Inczédy János
Inczédy János

2023. december 9. Szombat

Inczédy János

vegyészmérnök

Születési adatok

1923. június 26.

Budapest

Halálozási adatok

2012. december 10.

Vác, Pest m.


Család

Sz: Inczédy-Meiszner János (1881–1967) ügyvéd, Vác város polgármestere, Freisinger Anna. F: 1949-től Ruzsicska Sarolta, a Váci Állami Gimnázium tanára. Fia: Inczédy János (1949–2010) fizikus és Inczédy György (1960–); leánya: Inczédy Sarolta (1951–) és Inczédy Zsuzsanna (1954–).

Iskola

Elemi és középiskolai tanulmányait Vácott végezte, a Piarista Gimnáziumban éretts (1941). A bp.-i József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (JNMGE) Gépész- és Vegyészmérnöki Osztályán végzett (1946), a BME-n doktorált (1959). A kémiai tudományok kandidátusa (1957), doktora (1966), az MTA tagja (l.: 1993. máj. 10.; r.: 2001. máj. 7.).

Életút

A váci Hamerli Bőrgyár üzemvezető mérnöke (1946–1948), az államosítás után főmérnöke (1948–1949), a gyár megszűnése után az újpesti Pannonia Szőrmeárugyár üzemmérnöke, főmérnökhelyettese (1949–1951). A BME Vegyészmérnöki Kar Általános Kémiai Tanszékének tanársegéde (1951–1964), egy. adjunktusa (1964–1967), az Általános és Analitikai Kémiai Tanszék tudományos kutató részlegének főmunkatársa (1967–1970). A Veszprémi Vegyipari Egyetem Analitikai Kémiai Tanszék tanszékvezető egy. tanára (1970. júl. 1.–1990. dec. 30.), emeritusz professzora (1995-től); közben az Egyetem rektora (1980–1981). Tudományos pályafutásának kezdetén bőripari kémiai kutatásokkal foglalkozott, megszervezte az első magyarországi bőripari szakmunkásképző tanfolyamokat, elkészítette az ehhez szükséges jegyzeteket, egyéb oktatási segédanyagokat. Később érdeklődése reakciókinetikai kutatások, oldódási folyamatok analitikai kémiája, ill. ioncserélők vizsgálata és alkalmazási kérdései felé fordult. Nemzetközileg is alapvetően új eredményeket ért el anionok ioncsere-szelektivitásának értelmezése terén, analitikai eljárások tervezéséhez új egyensúlyi számítási módszereket dolgozott ki. Új módszert vezetett be továbbá az oldószerfelvétel és -duzzadás jelenségek vizsgálatára (= derivatográfia). A Veszprémi Egyetemen teljesen átszervezte az analitikai kémia oktatását, a BME Villamosmérnöki Karával Közösen kezdeményezte a műszer- és méréstechnikai szak elindítását, bevezette továbbá a kémiai környezetvédelem tárgy angol nyelven is történő tanítását. Ioncserélők analitikai alkalmazásai (1962) c. monográfiáját több nyelvre is lefordították, s a mű a szakterület az 1960-es években a világ egyik legidézettebb műve lett. Kezdeményezésére és szervezésében rendezték meg a nemzetközi elismerést kiváltó balatoni ioncsere szimpóziumokat (= Symposium on Ion Exchange at Lake Balaton, 1963-tól 1990-ig). Kutatási területei: ioncserés elválasztások tervezése; szilárd anyagok homogenitásának jellemzése; redoxi ioncserélők alkalmazása; oldategyensúlyi számítások alkalmazása új analitikai eljárások tervezésében; analitikai mérés paramétereinek szerepe a folyamatszabályozásban; dinamikus rendszerek analitikai kémiája és analitikai eljárások szelektivitásának becslése. Néhány tudománytörténeti dolgozatot is jegyzett.

Elismertség

Az MTA Környezeti Kémiai Bizottsága és Analitikai Kémiai Bizottsága tagja. A Veszprémi Akadémiai Bizottság (VEAB) tagja. A Magyar Kémikusok Egyesülete (MKE) Analitikai Szakosztályának vezetőségi tagja, az MKE alelnöke (1976–1980), elnöke (1981–1989). A Magyar Piarista Diákszövetség alelnöke (1989-től).

Elismerés

A Veszprémi Vegyipari Egyetem Arany Emlékérme (1988). Akadémiai Díj (1965), a Felsőoktatás Kiváló Dolgozója (1973), Than Károly-emlékérem (1977 és 1984), Állami Díj (1980), MTESZ Díj (1983), Schulek Elemér-emlékérem (1987), Antall József-díj (1995).

