Járányi György
Járányi György

2023. december 9. Szombat

Járányi György

mezőgazdasági mérnök

Születési adatok

1922. június 4.

Pécs

Halálozási adatok

1997. november 21.

Budapest


Család

Sz: Zsifkovits Anna. Apja uradalmi magtáros, majd 1945 után agronómus volt. F: 1951-től Sztrelka Anna Janka, a Múzeumi Ismeretterjesztő Központ lektora. Leánya: Járányi Zsuzsanna (1953–) orvos, érsebész, angiológus, kandidátus.

Iskola

Az Agrártudományi Egyetem (ATE) Agronómiai Karán végbizonyítványt (1948), mezőgazdasági mérnöki okl. szerzett (1960), a mezőgazdasági tudományok kandidátusa (1978).

Életút

A SZÖVOSZ termelési osztályvezetője (1948–1949), az Országos Tervhivatal (OT) Vízgazdálkodási Osztálya (1949–1952), a Földművelésügyi Minisztérium (FM) Öntözési és Vízgazdálkodási Osztálya, ill. a Növénytermelési Főigazgatóság Öntözési és Talajerőgazdálkodási Igazgatóság Öntözési Osztályának osztályvezetője (1952–1965). A Keszthelyi Agrártudományi Egyetem (ATEK) Mezőgazdasági Mérnöki Kar Kultúrtechnikai és Vízgazdálkodási Tanszékének alapító tanszékvezető egy. docense (1965–1979), tanszékvezető egy. tanára (1979. júl. 1.–1988. dec. 31.). Mezőgazdasági vállalatok öntözési, vízelvezetési és vízellátási kérdéseivel, az öntözéses növénytermesztés mezőgazdasági jelentőségével, a vízhiány pótlásának más megoldásaival, ill. új öntözési rendszerek kidolgozásával foglalkozott. Jelentős eredményeket ért el a zártgyűjtős műanyagcsöves vízelvezetéses rendszer (= drénezés) magyarországi megvalósítása, valamint az aktív termőréteg vízháztartására gyakorolt hatásának vizsgálata terén. Vizsgálta továbbá a talaj vízháztartásának, nedvességtartalmának új szabályozási lehetőségeit, különös tekintettel a növények talajökológiai igényeire.

Elismerés

Szocialista Munkáért Érdemérem.

Főbb művei

F. m.: Kisvizek hasznosítása. (Az Országos Tervhivatal kiadványa. Bp., 1951)
Az öntözés időszerű kérdései. Szerk. 1 térképpel. (Öntözési füzetek. 1. Bp., 1953)
Használjuk ki helyi öntözési lehetőségeinket! (Útmutató falusi Szabad Föld Vasárnapok előadói számára. Bp., 1953)
Kulturtechika. Mezőgazdasági szakmai továbbképző tanfolyam jegyzete. Fekete Istvánnal. (Bp., 1954)
Öntözések szervezése. Mezőgazdasági szakmai továbbképző tanfolyam jegyzete. (Bp., 1954)
Rizstermesztés. Somorjai Ferenccel. 6 táblával. (Bp., 1954)
Útmutató a rizstermés gyors és gondos betakarítására. Összeáll. (A Földművelésügyi Minisztérium kiadványa. Bp., 1956)
A hazai öntözéses termesztés értékelése. (Agrártudomány, 1958)
Esőszerű öntözések. Fekete Istvánnal. (Agrártudomány, 1959)
Esőztető öntözőgépek és üzemük. (Az Országos Vízügyi Főigazgatóság kiadványa. Bp., 1960
2. kiad. 1962)
Útmutató az esőszerű öntözéshez. Összeáll. Balogh Bálinttal, Kálmán Miklóssal. (Az Országos Vízügyi Főigazgatóság kiadványa. Bp., 1961)
Felszín alatti vízkészletek mezőgazdasági hasznosítása. (A Mezőgazdasági Mérnöktovábképző Intézet kiadványa. Bp., 1962)
A különböző tartósságú elöntések által okozott mezőgazdasági kár mérlegelése. Fekete Adorjánnal. (Vízgazdálkodás, 1962)
A szennyvizek mezőgazdasági célú hasznosítása. (Bp., 1963)
Az öntözéses gazdálkodás lehetőségei. (Hidrológiai Tájékoztató, 1963)
Javaslat műanyagcsövek alkalmazására a melioráció területén. (ATEK Tudományos Közleményei, 1966)
Használjuk ki jobban öntöző berendezéseinket! Fekete Istvánnal. (Bp., 1967)
Műanyagdrének alkalmazása a mezőgazdaságban. (ATEK Tudományos Közleményei, 1969)
Hungária műanyagdrének a mezőgazdaságban. (ATEK Tudományos Közleményei, 1971)
Üzemen belüli vízrendezés egyes problémái. (Magyarországi öntözések főbb kérdései. Bp., 1973)
A drénezés hatása az aktív termőréteg vízháztartására. Kand. értek. (Keszthely, 1978)
A műanyagcsöves drénezés egyes problémái. (Keszthely, 1978)
Drénkifolyás és azt meghatározó fontosabb tényezői. (ATEK Tudományos Közleményei, 1980
angolul is)
Drénműködést gátló tényezők elhárítása. Drénszűrőzés. (Keszthely, 1981)
Drének burkolása, szűrőzése. (Keszthely, 1987)
írásai a Magyar Mezőgazdaságban: Nagyobb erőt a rizs betakarításához! – Hogyan védekezzünk a belvizek ellen? (1956)
A rizs csúcsszáradásos barnulása a Duna–Tisza közén. (1958)
Becsüljük meg a rizsszalmát! – Növeljük-e a rizs vetőmag-normát? (1959)
Az öntözőüzemek helyes megszervezéséért. – Rizsvetések előtt. – Egyszerű öntözések. (1960)
Másodvetések öntözése, téli tároló öntözések. – Őszi munkák az öntözőtelepeken. (1961)
Öntözés – nagy takarmánytermés. – Öntözéses kukoricatermesztés Bulgáriában. (1962).

Irodalom

Irod.: Csepinszky Béla: J. Gy. (Tanulmányok, emlékezések és köszöntők. Keszthely, 2007)
Keszthelyi életrajzi lexikon. Főszerk. Pappné Benke Judit. Szerk. Kocsondiné Eisenkorb Györgyi és Márkus Rita. Keszthely, 2010).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője