Joó Gyula
Joó Gyula

2021. szeptember 24. Péntek

Joó Gyula, nemes

jogász

Születési adatok

1876. július 17.

Abony, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Halálozási adatok

1945. május 4.

Kecskemét


Család

F: Révész Mária. Fia: Joó Sándor (1910–1970) református lelkész; leánya: Joó Mária és Joó Sára.

Iskola

A kecskeméti református jogakadémián, a budapesti és a heidelbergi egyetemen tanult, a budapesti tudományegyetemen jog- (1899) és államtudományi doktori okl. (1900), a magyar közjog tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1911).

Életút

Kecskeméten ügyvédjelölt (1899–1901), törvényszéki aljegyző (1901–1903). A kecskeméti református jogakadémián a magyar közjog, a politikai és a nemzetközi jog r. tanára (1903–1945); közben a jogakadémia igazgatója (1912–1921). A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem magántanára (1911–1918). Általános jogelméleti és jogtörténeti kérdésekkel, a magyarhorvát közjogi viszony problémáival, Fiume közjogi helyzetével foglalkozott. Ő készítette el az 1911. évi választójogi törvénytervezetet.

Szerkesztés

A Kecskeméten működő Egyetemes Református Jogakadémia Évkönyve szerkesztője (1924–1930).

Főbb művei

F. m.: Tanulmányok a magyar–horvát közjogi viszonyok köréből. (Kecskemét, 1897)
Fiume közjogi helyzete. Tanulmány. (Kecskemét, 1906)
Az 1868. XXX. tc. és az általa létesített törvényhozási eljárás. (Kecskemét, 1908)
A magyar törvény fogalma és jogi természete jogtörténeti és összehasonlító alapon. I–II. köt. (Kecskemét, 1908–1910)
A másfél százados polémia Fiume birtokáért. (A Magyar Kir. Erzsébet Tudományegyetem Barátai Tudományos Szövetség Jog- és Társadalmi Szakosztályának Kiadványai. 7. Bp., 1932
2. kiad. 1942)
1848. március 15-ének jelentősége napjainkban. (Az Egyetemes Református Jogakadémia Tudományos Értekezéseinek Tára. 24. Kecskemét, 1937)
Törvénytisztelet. (A Kecskeméten működő Egyetemes Református Jogakadémia Évkönyve. 1937/38. Kecskemét, 1938)
Dr. Baltazár Dezső és az egyetemes jogakadémia. (A Kecskeméten működő Egyetemes Református Jogakadémia Évkönyve. 1940/41. Bp., 1941)
A „keleti kérdés.” („És lőn világosság.” Ravasz László-emlékkönyv. R. L. hatvanadik életéve és dunamelléki püspöksége huszadik évfordulójára. Kecskemét, 1941)
A magyarság helyzete a Kárpátmedencében. (A Kecskeméten működő Egyetemes Református Jogakadémia Évkönyve. 1942/43. Kecskemét, 1943).

Irodalom

Irod.: A magyar legújabb kor lexikona. Szerk. Kerkápoly M. Emil. (Bp. 1930)
Kecskeméti életrajzi lexikon. (Kecskemét, 1992).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013