Jankovich Béla
Jankovich Béla

2021. október 20. Szerda

Jankovich Béla, jeszeniczei és vadasi

politikus, közgazdász

Születési adatok

1865. április 29.

Pest

Halálozási adatok

1939. augusztus 5.

Budapest


Család

Dédapja: Jankovich Miklós (1772–1846) könyv- és régiséggyűjtő, az MTA t. tagja. Sz: Jankovich Lőrinc, br. Laffert Vincentia.

Iskola

A bp.-i tudományegyetem jog- és államtudományi karán államtudományi doktori okl. szerzett (1889), Londonban (University College) és a freiburgi egyetemen természettudományi tanulmányokat folytatott (1889–1891). Az MTA tagja (l.: 1913. ápr. 24.; ig.: 1930. máj. 8.; t.: 1934. máj. 11.).

Életút

Tanulmányai befejezése után világkörüli utat tett (1891–1893), majd Hont vármegyei birtokán gazdálkodott. A bp.-i tudományegyetem jog- és államtudományi karán a közgazdaságtan magántanára (1901–1910). A Nemzeti Munkapárt programjával országgyűlési képviselő (Ipolyság, 1910–1918) és a Képviselőház második alelnöke (1911. nov.–1913. febr.). A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium (VKM) politikai államtitkára (1913. febr. 9.–1913. febr. 26.), a Khuen-Héderváry- és a Tisza-kormány vallás- és közoktatásügyi minisztere (1913. febr. 26.–1917. jún. 15.). Az 1918–1919-es forradalmak idején Hont vármegyei birtokán élt, 1922-től Fejér vármegyei birtokán gazdálkodott. A Fejér vármegyei törvényhatósági bizottság küldötteként a Felsőház tagja (1927–1939). Valóságos belső titkos tanácsos (1912-től). Miniszterként igen jelentős oktatásügyi reformokat (pl.: ingyenes népoktatás kiegészítése, állami és nem állami óvónők képzése, gazdasági szaktanítók fizetésrendezése, ill. a hajdúdorogi püspökségről szóló törvények) kezdeményezett. Közgazdászként az elsők között alkalmazta a matematikai módszereket a közgazdaság-tudományban, először közölt Magyarországon indexszámokat. 1925-ben 22 000 koronát adott az MTA-nak.

Főbb művei

F. m.: Magyar Nemzeti Könyvtár. (Magyar Könyvszemle, 1895)
Az aranyágio és áralakulás. (Jogtudományi Szemle, 1895)
Ázsió és átalakulás az Osztrák–Magyar Monarchiában 1867-től 1897-ig. (Közgazdasági Szemle, 1899)
A határhaszon elmélete és a psychophysikai alaptörvény. (Magyar Philosophiai Társaság Közleményei, 1908)
Művelődéstörténeti párhuzamok Nyugaton és Keleten. (Budapesti Szemle, 1911)
A világpiac helyzete és a drágaság Magyarországon (Bp., 1922)
Az értékalakulás térbeli tényezőiről. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1922. ápr. 10.)
A papírpénz inflációja és értéke az utolsó évtized tapasztalata nyomán (Közgazdasági Szemle, 1925)
Beiträge zur Theorie des Geldes. (Mainz, 1926).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013