Józan Miklós
Józan Miklós

2021. október 16. Szombat

Józan Miklós

unitárius püspök, költő, egyházi író

Születési adatok

1869. december 6.

Tordatúr, Maros-Torda vármegye

Halálozási adatok

1946. január 7.

Kolozsvár


Iskola

A kolozsvári Unitárius Teológiai Akadémián tanult (1887–1891), egyúttal a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen pedagógiai és irodalomtörténeti előadásokat hallgatott, majd az oxfordi Manchester New College ösztöndíjasa (1892–1895).

Életút

Polgárdiban segédlelkész és a helyi felekezeti osztatlan elemi népiskola vezetője (1890–1892); közben missziós utakat tett Baranya, Somogy és Veszprém vármegyékben. Az angliai midlandi Hinckley-ben önálló lelkipásztorként tevékenykedett (1895), Angliából hazatérve gr. Teleki Arvéd drassói házánál gr. Teleki Erik és gr. Teleki Ralph nevelője, angol társalkodója (1895–1896). Torockói (1896–1899), bp.-i lelkész (1899–1902), a Duna-Tiszamenti Unitárius Egyházkör első esperese (1902–1920), püspöki vikárius és az erdélyi unitárius egyházak közügyi igazgatója (1920–1941), Kolozsvárott a magyarországi unitárius egyház püspöke (1941– 1946). Az Egyházi Igazgató Tanács alapító elnöke (1923-tól). Az Országgyűlés Felsőházának tagja (az Unitárius Egyház képviselőjeként, 1927–1944). Nemzetközi vallásos kongresszusokon a magyarországi unitárius egyház állandó képviselője. 1925-ben 1 millió koronát adott az MTA-nak.

Elismertség

A Budapesti Dávid Ferenc Egylet alapítója (1901).

Szerkesztés

A bp.-i Unitárius Értesítő alapító szerkesztője (1922–1932).

Főbb művei

F. m.: Eötvös, a gondolkozó. (Keresztény Magvető, 1914)
Istenháza a mi tisztünk. (Keresztény Magvető, 1915)
Mit hisznek az unitáriusok? (Bp., 1922)
A protestantizmus teendői a nemzeti egység megteremtése érdekében. (Bp., 1928)
A fejedelem és papja. (Bp., 1940)
Aratás. Írások könyve. (Kolozsvár, 1942)
Szemtől szembe. Rádiós beszédek és alkalmi előadások. (Kolozsvár, 1943)
ford.: Carpenter, E. J.: Jézus az evangéliumban és a történelemben. (Kolozsvár, 1904)
Stopford, B.: A kereszténység és a szociális munka. (Kolozsvár, 1904).

Irodalom

Irod.: „Egy az isten”. Beszélgetés J. M. unitárius püspökhelyettessel. (Pesti Napló, 1925. jan. 1.)
J. M. 40 éves jubileuma. (Keresztény Magvető, 1933)
J. M. püspök. (Unitárius Közlöny, 1941)
„Munka, hit, becsület”. Beszélgetés J. M.-sal, az unitáriusok új püspökével. (Pesti Hírlap. 1941. okt. 8.)
Benczédi Pál: J. M. (Unitárius Élet, 1947)
J. M. püspök. (Unitárius Élet, 1969)
Kelemen Miklós: Unitárius elődeinkről… J. M. (Unitárius Élet, 1999).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013