Szerkesztés

A Journal of Electroanalytical Chemistry c. nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottságának alapító tagja és állandó referense (1960-tól).

Főbb művei

F. m.: Szőrmeipari technológia. I. Bőripari továbbképző jegyz. Papp P.-vel. (A Könnyűipari Minisztérium Oktatási Osztályának kiadványa. Bp., 1950)
Króm-nyomok meghatározása fém alumíniumban. Erdey Lászlóval. (Kohászati Lapok, 1954
németül: Acta Chimica, 1954)
Ioncserélők alkalmazása az analitikai kémiában. (Magyar Kémikusok Lapja, 1954)
Adatok a hidrogénperoxid lúgos közegben történő bomlásának kinetikájához. Erdey Lászlóval. (MTA Kémiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1955
németül: Acta Chimica, 1955)
A Rasching-féle hidroxilamin-előállítás. Gyurkó Jánossal. – Polivanadátok P2O5-tartalmának meghatározása. Fleps Valterrel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1956)
Adatok a hidrogénperoxid lúgos oldatának kémiájához. Kand. értek. (Bp., 1956)
Über die Zersetzung des Wasserstoffperoxyds in alkalischen Medium bei Anwesenheit eines Kupfer[II]citratkomplexes. Erdey Lászlóval. (Acta Chimica, 1958)
Ioncserélők alkalmazása az analitikai kémiában. (Magyar Kémikusok Lapja, 1958)
Trennung des Ammoniumchlorids von Methylaminchlorhydrat. (Chemische Technik, 1958)
Szőrmeipari csávalevek fehérjetartalmának meghatározása. (Magyar Kémikusok Lapja, 1958 és Bőr- és Cipőtechnika, 1959)
Ioncserélők alkalmazásának új lehetőségei a kémiai elemzésben. (Magyar Kémikusok Lapja, 1959)
Redoxi reakciók tanulmányozása ioncserélő oszlopokon. Egy. doktori értek. (Bp., 1959
megjelent: a BME Vegyészmérnöki Karának Évkönyve, 1962)
Kis mennyiségű foszfát meghatározása kalciumglukonátban. (Acta Pharmaceutica, 1960)
Ioncserélők alkalmazása a kémiai analízisben. (A Mérnöki Továbbképző Intézet előadásai. Bp., 1960
2. kiad. 1962)
Hioszciamin kivonása és meghatározása ioncserélő gyantaoszlop segítségével. Telegdy-Kováts Magdával. (Acta Pharmaceutica, 1961)
Bestimmung von malonsäuren Diäthylester und seiner substituierten Derivate in nichtwässerigen Lösungen. Gimesi Ottóval. (Acta Chimica, 1962)
Bestimmung des Methylbromids und Aethylbromids nebeneinander. Erdey Lászlóval, Takács J.-vel. (Journal of Chromatography, 1962)
The Role of Perhydroxyl Ions in the Reactions of Hydrogen Peroxyde. Erdey Lászlóval. (Periodica Polytechnica. Chemical Engineering, 1962)
Ioncserélők szerepe a szervetlen minőségi analitikai elválasztásokban. Koltai Lászlóval. (Magyar Kémikusok Lapja, 1962)
Ioncserélők analitikai alkalmazásai. Monográfia és doktori értek. is. (Bp., 1962
2. átd. és bőv. kiad. németül: Analytische Anwendungen von Ionenaustauschern. Bp., 1964
angolul: Analytical Applications of Ion Exchangers. Bp., 1965)
Acél, nyersvas és ferrovanadium foszfortartalmának meghatározása ioncserélő gyantaoszlop segítségével. Erdey Lászlóval, Vígh Katalinnal. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1963)
Analytical Applications of Ion Exchange Chromatography. (Periodica Polytechnica. Chemical Engineering, 1963)
Adszorpciós analitika. Fázisegyensúlyon alapuló elemzési eljárások. (A Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványai. Bp., 1964)
A kromatográfiás és ioncserés analitikai módszerek helyzete világviszonylatban és hazánkban. (MTA Kémiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1964)
Az ioncserélő oszlopok számításával kapcsolatos újabb elméletek. (Magyar Kémikusok Lapja, 1965)
The Use of Ammonium Sulphosalicylate as Complexing Agent in Ion Exchange Chromatography. 1–2. Erdey Lászlóval, Gábor-Klatsmányi P.-vel. (Acta Chimica, 1965–1968)
Polarographic Determination of Rare Earth Ions Solutions Containing Ammonium Lactate. Erdey Lászlóval. (Acta Chimica, 1967)
Szulfát-ionok gyors meghatározása természetes vizekben ioncsere után, nagyfrekvenciás titrálással. Szabóné Ákos Zsuzsával. (Magyar Kémikusok Lapja, 1968)
Ioncserés elválasztások tervezése. 1–3. (Magyar Kémikusok Lapja, 1968–1969)
László Erdey. (Acta Chimica, 1970)
Komplex egyensúlyok analitikai alkalmazása. Monográfia. (Bp., 1970
szlovákul: Bratislava, 1974
angolul: Analytical Applications of Complex Equilibria. Chicester–New York, 1976
lengyelül: Warszawa, 1979
oroszul: Moszkva, 1979)
Egyensúlyi számítások jelentősége az analitikai kémiai feladatok megoldásában. (Magyar Kémikusok Lapja, 1971)
Komplex egyensúlyi számítások alkalmazása az analitikában. (Magyar Kémikusok Lapja, 1972)
A kémiai analízis alapvető módszerei. Egy. jegyz. (Veszprém, 1972
2. kiad. 1975
átd. kiad. 1996)
Analitikai elválasztási módszerek korszerű irányai. (A kémia újabb eredményei. 10. Bp., 1972)
Ioncserélők és működésük elmélete. Szántó Józseffel. (A BME Továbbképző Intézete előadásai. Bp., 1972)
Investigations on the Extraction Equilibria of Transition Metal Complexes of 1-(2-pyridylazo)-2-naphthol. Varga-Puchony Z.-vel. – Separation of Antipyrine Derivatives by Ion-Exchange Chromatography. (Acta Chimica, 1973)
Intenzív folyadékkromatográfia. 1–2. Vígh Gyulával. (Magyar Kémikusok Lapja, 1973)
Elválasztási elemzési módszerek. (Analitikai kézikönyv. Szerk. Erdey László, Mázor László. Bp., 1974)
Az ioncserés kromatográfia fejlődésének újabb irányelvei. – A kémiai analitika jelentősége a korszerű természettudományos kutatásban és az iparban. (Magyar Kémikusok Lapja, 1974)
Ioncsere-egyensúlyi mérések számítógépes értékelése. Márton Auréllal. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1974)
A környezetvédelem analitikája. 1. Alapvető analitikai módszerek. (A BME Továbbképző Intézete előadásai. Bp., 1975)
Ion-Exchange Equilibria of Some Monovalent Anions. Fekete E.-vel. (Acta Chimica, 1975)
Korszerű szerves analitikai módszerek. Egy. jegyz. (Veszprém, 1975)
Optikai izomerek kromatográfiás elválasztása. Gaál Judittal. (Magyar Kémikusok Lapja, 1976)
Investigations on Mercury(II)-Pan Complexes. Puhony Z.-vel. – Investigations on the Outer-Sphere Complexes of Tris-(ethylenediamine)-cobalt(III) and Hexammine-Cobalt(III). Gaál Judittal, Halmos Pállal. (Acta Chimica, 1978)
Folyamatos és automatikus analízis. Egy. jegyz. (Veszprém, 1978
Monográfia és egy. tankönyv. Bp., 1984)
Termokémiai folyamatokban felszabadított illékony anyagok spektrokémiai vizsgálata. 1–2. Többekkel. – Kis mennyiségű vanádium extrakciója és fotometriás meghatározása vas(III)ionokat is tartalmazó oldatokból. Papp Erzsébettel. – Termoanalitikai vizsgálatok során felszabaduló vízgőz folyamatos, szelektív meghatározására alkalmas detektor vizsgálata. Többekkel. (Magyar Kémikusok Lapja, 1979)
Termikus vizsgálati módszerek. Egy. jegyz. Kristóf Jánossal. (Veszprém, 1979)
Automatikus titráló módszer. Molnár Miklóssal, Pap Tamással. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1980)
Fourier-transzformáció alkalmazása a kémiai analitikában. (Magyar Kémikusok Lapja, 1980)
Ioncserélők és alkalmazásuk. Szerk. (Bp., 1980)
Potenciometrikus végpontjelzésű coulometriás sav–bázis-titrálások on-line számítógépes kiértékelése. Hajós Péterrel, Pap Tamással. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1981)
Levegőt szennyező bűzanyagok gázkromatográfiás vizsgálata. 1–2. Többekkel. (Magyar Kémikusok Lapja, 1982–1983)
Magnetokémiai és mágneses rezonanciaspektroszkópia. Marton Auréllal. Egy. jegyz. (Veszprém, 1983
átd. kiad. 1996)
Korszerű atomspektroszkópiai eljárások az anyagszerkezeti vizsgálatokban. Egy. jegyz. Gegus Ernővel. (Veszprém, 1983
2. átd. kiad. 1990)
A kémia szerepe a társadalom műszaki-gazdasági fejlődésében. – A műszaki és természettudományos értelmiség szerepe a társadalom fejlődésében. – Mikroprocesszorral vezérelt folyamatos áramlású termikus detektor. Molnár Miklóssal. (Magyar Kémikusok Lapja, 1985)
Alapvonal-kiegyenlítés egyszerű numerikus szűrés alkalmazásával. Molnár Miklóssal. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1985)
Görbeillesztés sűrűségfüggvény-alakú analitikai jelekhez frekvenciatartományban a kiterjesztett Kalman-szűrővel. Felinger Attilával, Pap Tamással. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1988)
A mérés minőségének szerepe a szabályozás hatékonyságának alakulásában. Felinger Attilával. (Magyar Kémikusok Lapja, 1990)
An Introduction to Analytical Applications of Ion Exchangers. (Ion Exchange. Berlin, 1990)
Kobalt-oxid égésgyorsító katalizátor előállítása és hatásának komplex termikus vizsgálata. Reiszné Szabó Katalinnal. – Ioncserés sómentesítési eljárások vegyszerfelhasználásának vizsgálata. Kivés Margittal. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1991)
The Place and Role of Chemical Analysis in Process Control. (Journal of Analytical Chemistry, 1992)
A kémiai analitika szerepe a folyamatszabályozásban. (Magyar Kémikusok Lapja, 1992)
Folyamatok, dinamikus rendszerek kémiai analitikája. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 1994. febr. 15.
megjelent: Magyar Kémiai Folyóirat, 1994)
Ion Exchange. (Encyclopaedia of Analytical Science. London, 1995)
A kémiai analízis alapvető módszerei. (Veszprém, 1996)
Magnetokémia és mágneses rezonanciaspektroszkópia. Marton Auréllal. (Veszprém, 1996)
A kémiai információ szerepe a tudományok fejlődésében. (Magyar Kémikusok Lapja, 1998)
Kémiai információk szerepe a természet- és a műszaki tudományok fejlődésében. (Valóság, 1999)
Kémiai folyamatok műszeres ellenőrzése. Egy. jegyz. (Veszprém, 2001)
Szilárd anyagminták kémiai homogenitásának vizsgálata. (Magyar Kémiai Folyóirat, 2002)
Dinamikus kémiai rendszerek működésének ellenőrzése. Akadémiai székfoglaló. (Elhangzott: 2002. jan. 22.)
Kémiai folyamatok műszeres ellenőrzése. (Anyagvizsgálók Lapja, 2004)
Dinamikus kémiai rendszerek működésének vizsgálatára és ellenőrzésére alkalmas korszerű analitikai eszközök. – Dinamikus kémiai rendszerek. (Magyar Kémiai Folyóirat, 2004)
A vegyészmérnöki tudomány szerepe a fenntartható fejlődésben. 1–2. (Magyar Kémiai Folyóirat, 2007). Austerweil Géza úttörő tudományos működése az ioncserélők előállítása és alkalmazása területén. (Magyar Kémiai Folyóirat, 2010).

Irodalom

Irod.: Mikes János: I. J.: Ioncserélők analitikai alkalmazásai. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1963)
Burger Kálmán: I. J.: Komplex egyensúlyok analitikai alkalmazása. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1971)
A Veszprémi Vegyipari Egyetem jubileumi évkönyve. 1949–1974. Szerk. Schultheisz Zoltán. (Veszprém–Bp., 1974)
Fekete Jenő: I. J.: Ioncserélők és alkalmazásuk. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1982)
Hangosné Mahr Magdolna: I. J.: Folyamatos és automatikus analízis. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1985)
Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 1986)
Prof. János Inczédy. Liber honoris professorum meritorum facultatis. (Periodica Polytechnica. Chemical Engineering, 1993)
Special Issue in Honor of Professor János Inczédy. (Talanta, 1994)
Hlavay József: I. J. akadémikus 75 éves. (Magyar Kémikusok Lapja, 1998)
Veszprém megyei kortárs életrajzi lexikon. Főszerk. Varga Béla. (Veszprém, 2001)
Hlavay József: I. J. akadémikus 80 éves. (Anyagvizsgálók Lapja, 2003)
Fonyó Zsolt: I. J.: Kémiai folyamatok műszeres ellenőrzése. (Magyar Tudomány, 2004)
Hübners Who is Who. 2. kiegészítő köt. (Zug, 2004)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője