Kovács Sándor Iván: K. T. Róma-regényéről. (Irodalomismeret, 2003. 4.)
Pajtók Ágnes: K. T. angol könyve József Attiláról: ‘Can You Take on This Awesome Life?’ (Irodalomismeret, 2003. 2.)
Csiky Ágnes Mária: K. T.: Danubius Danubia. (Pannon Tükör, 2004. 1.)
Dobozy Nóra: K. T.: Érettségi. (Irodalomismeret, 2004. 1-2.)
Péntek Imre: Regényes utazás az „európai kultúrkörben.” K. T.: Róma szolgáló leánya. (Pannon Tükör, 2005. 2.)
Szíjártó István: Danubius, Danubia. (Dunatükör, 2005. 4-5.)
Szemes Béla: Történelmi lecke – alulnézetben. K. T. Köpölyözés c. darabjáról. (Pannon Tükör, 2006. 6.)
Ararádi Nóra: Diplomata regény. K. T.: Blackwell és a magyarok. (Tiszatáj, 2007. 9.)
Bátorligeti Mária: K. T.: Minden idők. – Köpölyözés. (Kortárs, 2007. 10.)
Haklik Norbert: A szív szándéka. K. T. Tariménes-novelláiról. (Pannon Tükör, 2007. 2.)
Tótfalusi István: K. T.: Életút. (Tiszatáj, 2007. 9.)
Gömöri György: Regényes életrajz vagy életrajzi regény? K. T.: Blackwell és a magyarok. Diplomata regény. (Pannon Tükör, 2008. 1.)
Molnár Márta: A mozaikdarabok összeállnak. K. T.: Életút. (Pannon Tükör, 2008. 1.)
Pomogáts Béla: Az élet teljessége. K. T. elbeszéléseiről. (Pannon Tükör, 2008. 3-4.)
Alföldy Jenő: Tariménes utazása a Gemenci-erdőtől Newcatle-ig, Rómáig és Guyanáig. K. T.: 75. Novellák, elbeszélések. (Tiszatáj, 2009. 12.)
Kelemen Gyula: Pannon lant. K. T. megzenésített versei. (Pannon Tükör, 2009. 1.)
Szemes Péter: Színek., ízek, illatok, hangulatok. K. T.: 75. Novellák, elbeszélések. (Pannon Tükör, 2009. 2.)
Madarász Imre: Szerelmes vers Rómához. K. T. Róma-amor c. költeményének laudációja. (Tempevölgy, 2010. 4.)
Laik Eszter: Róma bizonyossága. K. T.: Róma ír szemmel. (Irodalmi Jelen, 2014)
Mányoki Endre: A tagadás kultúrája. Jegyzetek egy K. T.-versszakhoz. (Irodalmi Jelen, 2014)
Péntek Imre: Szépírói „jutalomjáték”. K. T.: Dunaúszó. (Pannon Tükör, 2014. 1.)
Permenter Gáti Klára: Életút. K. T. önéletrajzi könyvéről. (Pannon Tükör, 2014. 1.)
Somogyi Gréta: K. T.: Dunaúszó. (Vigilia, 2014. 1.)
Somogyi Zoltán: Dolce vita. K. T.: Giorgone nyomában. (Pannon Tükör, 2014. 1.).

Irod.: lexikonok, feldolgozások, bibliográfiák: Borbándi Gyula: A magyar emigráció életrajza. 1945–1985. (Bern, 1985)
Béládi Miklós–Pomogáts Béla–Rónay László: A nyugati magyar irodalom 1945 után. (Bp., 1986)
Kortárs magyar írók kislexikona. 1959–1988. Főszerk. Fazakas István. (Bp., 1989)
Magyar ki kicsoda? 1990. (Bp., 1990)
Borbándi Gyula: Nyugati magyar irodalmi lexikon és bibliográfia. (Bp., 1992)
Magyar és nemzetközi ki kicsoda? 1992–1998. (Bp., 1991–1997)
Kortárs magyar írók. 1945–1997. Bibliográfia és fotótár. I–II. köt. Szerk. F. Almási Éva. (Bp., 1997–2000)
Magyar és nemzetközi ki kicsoda? 2000–2009. (Bp., 1999–2008)
Sárközi Mátyás: Hungaro–Brits. The Hungarian Contribution to British Civilisation. (London, 2000)
Új magyar irodalmi lexikon. I–III. köt. Főszerk. Péter László. (2. jav. és bőv. kiad. Bp., 2000)
Borbándi Gyula: Emigránsok. (Bp., 2002)
Kórász Mária: Kabdebó Tamás munkássága. 1949–2003. Bibliográfia. (Bp., Argumentum, 2004)
Örmény eredetű magyar nemesi családok genealógiája. Összeáll. Gudenus János József. (Bp., 2010)
Szűcs Katalin: Kabdebó Tamás munkássága. 2004–2015. Bibliográfia. (Bp., Argumentum, 2016).

 

neten:

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9398-N4W6?cc=1743180 (Kabdebó József születési anyakönyve, 1876)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/123883 (Kacskovics Ignácz gyászjelentése, 1879)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9Q97-YS8R-SVZ?cc=1743180&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AXZHT-XV8 (Kabdebó Márton születési anyakönyve, 18849

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/123884 (Kacskovics Ignáczné Nettich Jozefa gyászjelentése, 1890)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/123629 (Talpasi Kabdebó Gyula gyászjelentése, 1903)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6XC3-7VM?i=263&cc=1452460 (Kabdebó Gyula halotti anyakönyve, 1903)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6P5S-V3S?i=346&cc=1452460 (Id. talpasi Kabdebó Mártonné Vertén Anna halotti anyakönyve, 1905)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/123648 (Talpasi Kabdebó József gyászjelentése, 1924)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9SD-L9LG?i=198&wc=92QC-VZ4%3A40678501%2C41491501%2C42153501&cc=1452460 (Talpasi Kabdebó József halotti anyakönyve, 1924)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/565124 (Tóthfalussy Gyuláné Kabdebó Ilona gyászjelentése, 1933)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-D1SG-2F?i=381&cc=1452460 (Tóthfalussy Gyuláné Kabdebó Ilona halotti anyakönyve, 1933)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-DRD3-P4D?i=189&cc=1452460 (Kabdebó Márton halotti anyakönyve, 1948)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DRJS-L8F?i=306&cc=1452460 (Kálmán Ernő és Nemes Klára házassági anyakönyve, 1930)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/123616 (Talpasi Kabdebó Béláné Klein Klára gyászjelentése, 1940)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9SD-LG9?i=226&wc=92QC-2NP%3A40678501%2C41491501%2C42308201&cc=1452460 (Kabdebó Béláné Klein Klára halotti anyakönyve, 1940)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-D139-RVH?i=271&cc=1452460&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6ZXS-4Y1R (Bajai Ernő halotti anyakönyve, 1948)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-XKB9-VWN?i=277&cc=1452460&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AW4N6-CKPZ (Dr. Kálmán Ernő halotti anyakönyve, 1955)

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QVDR-DWQG (Kabdebó Tamás és Wohl Ágnes házassági anyakönyve, Cardiff, Wales, 1959)

https://dspace.oszk.hu/handle/20.500.12346/123615 (Kabdebó Béla gyászjelentése, Baja, 1963)

 

https://bajaihonpolgar.hu/2018/06/elhunyt-kabdebo-tamas/ (Elhunyt Kabdebó Tamás)

https://dublin.mfa.gov.hu/news/bucsuzunk-kabdebo-tamastol (Búcsúzunk Kabdebó Tamástól)

https://kultura.hu/kabdebo-tamas-hagyateka/ (Kabdebó Tamás hagyatéka a Petőfi Irodalmi Múzeumban)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2021

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője