Jederán Miklós
Jederán Miklós

2024. június 19. Szerda

Jederán Miklós

gépészmérnök

Születési adatok

1927. január 10.

Kisnamény, Szatmár vármegye

Halálozási adatok

1997. augusztus 9.

Budapest


Család

Sz: Jederán Miklós (†1951) földműves, Marozsán Veronika, a Kéziszövők Háziipari Szövetkezete bedolgozója. F: Vass Miklós laboráns. Fia: Jederán Miklós.

Iskola

Középiskoláit Szatmárnémetiben végezte, Debrecenben éretts. (1946). A BME-n gépészmérnöki okl. szerzett (1950), a műszaki tudományok kandidátusa (1962), doktora (1971). Az MLEE általános tagozatán végzett (1965).

Életút

A BME Gépészmérnöki Kar Textiltechnológia Tanszékének tanársegéde (1950–1958), egy. adjunktusa (1958–1964), egy. docense (1964–1974), egy. tanára (1974. júl. 1.–1996. jún. 30.) és a Tanszék vezetője (1974–1992). Az MTA–TMB önálló aspiránsa (rövidített: 1958–1960). A szövés munkafolyamatának és elsősorban a szálasanyagok technológiájával, a szövési fonal-igénybevételek matematikai modellezésével, szövőgépek dinamikus vizsgálatával, a vetülékcsévélés kinematikai problémáival foglalkozott. Jelentős szerepet vállalt a magyar szövőgéppark korszerűsítésében, számos technológiai újítás fűződik nevéhez, amelyek alapján a magyar textiliparban több mint 500 új szövőgépet szerkesztettek. Kidolgozta a hazai, szériában gyártott selyemszövőgép konstrukciós megoldásait.

Elismertség

Az MTA Szál- és Rosttechnikai Albizottsága elnöke (1973-tól), a Doktori Tanács tagja (1995–1997). A Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület vezetőségi tagja.

Elismerés

Munka Érdemérem (1958). Kiváló Feltaláló (1982 és 1988), MTESZ Díj (1985), Eötvös Loránd-díj (1991).

Főbb művei

F. m.: A láncadagolás hatására fellépő láncfeszültség-ingadozások okai. (A Mérnöki Továbbképző Intézet előadásai. Bp., 1953
2. kiad. 1954)
Szövéstechnológia. I–III. köt. Zilahi Mártonnal. (Bp., 1953–1956
átd. új kiad. 1967)
A lánchengerfékezés egyes kérdései. (Magyar Textiltechnika, 1954)
A statikus feszültségmérések kritikája. (Magyar Textiltechnika, 1955)
Free Shed Opening as Basic Factor in Power Loom Kinematics. (Periodica Polytechnica, 1957)
Eljárás a szövőgép felfutásának és egyenlőtlen járásának vizsgálatára. (Magyar Textiltechnika, 1957
angolul: Studies on Speed-Up and Inequal Running of Looms. Periodica Polytechnica, 1958)
Fonó- és szövőipari példatár. Összeáll. Schmalz Józseffel, Szabó Imrével. (Bp., 1958)
Az automata szövöde és a korszerű szövőgép. – Korszerű szádképzőszerkezetek selyemszövőgépeken. – A szövőgép kinematikai paramétereinek hatása az energiafogyasztásra. (Magyar Textiltechnika, 1958)
Automata lánchengerfékek elméleti vizsgálata. (Magyar Textiltechnika, 1958
németül: Theoretische Untersuchung der automatischen Kettbaumbrennsen. (Periodica Polytechnica, 1959)
Korszerű elvek és megoldások automata szövőgépeken. – A selyemipari előkészítés technológiájának helyzete és perspektívái. – Sikló- és gördülőcsapágyak összehasonlító vizsgálata az R105 szövőgépen. (Magyar Textiltechnika, 1959)
A vetélő mozgásának vizsgálata a vetőszerkezet paramétereitől függően. (Magyar Textiltechnika, 1959
angolul: Contribution to the Investigations on the Shuttle Movement in Dependence of the Parameters of the Picking Mechanism. Periodica Polytechnica, 1960)
Szövőgépszerkezetek vizsgálata és szerkesztési alapelveik. (A Mérnöki Továbbképző Intézet előadásai. Bp., 1960)
A lenipari AT-rendszerű automata lánchengerfék vizsgálata. – Szövőgépek felfutásának elméleti és kísérleti vizsgálata. (Magyar Textiltechnika, 1961)
Alsóütésű excenteres vetőszerkezet elméleti és kísérleti vizsgálata. Kand. értek. (Bp., 1961)
A Northrop rendszerű cséveváltó automaták elemzése. Perényi Mihállyal. – Az egyvetélős cséveváltó automaták legújabb típusai. – Régi típusú selyemszövőgépek korszerűsítése. Tafferner Lászlóval. (Magyar Textiltechnika, 1962)
Automata szövőgépek. Monográfia. Perényi Mihállyal, Szeder Ottóval. 2 táblával. (Bp., 1963)
Szövőgépek járási egyenlőtlenségének vizsgálata. – Az automata selyemszövőgépek fejlődési iránya. – A pamutszövőgépek fordulatszám-növelésének problémái. (Magyar Textiltechnika, 1963)
A keskeny pamutszövőgépek korszerűsítésénél fellépő dinamikai és beállítási problémák. (Pamutipar, 1963)
A pamutszövés technológiája. A Könnyűipari Minisztérium Művezető Továbbképző Iskola jegyzete. I–II. köt. Ivitz Rudolffal. (Bp., 1963–1964)
A keresztcsévélés technológiai problémái. 1–2. Ivitz Rudolffal. (Magyar Textiltechnika, 1963–1964)
A felvetés technológiai problémái. (Pamutipar, 1964)
Módszer a bordaláda-szerkezet dezaxialitásának számítására. Ivitz Rudolffal. (Magyar Textiltechnika, 1964)
Korszerű szövőelőkészítő technológiák és gépek. (A Mérnöki Továbbképző Intézet előadásai. Bp., 1964
és I–II. köt. Szakmérnöki továbbképző jegyz. Bp., 1964–1965)
A vetülékcsévélés kinematikai problémái. – Egy újrendszerű automata lánchengerfék szerkezete és mechanikai elemzése. (Magyar Textiltechnika, 1965)
A kúpos felvetőgépek beállítása. – A vetés és fordulategyenlőtlenség kölcsönhatása a szövőgépen. (Magyar Textiltechnika, 1966)
A pamutszövőipar fejlődési tendenciái. (Pamutipar, 1966)
A szövéstechnika jelenlegi állása és fejlődésének kilátásai. (Pamutipar, 1966 és Len-kenderipari Műszaki Tájékoztató, 1966)
