Juhász Árpád
Juhász Árpád

2021. október 17. Vasárnap

Juhász Árpád

mezőgazdasági mérnök

Születési adatok

1876. március 26.

Tardoskedd, Nyitra vármegye

Halálozási adatok

1964. július 24.

Budapest

Temetési adatok

1964. július 30.

Budapest


Család

F: Kolossy Mária. Fia: Juhász Árpád; leánya: Falvay Mártonné Juhász Mária.

Iskola

A Magyaróvári Felsőbb Gazdasági Tanintézetben gazda okl. szerzett (1896).

Életút

A gr. Hunyadiak uradalmának magángyakornoka (1894–1896), a Magyaróvári Felsőbb Gazdasági Tanintézet Növénytermelési Tanszékének segédtanára (1896–1898). A Debreceni Gazdasági Tanintézet Növénytermelési Tanszékének tanársegéde (1898–1900), az Intézet Vetőmagvizsgáló Állomásának vezetője (1900–1905), a Kassai Gazdasági Tanintézet (1905–1907), a Kolozsvári Gazdasági Akadémia (1907–1919), a Debreceni Gazdasági Akadémia Növénytermelési Tanszéke vezetője (1920–1921). Az általa megszervezett szegedi Alföldi Mezőgazdasági Intézet, ill. a Gyógynövényforgalmi Iroda Gyógynövény- és Paprikakísérleti Telepének vezetője (1921–1924), a debreceni Dohánytermesztési Kísérleti Állomás vezetője és a Dohánykertészképző Iskola alapító igazgatója (1924–1934). A budapesti Dohányjövedéki Központi Igazgatóság szerkesztője (1934–1946), a Dohánytermelési Irányító Központ tanácsadója és szakelőadója (1946–1948). Növénytermesztéssel és -nemesítéssel, elsősorban dohányfajták termesztésével foglalkozott. Jelentős szerepet játszott a magyarországi dohánytermesztés fejlesztésében és irányításában, kezdeményezte magyar és külföldi dohányfajták keresztezését és a régi magyar dohányfajták feljavítását. Több új dohányfajta elterjedését is elősegítette, jelentős eredményeket ért el a magyarországi dohányfajták nemesítése és a vetőmagtermelés területén. Kikísérletezte az ipari magok összegyűjtését és azok olajütésre, valamint a dohánymagpogácsa és a dohánymagdara takarmányozási célokra való felhasználását. Nevéhez fűződik a Dohánykertészképző Iskola megszervezése, ahol az intézmény fennállása alatt 120 dohánykertész végzett (1924–1934).

Emlékezet

Kolozsvárott (Magyar utca 60. = Eperjesi-ház), Debrecenben és Budapesten (Országút, II. kerület Lövőház utca 28.) élt és tevékenykedett, Budapesten hunyt el; a Farkasréti Temetőben nyugszik. Tizenegy kötegnyi kéziratból, 19 fotóalbumból, és 335 darab fotóból álló hagyatékát a Magyar Mezőgazdasági Múzeum őrzi (1966-tól).

Szerkesztés

A Gyakorlati Mezőgazda szerkesztője (1905–1907).

Főbb művei

F. m.: A dohány trágyázásáról. (Magyar Dohányújság, 1936 és külön: Bp., 1936)
A dohány állati kártevői. Összeáll. Kadocsa Gyulával. 21 táblával. Koch Ernőné festményeivel. (Bp., 1943)
A dohány termesztése. 8 táblával. (Korszerű Könyvtár. Bp., 1946).

Irodalom

Irod.: Vajkai Zsófia: Régi magyar dohányfajták és termesztésük. J. Á.-emlékanyag a Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattárában. (A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei, 1975).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2014