Jakobey István
Jakobey István

2021. szeptember 28. Kedd

Jakobey István, miticzki

vegyészmérnök

Névváltozatok

Jakobei István

Születési adatok

1901. augusztus 16.

Eperjes, Sáros vármegye

Halálozási adatok

1971. január 29.

Szeged

Temetési adatok

1971. február 2.

Szeged

Belvárosi Temető


Család

Nagyszülei: Jakobei Dezső (1836–1917), az eperjesi kir. katonai főgimnázium r. tanára, Horváth Paula. Sz: Jakobey Dezső (1895–) vegyészmérnök. F: csíkborzsovai Abos Emma (†1981). Fia: Jakobey István (†1973), a debreceni Ybl Miklós Műszaki Főiskola hallgatója, ill. Jakobey Anikó (1943–) zongoratanár, Jakobey Emma és Jakobey Ildikó.

Iskola

A József Nádor Műszaki Egyetemen (JNME) végbizonyítványt (1926), vegyészmérnöki okl. szerzett (1935).

Életút

A JNME, ill. a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (JNMGE) tanársegéde, majd a Gyógyszervegyészeti Gyár és az Erjedéstani Kutató Intézet kutatóvegyésze (1926–1936). A szegedi Kender-, Len- és Olajnövénytermesztési Kísérleti Állomás kísérletügyi gyakornoka (1936–1938), segédvegyésze (1938–1939), kísérletügyi vegyésze, ún. másodosztályú fővegyésze (1939–1943), mezőgazdasági kísérletügyi első osztályú fővegyésze (1943–1951). A Gabonatermesztési Kutató Intézet tud. munkatársa (1952–1964), tud. főmunkatársa (1964–1971). Az olajos- és a rostnövények, elsősorban a kender [Cannabis sativa L.] termesztésével, nemesítésével, tápanyagfelvételének kérdéseivel, a kenderkóró rosttartalmának meghatározásával foglalkozott. Új nemesítési módszert dolgozott ki (normatengelymódszer), amellyel egy időben lehetővé vált a kórótermés és a rostszázalék növelés, így gyors rosttermés-növekedést sikerült elérnie. Ezzel az új módszerrel nevéhez fűződik a híres Szegedi 9 nevű kenderfajta nemesítése (1959-ben). Kidolgozott továbbá egy, általánosan használt gyors, olcsó és tökéletes sorozatmeghatározásra alkalmas refraktométeres zsírtartalom-meghatározási módszert, vizsgálta a somkóró [Melilotus albus] kumarintartalmát és a finom rostú kender előállításának lehetőségeit.

Emlékezet

Szegeden (Dugonics András tér 11.) élt és tevékenykedett, a Belvárosi Temetőben nyugszik.

Főbb művei

F. m.: Az olajlen tápanyagfelvétele. (Kísérletügyi Közlemények, 1936)
A lecithin élettani jelentősége, ipari hasznosítása és szójából való előállítása. (Kísérletügyi Közlemények, 1937)
Olajlenszalma gyapotosítási kísérletek. (Kísérletügyi Közlemények, 1938)
Zsírmeghatározás refraktométerrel. (Kísérletügyi Közlemények, 1939)
Tápanyagfelvétel – tápanyagkiválasztás. Az olajlen tápanyagfelvétele. – A refraktometrikus zsírmeghatározás helyes végrehajtása és számítása. (Kísérletügyi Közlemények, 1940)
A rostlen tápanyagfelvétele. (Kísérletügyi Közlemények, 1942)
Zsírmennyiségi meghatározás refraktométerrel. (Magyar Kémikusok Lapja, 1947)
A magyarországi lenolajok összetétele. (Kísérletügyi Közlemények, 1947)
Mezőgazdaságunk iparosítása. (Puszták Népe [folyóirat], 1947)
A refraktométeres zsírmennyiség-meghatározások elmélete és gyakorlata. (Az Országos Magyar Állami Kender-, Len- és Olajnövénytermesztési Kísérleti Intézet kiadványa. Szeged, 1948)
A mák mint lecithinforrás. (Agrártudomány, 1949)
A kenderkóró rosttartalmi értékének meghatározása oldalágai útján. – Háncsrosttartalmú növények objektív értékelése. (Növénytermelés, 1953)
A somkóró [Melilotus albus] kumarintartalmának változása száraz és nedves évjáratban. (Növénytermelés, 1961)
Site of Coumarin Biosynthesis in Melilotus albus. (Acta Agronomica, 1962)
Olajlen tápanyagfelvételi kísérletek. (Növénytermelés, 1963)
Kísérletek finomrostú kender előállítására. (Növénytermelés, 1965)
Mikroelemek hatása a kender [Cannabis sativa L.] rostképződésére. – Die Wirksamkeit der Mikroelemente auf die Faserbildung des Hanfes. [Cannabis sativa L.]. Haraszty Árpáddal. (Acta Biologica Debrecina, 1968)
További kísérletek a kender [Cannabis sativa L.] rostképzésének különböző mikroelem-műtrágyaadagolással való befolyásolására. Haraszty Árpáddal. (Acta Biologica Debrecina, 1970).

Irodalom

Irod.: Bócsa Iván: J. I. (Növénytermelés, 1971)
Bócsa Iván: 25 éve halt meg J. I. (Növénytermelés, 1996)
Bócsa Iván: Száz éve született J. I. (Növénytermelés, 2000)
Tóth Tamás: Csongrád megye temetőiben nyugvó jeles személyiségek adattára. (Szeged, 2008).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2014