Juhász Bertalan
Juhász Bertalan

2022. május 17. Kedd

Juhász Bertalan

építőmérnök

Születési adatok

1931. február 5.

Komoró, Szabolcs vármegye

Halálozási adatok

2001. január 27.

Budapest

Temetési adatok

2001. február 9.

Budapest

Domonkos Templom


Család

Sz: Juhász István (†1959) urasági cseléd, majd az I. vh. után Amerikában élt 14 évig, hazatérése után 6 kh földön gazdálkodott, Márta Ilona (†1963). Négyen voltak testvérek: Juhász Ilona tsz-tag, Juhász István és Juhász Gyula MÁV-alkalmazottak. F: 1957-től Németh Ilona védőnő és szakoktató. Fia: Juhász István (1958–); leánya: Juhász Ágnes (1964–).

Iskola

A kisvárdai Bessenyei György Gimnáziumban – a Petneházi Dávid Népi Kollégium tagjaként – éretts. (1949), a BME Mérnöki Kar Híd- és Szerkezetépítő Szakán mérnöki okl. szerzett (1954), az ÉKME-n doktorált (1962), a műszaki tudományok kandidátusa (1969).

Életút

A BME, ill. az ÉKME Mérnöki Kar II. sz. Hídépítéstani Tanszéke tanársegéde (1954–1960), az MTA Építéstudományi Munkaközössége kutatómérnöke (1960–1962). A BME Építőmérnöki Kar Vasbetonszerkezetek Tanszéke egy. adjunktusa (1962–1971), egy. docense (1971–1998). Műszaki mechanikával, elsősorban vasbetonszerkezetek szilárdságtanával, vasbetontartók törési mechanizmusával foglalkozott. Jelentős eredményeket ért el a vasbetonból készült kiékelt tartók, fali panelek és lemezek méretezési és teherbírási kérdései, ill. a hajlított vasbetontartók ún. nyírási teherbírásának vizsgálata terén.

Főbb művei

F. m.: Vasbeton és kőhidak. Palotás László előadásai alapján összeáll. Balázs Györggyel. (Bp., 1957
2. kiad. 1960)
Kiékelt tartó belső erőinek számítása. Szalai Kálmánnal. (ÉKME Tudományos Közleményei, 1958)
Vasbeton falpanelek teherbírásának közelítő számítása. (ÉKME Tudományos Közleményei, 1959)
Vésett és fűrészelt betonkockák szilárdsági összehasonlítása. Kőszegi Miklóssal. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1960)
Vasbetonépítéstan. Magasépítési vasbetonszerkezetek, keretszerkezetek levelező mérnökhallgatók számára. Palotás László előadásai alapján összeáll. Tassi Gézával. (Bp., 1960
2. kiad. 1962
5. kiad. 1965)
Koncentrált erővel terhelt, egy irányban teherviselő ferde vasbetonlemezek teherbírásának számítása a töréselmélet alapján. Egy. doktori értek. (Bp., 1962)
Előregyártott hajlított vasbetontartók legkedvezőbb vasalási százaléka. (ÉKME Tudományos Közleményei, 1962)
Vasbeton falpanelek teherbírásának közelítő számítása. (ÉKME Tudományos Közleményei, 1963)
Vasbetonlemezek töréselmélete. Palotás Lászlóval. (A Mérnöki Továbbképző Intézet előadásai. Bp., 1963)
Faszerkezetek. Zsaluzás, állványozás. Egy. jegyz. (Bp., 1963)
A nyomott betonzónára hárítható nyíróerő közelítő értéke. – Hajlított vasbetontartók nyírási teherbírásával kapcsolatos kísérletek. Palotás Lászlóval. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1965)
Szerkezetépítés. Egy. jegyz. Bölcskei Elemérrel. (Bp., 1965
2. kiad. 1969
4. kiad. 1974)
Vasbetonlemezek számítása az egyszerűsített törésvonal elmélete alapján. (A Mérnöki Továbbképző Intézet előadásai. Bp., 1966)
Betonmagon terhelt kibetonozott acélcsövek teherbírása. Szalai Kálmánnal. – A húzott vasalás szerepe hajlított vasbetontartók nyírási teherbírásában. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1967)
A hajlított vasbetontartók nyírási teherbírásának néhány kérdése. Kand. értek. (Bp., 1967)
Vasbetonszerkezetek. A Vízépítő- és a Közlekedésépítő Mérnöki Szak hallgatói számára. Egy. jegyz. Többekkel. (Bp., 1967)
A nyírási vasalás szerepe hajlított vasbetontartók nyírási teherbírásában. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1968)
Hajlított vasbetontartók nyírási vizsgálatának fontosabb kérdései. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1971)
Vasbeton szerkezetek. A Vízépítő és a Közlekedésépítő Építőmérnöki Szak hallgatói részére. Egy. tankönyv. Többekkel. (Bp., 1972)
Vasbeton szerkezetek. I–II. köt. Egy. jegyz. (Bp., 1972
2. kiad. 1974
7. kiad. 1986)
Acélbetétek tapadásának vizsgálata bentonitszuszpenzió alatt történő betonozás esetén. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1973)
Vasbeton tárcsák teherbírása. (BME Építőmérnöki Kar Építőanyagok Tanszék. Tudományos Közlemények. 21. Bp., 1975)
Vasbeton híd- és szerkezetépítés. Hídépítéstan a közlekedésépítő mérnökhallgatók számára. Egy. jegyz. Loykó Miklóssal. (Bp., 1978
4. kiad. 1985
5. kiad. 1989
6. kiad. 1992)
A ferde zsaluzatra működő terhek kísérleti vizsgálata. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1983)
Három oldalon alátámasztott derékszögű négyszög alaprajzú vasbeton lemez teherbírás-vizsgálata a törésvonal-elmélet alapján. (Magyar Építőipar, 1983)
Vasbetonszerkezetek törésének töréselméleti alapjai. (Mérnöki kézikönyv. 2. Bp., 1984)
Acélgerendák közötti bauxitbeton anyagú vasbeton födém megerősítése. Baksa Istvánnal, Letanoczki Gyulával. (Magyar Építőipar, 1985)
A számítógéppel segített tervezés – CAD – és a vasbetonszerkezetek oktatásának integrálására irányuló kutatás. Váradi Tiborral. (Felsőoktatási Szemle, 1986)
Egy irányban teherviselő vasbeton lemezek együttdolgozó szélessége. (Közlekedésépítés- és Mélyépítéstudományi Szemle, 1988)
Magas töltés alatti autópályahíd károsodása a tervezettet meghaladó süllyedések következtében. Királyföldi Lajosnéval. (Közlekedésépítés- és Mélyépítéstudományi Szemle, 1989)
Vasbeton lemezek támaszerőinek közelítő számítása. (Magyar Építőipar, 1989)
Egy 80 méter magas, elferdült vasbeton kémény alapozásának megerősítése és függőlegesbe állítása. Többekkel. (Közlekedésépítés- és Mélyépítéstudományi Szemle, 1992)
Utófeszített vasbeton réselem nagyminta kísérlete. (Bp., 2000).

Irodalom

Irod.: Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László és Szluka Emil. (Bp., 1986)
Halálhír. (Népszabadság, 2001. febr. 3.).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2014

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője