Izsák Júlia
Izsák Júlia

2021. július 28. Szerda

Izsák Júlia

filozófus

Névváltozatok

Erdei Mihályné 

Születési adatok

1924. február 16.

Szentes, Csongrád vármegye

Halálozási adatok

2010.

Budapest


Család

Sz: Sándor Eszter. Apja (†1938) kisiparos volt. F: Erdei Mihály (1907–1992) politikus, szakszervezeti vezető, az MSZMP KB tagja. Fia: Erdei István (1951–), leánya: Erdei Katalin (1955–).

Iskola

Hat hónapos pártiskolát végzett (1948), majd a pártfőiskolán marxizmus-leninizmus szakos előadói okl. (1953) és az ELTE BTK-n filozófia szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1959), a filozófiai tudományok kandidátusa (1972).

Életút

Gyári munkásként, majd gyors- és gépíróként dolgozott (1945-ig). A MADISZ szentesi szervezetének vezetőségi tagja, majd a Csongrád megyei Rendőrkapitányság iratkezelője (1945). A Csongrád megyei Pártbizottság politikai munkatársa (ún. nőszervezője, 1946–1947), a Sopron megyei Pártbizottság agitációs és propaganda titkára (1948–1949), a Gépállomások Központja Politikai Osztály Agitációs és Propaganda Alosztályának vezetője (1949–1951). A Pártfőiskola filozófia oktatója (1953–1956), az MSZMP Budapesti Pártbizottsága Agitációs és Propaganda Osztályának politikai munkatársa (1957–1958), az MSZMP KB Pártfőiskola filozófiaoktatója (1958–1963). Az MKKE Filozófia Tanszékének egy. adjunktusa (1963–1973), egy. docense (1973–1980). Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1960–1963).

Országgyűlési képviselő (Győr-Moson-Sopron vármegye, ill. Győr-Sopron megye, 1949–1958).

A társadalmi megismerés filozófiai problémáival foglalkozott.

Főbb művei

F. m.: A dialektikus materializmus ismeretelméletének fő kérdései. Az MSZMP KB Pártfőiskola jegyzete. (Bp., 1962)
Dialektikus materializmus. 2. Az MSZMP KB Pártfőiskola jegyzete. Kőmíves Imrénével, Szabó Gáborral. (Bp., 1963)
Megjegyzések a doktrinerség és a hamis tudat viszonyáról. (Társadalmi Szemle, 1966)
Útmutató Lenin Materializmus és empíriokriticizmus c. művének tanulmányozásához. Az MLEE szakosított filozófia tanfolyama jegyzete. (Bp., 1966)
A jelen társadalmi folyamatai megismerésének néhány sajátossága. (Tájékoztató, 1967)
A társadalom önismeretének kérdéséhez. (Társadalmi Szemle, 1969)
Lenin a társadalom objektív megismeréséről. (Az MKKE tudományos ülésszaka Lenin születésének 100. évfordulóján. Bp., 1970)
A tervezési módszertan filozófiai kérdései. (Nagy távlatok fejlődésének közelítése. Tanulmányok. Bp., 1970)
Szemelvények a dialektikus materializmus témaköréből. Egy. jegyz. Összeáll. (Az MKKE kiadványa. Bp., 1970
7. kiad. 1977
11. kiad. 1989)
A társadalom megismerésének az objektum és a szubjektum kölcsönviszonyából adódó sajátosságai. (Tájékoztató, 1971)
A történelmi módszer engelsi értelmezéséről. (Az MKKE tudományos ülésszaka az Engels évfordulón. Bp., 1971)
A társadalom megismerésének néhány filozófiai sajátossága. Kand. értek. (Bp., 1971)
A társadalmi tudat általános jellemzői, szerkezete, fejlődésének dialektikája. (Az MKKE kiadványa. Bp., 1974).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2013