Illés Lajos
Illés Lajos

2024. július 19. Péntek

Illés Lajos

kritikus, szerkesztő

Születési adatok

1923. május 9.

Sárvár, Vas vármegye

Halálozási adatok

2010. március 15.

Budapest


Család

Sz: Illés Lajos, Horváth Ilona. F: 1950-től Hollósi Magdolna. Fia: Illés György (1950–) és Illés Lajos József (1954–).

Iskola

A Szegedi Tanárképző Főiskolán magyar–német–történelem szakos általános iskolai tanári okl. (1946), tanítóképző-intézeti tanári okl. (1948), a Szegedi Tudományegyetemen magyar–német–filozófia szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1948).

Életút

Pápán tanító (1942), a szegedi népi kollégium nevelőtanára (1947), Budapesten népi kollégiumi igazgató (1948). Az Országos Neveléstudományi Intézet munkatársa (1949–1950), a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium (VKM) Nevelésügyi Főosztályának főelőadója (1950–1952), koholt vádak alapján eltávolították (1952). A Csillag (1952–1956), az Irodalmi Újság rovatvezetője (1956–1957), Budapesten általános iskolai tanár (1957), a Szépirodalmi Könyvkiadó szerkesztője és a Mai Magyar Irodalom Csoport vezetője (1957–1960). Az Új Írás c. folyóirat alapító felelős szerkesztője (1960–1962), főszerkesztője (1962–1964), a Szépirodalmi Könyvkiadó helyettes irodalmi vezetője (1964–1967). A Móra Ferenc Könyvkiadó Kozmosz Könyvek Szerkesztősége főszerkesztője (1967–1980), egyúttal a Magyar Hírlap c. napilap irodalmi szerkesztője (1968–1975), a Népszava tévékritikusa (1982–1987). A Lyukasóra (1993–1996), az Új Horizont c. irodalmi folyóiratok munkatársa (1997–1999). Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1957–1960). Kortárs irodalommal, a modern irodalom jelenségeivel és irodalomkritikával foglalkozott, ill. Petőfi Sándor bulgáriai fogadtatását vizsgálta. Írásai, tanulmányai elsősorban a portré és a pályakép műfajába sorolhatóak, s gyakran az Új Írás körének íróit mutatta be sajátos, a kiadói szerkesztő szemszögéből vagy a szerző egy-egy művének alkotásfolyamatát írta le szubjektív megjegyzéseivel. Igen sok antológiát szerkesztett: a Zrínyi Kiadóban két évtizeden át gondozta a katonaéletet bemutató elbeszéléseket és verseket megjelenítő évkönyveket, valamint szívesen gondozta fiatal költők, pályakezdő írók első írásait.

Elismerés

Munka Érdemrend (ezüst, 1973), Haza Szolgálatáért Érdemérem (arany, 1976), a Magyar Köztársaság Érdemkeresztje (arany, 1993). A Művészeti Alap Irodalmi Díja (1979), József Attila-díj (1983).

Szerkesztés

A Népi Kollégiumi Nevelő c. folyóirat alapító szerkesztője (1948-tól).