Kinematik des Schuss-Spulens. – Einfluss der Kettfäden und des Gewebeelastizität auf die Beanspruchung der Kette während des Anschlags. (Periodica Polytechnica, 1966)
A szövet kialakulásának elmélete és kapcsolata a gyakorlati szövéstechnológiával. (Magyar Textiltechnika, 1967)
A szövet kialakulása és a szövésközbeni fonaligénybevételt meghatározó technológiai paraméterek vizsgálata. Doktori értek. (Bp., 1967)
Az AT-120-5M automata pamutszövőgép láncadagolási rendszerének vizsgálata. 1–2. (Magyar Textiltechnika, 1968–1969)
Vászonkötésű szövetek szerkezeti koefficiense mint a szőhetőséget meghatározó egyik paraméter. (A BME Textiltechnológiai Tanszéke tudományos ülésszaka. 1969. jún. 9. Bp., 1969)
A lánc és a vetülékbedolgozás kölcsönhatása vászonkötésű szöveteknél. – A szövetek szerkezeti koefficiense – A szövet kialakulása különböző szádágfeszültségekkel. (Magyar Textiltechnika, 1969)
A fonal és a szövet rugalmasságának vizsgálata a szövőgépen fellépő igénybevételi feltételek között. – A szövőgépek szádbeállításának problémái. – Szövőgépek technológiai beállítása a szövet és a fonal tulajdonságai alapján. (Magyar Textiltechnika, 1970)
A szövőgépbeállítás hatása a lánc rugóállandójára és a beverési láncfeszültségre. (Magyar Textiltechnika, 1971)
A szövőipari szakember-utánpótlás problémái. – Új rendszerű szövőgépek technológiai összehasonlítása. (Magyar Textiltechnika, 1972)
A szövés-előkészítés korszerűsítési lehetőségei a pamutszövőiparban – Technológiailag ekvivalens szövőgép elméleti kérdései. Csóka Antóniával, Horváth Ferenccel. – A textiltechnológia egyes tudományterületeinek és eljárásainak várható fejlődése az elkövetkezendő évtizedekben. Többekkel. (Magyar Textiltechnika, 1973)
A könnyűipar rekonstrukciója és az ezzel kapcsolatos feladatok a gépészmérnökképzésben. (Magyar Textiltechnika, 1975)
A termékcentrikus fejlesztéspolitika eredményei és tapasztalatai a selyemiparban. – Nyüstgépek adaptálása az SZTB-szövőgépekre. Többekkel. – Az SZTB-szövőgépek vetésrendszere és a vetülékfonal igénybevétel problémái. – A technológiai műveletek automatizálásának hatása a textilipari élőmunka igényének csökkentésére. Andai Györggyel, Kocsis Józseffel. – Vetélő nélküli szövőgépek alkalmazási lehetőségei a leniparban. Andai Györggyel, Fehér Jánossal. – Vetélő sebességmérése az SZTB-szövőgépen. Többekkel. (Magyar Textiltechnika, 1976)
Korszerű előkészítő hatása az újrendszerű szövőgépek termelékenységére. – Fonallefejtők alkalmazási tapasztalatai SZTB-szövőgépeken. Fehér Jánossal, Való Gáborral. 1–2. – Hidraulikus szövőgép vetőszerkezetének optimális beállítási paraméterei. Császi Ferenccel, Gaál Jánossal. – Országos központ az SZTB-szakemberképzés megoldására. Képesi Jakabbal. (Magyar Textiltechnika, 1977)
A számítástechnika műszaki-tudományos alkalmazása a könnyűiparban. Az MTA Szál- és Rosttechnológiai Bizottság Szál- és Rostfizikai Albizottsága vitaülésén elhangzott előadások. Szerk. (A Textilipari Kutató Intézet kiadványa. Bp., 1978)
Filament fonalak gyártásának, felhasználásának és vizsgálatának műszaki-tudományos kérdései. Az MTA Szál- és Rosttechnológiai Bizottság Szál- és Rostfizikai Albizottsága vitaülésén elhangzott előadások. Szerk. (A Textilipari Kutató Intézet kiadványa. Bp., 1978)
Poliamid filament fonalak szövésének néhány speciális problémája hidraulikus szövőgépen. Császi Ferenccel, Gaál Jánossal. – A szövés hatékonyságát befolyásoló paraméterek vizsgálata. Többekkel. (Magyar Textiltechnika, 1978)
Szövéstechnológia. 1. Szövéselőkészítés. A Könnyűipari Műszaki Főiskola jegyzete. Ivitz Rudolffal. (Bp., 1978
3. kiad. 1990)
A kelmegyártás előkészítése. Andai Györggyel. – Szövetek gyártása. (Textilipari kézikönyv. Főszerk. is Tárnoky Ferenccel. Bp., 1979)
A bordabeverés folyamatának és a bordaszerkezet igénybevételének elemzése SZTB-szövőgépeken. Petróczy Annával. – Láncfonal igénybevétel-vizsgálatok SZTB-szövőgépeken. Petróczy Annával. – A sodráselmélet és gyakorlati alkalmazása. Császi Ferenccel. – A fonalminőség és a szövödei szakadásszámok összefüggése. Andai Györggyel, Szalay Lászlóval. – Fonal-igénybevétel, fonalszilárdság és a fonal morfológiai jellemzői. Kocsis Józseffel. (Magyar Textiltechnika, 1979)
Az SZTB fogóvetélős szövőgép. Gépészet, technológia. Andai Györggyel. (Bp., 1980)
Szőtt kelmeszerkezetek tipizálási lehetőségei és a tipizálás elméleti alapjai. Császi Ferenccel. (Magyar Textiltechnika, 1980)
A láncfeszültség és a láncadagolás matematikai modellje SZTB-szövőgépen. Ludvig Győzővel. – A textilipari munkásképzés feladatai és módszerei. (Magyar Textiltechnika, 1981)
A láncszakadások csökkentése szövőgépeken a vetülékbeverési technológia módosításával. – A textilipari gépek munkafolyamataival kapcsolatos számítógépes adatgyűjtés és adatfeldolgozás hazai eredményei. – A fonalak szabvány szerinti minősítése elegendő információt ad-e a szövödei feldolgozáshoz? (Magyar Textiltechnika, 1982)
Számítógépes sebességoptimalizáló eljárás és berendezés keresztcsévélőgépekre. Való Gáborral, Vas Lászlóval. – A Budapesti Műszaki Egyetem szerepe a hazai textilmechanikai oktatás és kutatás fejlesztésében. (Magyar Textiltechnika, 1983)
Könnyűipari technológia. 1. Egy. jegyz. Kocsis Józseffel. (A BME Gépészmérnöki Kar kiadványa. Bp., 1983
8. kiad. 1988)
Szövetek kötése. Monográfia. 469 ábrával. (Bp., 1984)
Fonalszakadások okainak elemzése számítógépes adatgyűjtő rendszerrel SZTB-szövőgépeken. 1–2. Többekkel. (Magyar Textiltechnika, 1984)
Szövés és kötés előkészítése. Monográfia. 238 ábrával és 69 táblázattal. (Bp., 1985)
A pamutszövés hazai színvonalának összehasonlítása a világszínvonallal. (Magyar Textiltechnika, 1985)
Konfekcióipari számítógépes gyártás-előkészítés. Cser Lászlóval, Halász Mariannával. – A szőtt kelmék számítógépes kötéstervezése. Való Gáborral. (Magyar Textiltechnika, 1986)
Szövéstechnológia. 2. Bordaláda, vetőszerkezet és a szövőgép hajtása. Egy. jegyz. (Bp., 1987)
Computerek a textil- és textilruházati iparban. (Magyar Textiltechnika, 1987)
Korszerű gyártmány- és gyártásfejlesztési lehetőségek a szövőiparban. (Magyar Textiltechnika, 1988)
Profilbordás szövőgépek vetülékbeviteli rendszerének elemzése. Rácz Péterrel. (Magyar Textiltechnika, 1989)
A szövőgépek technológiai beállítási paramétereinek meghatározása a szövet jellemzőitől függően. (Magyar Textiltechnika, 1991)
Műbőrök gumimembrán nélküli hidraulikus repesztése. Vass László Mihállyal. (Anyagvizsgálók Lapja, 1992)
A szövési folyamat modellezése. Rácz Péterrel. (Magyar Textiltechnika, 1992)
A szövés közbeni láncfonal-igénybevételek számítógépes modellezése. (Magyar Textiltechnika, 1993)
Összefüggések a fonaltulajdonságok, a szövetsűrűségi paraméterek és a szövőgép beállítási paraméterei között. – Számítógépes eljárás a bevetéskori igénybevételek meghatározására. Ketskeméty Lászlóval. (Magyar Textiltechnika, 1995)
Számítógépes szövettervező rendszer és adatbank szövetek mintázásához. Salfer Gáborral. (Magyar Textiltechnika, 1997).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője