Ibrányi Ferenc
Ibrányi Ferenc

2021. október 17. Vasárnap

Ibrányi Ferenc

teológus, filozófus, római katolikus pap

Születési adatok

1901. április 30.

Budapest

Halálozási adatok

1983. június 23.

Providence, Rhode Island, Egyesült Államok


Család

Sz: Ibrányi Ferenc székesfővárosi elemi iskolai igazgató, Pacsesz Emília.

Iskola

A budapesti piarista gimnáziumban éretts. (1919), a Pázmány Péter Tudományegyetem Hittudományi Karán végzett (1925); Esztergomban pappá szentelték (1924. jún. 22.). A római pápai Collegium Angelicum hallgatója (1926–1928), bölcsészdoktori okl. szerzett (1928), a szumma-magyarázat tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1932).

Életút

Nagyorosziban káplán (1925–1926), az esztergomi Hittudományi Főiskola r. tanára és az Érseki Papnevelő Intézet prefektusa (1929–1939). A Pázmány Péter Tudományegyetem magántanára (1932–1939), a Hittudományi Kar Erkölcs-teológiai Tanszékén a keresztyén erkölcstudomány ny. rk. (1939–1941), ny. r. tanára (1941–1949); közben a Hittudományi Kar dékánja (1945–1946). Ausztriában élt, zárdalelkész (1949), majd Kanadában telepedett le, a québeci Laval University professzora (1950–1969); egyúttal a québeci Ursuline’s College (1956–1957) és a wakefieldi Mount St. Joseph College egy. tanára is (1967–1970). A kanadai Providence-ben élt (1970–1983). Pápai kamarás (1945–1970), pápai prelátus (1970–1983). Egyházbölcseleti, erkölcstudományi kérdésekkel, elsősorban Aquinói Szent Tamás munkásságával, a tomista és a kanti rendszer összehasonlításával foglalkozott.

Elismertség

A Szent István Akadémia tagja (1935-től). Az Aquinói Szent Tamás Társaság titkára.

Főbb művei

F. m.: A pragmatizmus bírálata, különös tekintettel Williams Jamesre. (Bp., 1922)
Ethica secundum Sanctum Thomas et Kant. Monográfia. (Roma, 1931)
Aquinói Szent Tamás Summa theologicája a tomizmus történetében. (Bölcseleti Közlemények. 1. Bp., 1935
és külön: Bp., 1935)
A kamatkérdés erkölcstudományi megoldása. (Theologia, 1936–1938
és külön: Bp., 1938)
Szent Gellért teológiája. (Emlékkönyv Szent István király halálának kilencszázadik évfordulóján. Bp., 1938)
A világegyetem bölcselete. Többekkel. (Bp., 1938)
Isten bölcseleti megismerése. Többekkel. (Bp., 1939)
Politika és erkölcs. (Katolikus írók új magyar kalauza. Szerk. Almásy József. Bp., 1940)
A megtorlás erénye. (Bölcseleti Közlemények. 6. Bp., 1940)
Törvényszerűség és Isten. (Szent Tamás Könyvtár. 5. Isten bölcseleti megismerése. Hat előadás. Bp., 1940)
Szent Gellért. (Magyar katolikus írók könyve. Hősök és szentek. Magyar szentek. Bp., 1941)
Krisztus, a keresztény életeszmény. (Theologia, 1941)
Theologia moralis iuxta praelectiones quas habebat. (Bp., 1941)
Les principes premiers et secondaires de la loi naturelle. (Scientibus et artibus, 1958)
Les exigences de la morale chrétienne. (Revue de l’Université Laval, 1959)
Moral Teaching. (Revue de l’Université Laval, 1968).

Irodalom

Irod.: I. F. Életrajz és bibl. (A Szent István Akadémia tagajánlásai. Bp., 1935)
Ki kicsoda? Kortársak lexikona. (Bp., 1937)
Beke Margit: Az esztergomi – esztergom-budapesti – főegyházmegye papsága. 1892–2006. (Bp., 2008).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013