Főbb művei

F. m.: Haladó hagyományaink. (Magyar Pedagógia, 1949)
Ifjú szívekben. (Új Hang, 1953)
A szerelmi líra eszmeisége. Sz. Scsipacsov versei. (Csillag, 1953)
Kónya Lajos költészete. (Csillag, 1954)
Írói magatartás és az új írónemzedék. (Új Hang, 1955)
Az irodalom, a színház és a film felhasználása a propagandamunkában. A Párttörténet VII. fejezete és a szépirodalom. (Propagandista, 1954)
Mihai Beniuc üzenete. (Kortárs, 1959)
Petőfi első verse bolgár nyelven. (Tiszatáj, 1966)
Petőfi bolgár fordítói. (Kortárs, 1973)
Krétarajz Móricz Zsigmondról. (Filmvilág, 1974)
Kezdet és kibontakozás. Írói arcképek. (Bp., 1974)
Szerkesztőségek, írók, kéziratok: Sarkadi Imre befejezetlen novellái. Nagy Lajos estéje. Szabó Lőrinc logarléccel. Sík Sándor búcsúja és áldása. Sinkó Ervin faliújságot olvas. Darvas József tankönyvet lektorál. Széchenyi Zsigmond lovagias elégtételre készül. Tamási Áron az atomkutatóban. Füst Milán haragra gerjed. Veres Péter somlói galuskát rendel. Hétpróba Kassák Lajossal. (Kortárs, 1979)
Németh László tanügyi álmai. A „Felelet”-vitától Déry Tibor visszatéréséig. Áprily Lajos „seniliái.” – Kormos István bajnokságot nyer.– Berda József „gyomoridegessége.” (Kortárs, 1980)
Titkos fiók. Írói arcképek. (Bp., 1981)
Szereti Ön az állatokat? Beszélgetések művészekkel és tudósokkal. (Bp., 1989)
Önéletrajz. (Új Írás, 1991)
Az ürügy. Weöres Sándor erotikus verse. (Lyukasóra, 1994)
Íróhistóriák. Elbeszélések, írói portrék, visszaemlékezések. (Családi Könyvtár. Bp., 1997)
Az Új Írás alapító főszerkesztőjének emlékiratai. (Új Horizont, 1998)
A „Felhők”-től „Az apostol”-ig. Petőfi bulgáriai fogadtatásának történetéből. (Kisebbségkutatás, 1999)
Irodalmunk rejtett kincsei. Veres Péter levelei kommentárokkal. (Magyar Könyvtár. Bp., 1999)
Weöres Sándor versei Bulgáriából. (Vasi Szemle, 2001)
Az Új Írás hőskora. Irodalmi történetek, emlékezések. (Bp., 2002)
Egy osztrák–magyar antológia története. (Vasi Szemle, 2003)
Észak-Olaszországban a magyar szépprózáról. (Vasi Szemle, 2004)
Irodalmunkkal Európában. Tanulmányok, emlékezések. (Bp., 2004)
Az író magántörténelme. Tanulmányok, emlékezések. (Bp., 2008)
szerk.: Tizenkét portré. Tanulmányok és antológia. Írta és szerk. I. L. A fotókat Gink Károly készítette. 12 táblával. (Bp., 1966)
Tersánszky Józsi Jenő: Rossz szomszédok. Regény. Az utószót írta I. L. Ill. Pap Klára. (Olcsó Könyvtár. Bp., 1961)
Urbán Ernő: Aranyfüst. Regény. Az utószót írta I. L. Ill. Szőnyi Gyula. (Kincses Könyvek. Bp., 1961)
Sásdi Sándor: Boldog Hajlék. Regény. Az utószót írta I. L. Ill. Vincze Lajos. (Kincses Könyvek. Bp., 1962)
Tiszta szigorúság. Fiatal költők antológiája. Vál., szerk. (Bp., 1963
2. kiad. 1964)
Tavasz Magyarországon. Húsz év magyar verseiből. Antológia. Vál., szerk. (Bp., 1965)
Szabó Magda: Az őz. Regény. Az utószót írta I. L. (Olcsó Könyvtár. Bp., 1965)
Új kor nyitánya. Magyar írók és költők a Nagy Októberi Szocialista Forradalomról. 1917–1967. Vál., szerk. és az előszót írta. (Bp., 1967)
Vallomás a katonáról. Antológia. Vál., szerk., a bevezetést írta I. L. Ill. Würtz Ádám. (Bp., 1968)
Ha én most lennék fiatal. Portrék és vallomások. Összeáll., az előszót írta I. L. A fotókat Koffán Károly készítette. (Kozmosz Könyvek. Bp., 1970)
1945–1970. Negyedszázad magyar verseiből. Antológia. Vál., szerk., az előszót írta. (Bp., 1970)
Sátrak melege. Novellák, versek a katonaéletről. Vál., szerk., az előszót írta. (Bp., 1971)
Czímeresek. Regényes korrajz. Az utószót írta I. L. (Olcsó Könyvtár. Bp., 1972)
Aranysörényű fellegek. Novellák, versek a katonaéletről. Vál., szerk., az utószót írta. (Bp., 1973)
Vasgesztenyék. Novellák, versek a katonaéletről. Vál., szerk., az utószót írta. (Bp., 1974)
Szivárványos idők. Novellák, versek a katonaéletről. Vál., szerk., az előszót írta. (Bp., 1975)
Örökös őrségben. Novellák, versek a katonaéletről. Vál., szerk., az előszót írta. (Bp., 1976)
Ifjúság, ifjúság! Elbeszélések. Antológia. Vál., szerk., az előszót írta. (Bp., 1976)
Tiszta szomorúság. Antológia. (Bp., 1976)
Hidas Antal: Márton és barátai. Regény. Az utószót írta. (Kozmosz Könyvek. Fiatalok Könyvtára. Bp., 1976)
Sarkcsillag. Novellák, versek a katonaéletről. Vál., szerk., az előszót írta. (Bp., 1977)
Menetszázad. Novellák, versek a katonaéletről. Vál., szerk., az előszót írta. (Bp., 1978)
Hidas Antal: Nagy hegyek ormán. Antológia H. A. műveiből. Vál., szerk., az életrajzi interjút írta I. L. 4 táblával. (Kozmosz Könyvek. Bp., 1979)
44 Hungarian Short Stories. Az előszót írta Snow, C. P. Vál., szerk. I. L. (UNESCO European Series. Bp., 1979
oroszul: 1983)
Ember születik. Novellák. Vál., szerk. (Bp., 1979)
Fáklyák a magasban. Novellák, versek a katonaéletről. Vál., szerk., az előszót írta. (Bp., 1979)
Inter arma… Válogatás másfél évtized legjobb katonaelbeszéléseiből és verseiből. Vál., sajtó alá rend., az előszót írta I. L. A fotókat Moldvay József készítette. 16 táblával. (Bp., 1981)
Aki a legdrágább, aki a legszebb… Százhúsz vers a szerelemről. Vál., szerk. I. L. Ill. Szatmáry József. (Bp., 1982)
Molnár Zoltán: Fakerék. Elbeszélések, kisregény. Vál., szerk., az utószót írta. (Kozmosz Könyvek. Bp., 1982)
Rózsák a Vérmezőn. Válogatás három esztendő legjobb katonaprózájából és verseiből. Vál., szerk., az előszót írta. (Bp., 1984)
Őrzők, vigyázzatok! I. köt. Még négyen jöttek. Válogatás negyven év katonaprózájából. II. köt. Csillagok és lovasok. Válogatás negyven év katonaköltészetéből. Vál., szerk., az előszót írta. (Bp., 1985)
Nothing’s Lost. 25 Hungarian Short Stories. Vál., szerk. I. L. (Bp., 1988)
Molnár Zoltán: Veszélyek és meggondolások. Elbeszélések szerelemről, házasságról, vallásról. Vál., szerk., az utószót írta. (Bp., 1995).

Irodalom

Irod.: Magyar irodalmi lexikon. I–III. köt. Főszerk. Benedek Marcell. (Bp., 1963–1965)
Kiss Ferenc: Tiszta szigorúság. Fiatal költők antológiája. Vál., szerk. I. L. (Kortárs, 1964)
Fülöp László: Tavasz Magyarországon. Húsz év magyar verseiből. Antológia. Vál., szerk. (Kritika, 1965)
Erdős Erzsébet: I. L.: Tizenkét portré. (Társadalmi Szemle, 1966)
Fülöp László: I. L.: Tizenkét portré. (Kortárs, 1967)
Pomogáts Béla: I. L.: Kezdet és kibontakozás. (Irodalomtörténeti Közlemények, 1976)
Németh S. Katalin: I. L.: Titkos fiók. (Kortárs, 1982)
Iszlai Zoltán: I. L. (Új Írás, 1982)
Iszlai Zoltán: I. L. (Élet és Irodalom, 1983)
Életutak. Sárvári és Sárvár környéki személyek életrajzgyűjteménye. Szerk. Sulyokné Matócza Eleonóra. (Sárvár, 1993)
Hargitai József: I. L.: Íróhistóriák. (Vasi Szemle, 1999)
Hübners Who is Who. 2. kiegészítő köt. (Zug, 2004)
Halálhír. (Heti VG online, 2010. márc. 25.).

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője