Járay Jenő
Járay Jenő

2022. május 17. Kedd

Járay Jenő

építőmérnök

Névváltozatok

1943-ig Jost Jenő

Születési adatok

1903. június 28.

Újpest, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Halálozási adatok

1976. február 29.

Budapest

Temetési adatok

1976. március 12.

Budapest

Farkasrét


Család

Sz: Jost Ferenc (†1917) cukrász segéd, majd cukrász kisiparos, Mann Anna. Apja, I. vh.-ban szerzett betegségében hunyt el, édesanyja egyedült nevelte fel négy testvérével együtt. F: 1933-tól Harsányi Klára. Fia: Járay Jenő (1944–) orvos, sebész, urológus, egyetemi tanár; ill. Járay Tamás (1934–), Járay György (1948–) és Járay Géza (1953–).

Iskola

Elemi és középiskoláit Debrecenben végezte, a Fazekas Mihály Állami Főreálgimnáziumban éretts. (1921). A József Műegyetemen mérnöki okl. szerzett (1926), a műszaki tudományok kandidátusa (1957).

Életút

A debreceni Állami Építészeti Hivatal napidíjasa, műszaki gyakornoka (1926–1936), Budapesten különböző útépítések állami ellenőre, segédmérnöke (1936–1938), a bp.-i Állami Építészeti Hivatal mérnöke (1938–1946), a győri (1946–1947), újból a bp.-i Állami Építészeti Hivatal műszaki tanácsadója (1947–1951). A Földalatti Vasút Beruházó Vállalat Talajmechanikai Osztálya, majd az Út–vasút Tervező Vállalat (UVATERV) Kutatási Osztálya osztályvezetője (1951–1954). A Betonútépítő Vállalat Technológiai Osztálya főtechnológusa (1954–1961), a Fővárosi Mélyépítési Tervező Vállalat (MÉLYÉPTERV) osztályvezetője (1961–1966?). A Ferihegy 2 repülőtér-bővítés talajmechanikai szakértője. (1961–1962). Talajmechanikai kutatásokkal, talajstabilizálással, a beton minőségének javításával, talajok teherbírási vizsgálatával foglalkozott. Úttörő munkát végzett a magyarországi modern útépítés alapjainak lefektetésében és fejlesztésében. Eljárásokat dolgozott ki a cement- és ágyazatstabilizálásra, új alapelveket állított fel a modern út- és térburkolatok gazdaságos kialakítására, méretezésére. Jelentős eredményeket ért el a talajok vízáteresztő-képességének kutatása terén. Nevéhez fűződik a taszári és a ferihegyi repülőtér beton kifutópályájának tervezése.

Emlékezet

Budapesten élt és tevékenykedett (XII. kerület Németvölgyi út 51/a), a Farkasréti Temetőben nyugszik.

Elismertség

Az MTA Építéstudományi Főbizottság Talajmechanikai Szakbizottsága tagja. A Mélyépítéstudományi Egyesület, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület (OMBKE) és az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság (OMFB) tagja. A Nemzetközi Talajmechanikai és Alapozási Egyesület magyar nemzeti bizottsága tagja.

Főbb művei

F. m.: Utak földmunkái. (Építési zsebkönyv. Bp., 1938)
Útépítések talajmechanikája. A Mérnöki Továbbképző Intézet 1942. évi tanfolyamának anyaga. (Bp., 1943)
Rugalmas burkolatok méretezése. 1–2. – Modern tömörítő eszközökről. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1951)
Modern burkolatok keresztmetszetéről. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1952)
A talajmechanika fejlődésének újabb irányai. (A Mérnöktovábbképző Intézet előadásai. Bp., 1952)
Kőzetnyomásokról. – Nagykiterjedésű mélyépítési munkahely feltárása. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1953)
Kőzetnyomások okai és mérésük módja. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1953
és külön: A Mérnöktovábbképző Intézet előadásai. Bp., 1953)
Talajmechanikai vizsgálatok eredményeinek gyakorlati alkalmazása útépítéseknél. (A Mérnöktovábbképző Intézet előadásai. Bp., 1953)
Burkolatok ágyazása. (A Mérnöktovábbképző Intézet előadásai. Bp., 1954)
Burkolatok méretezése. (A Mérnöktovábbképző Intézet előadásai. Bp., 1954)
A földalatti vasút vérmezői munkahelyeinek mérnökgeológiai adatai. (Hidrológiai Közlöny, 1954)
Betonburkolatok ágyazatának szerepe dinamikus szempontból. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1954)
Mikrotektonika és kőzetmozgás közötti összefüggés. (Bányászati Lapok, 1954)
Közutak forgalmának tervezése. (A Mérnöktovábbképző Intézet előadásai. Bp., 1955)
Útburkolatok ágyazása. (A Mérnöktovábbképző Intézet előadásai. Bp., 1955)
Útburkolatok megerősítése. (A Mérnöktovábbképző Intézet előadásai. Bp., 1955)
Burkolatok víztelenítése. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1955)
Zusammenhang zwischen der gesammten Kornoberfläche und der Fliessgrenze von Böden. (Gedenkbuch für J. Jáky. Bp., 1955)
Az útépítés talajmechanikájában elért eredmények. (MTA Műszaki Tudományok Osztálya Közleményei, 1956 és külön: Bp., 1956)
A talajok szemszerkezete és fizikai jellemzői közötti összefüggés. Kand. értek. (Bp., 1957)
Kisforgalmú utak tervezése. (Közlekedéstudományi Szemle, 1957)
Betonburkolatok adalékanyagának új minőségi jellemzői. (Magyar Építőipar, 1957)
Hidrometrálási eljárás újabb módszerei az üledékes kőzetek vizsgálatánál. (Bányászati Kutató Intézet Közleményei, 1958)
Zusammenhang zwischen den bodenphysikalischen Kennwerten. (Acta Technica, 1959)
Beton minőség kérdése. (Magyar Építőipar, 1960)
Építőipari alapismeretek és talajmechanika. Tankönyv az ipari tanulóintézetek 2–3. osztálya számára. Marosi Sándorral. (Bp., 1960
2. kiad. 1961
3. kiad. 1964)
Útépítési adalékanyagok felülete és tulajdonsága közötti összefüggés. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1961)
Inhomogén kőzetek szilárdsága. (A Bányászati Kutató Intézet kiadványa. Bp., 1962)
A hajlékony burkolatok teherbírás-méréseinek tapasztalatai. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1963)
Rétegazonosítás. (Bányászati Kutató Intézet Közleményei, 1963)
A talajok szerkezete és fizikai tulajdonsága közötti összefüggés. – Betonburkolatok dilatációja. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1964)
Összefüggés a talajok fizikai jellemzői között. Benyújtott doktori értek. (Bp., 1965).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője