Ibrányi Ferenc
Ibrányi Ferenc

2023. december 6. Szerda

Ibrányi Ferenc

teológus, filozófus, római katolikus pap

Születési adatok

1901. április 30.

Budapest

Halálozási adatok

1983. június 23.

Providence, Rhode Island, Egyesült Államok


Család

Sz: Ibrányi Ferenc székesfővárosi elemi iskolai igazgató, Pacsesz Emília.

Iskola

A budapesti piarista gimnáziumban éretts. (1919), a Pázmány Péter Tudományegyetem Hittudományi Karán végzett (1925); Esztergomban pappá szentelték (1924. jún. 22.). A római pápai Collegium Angelicum hallgatója (1926–1928), bölcsészdoktori okl. szerzett (1928), a szumma-magyarázat tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1932).

Életút

Nagyorosziban káplán (1925–1926), az esztergomi Hittudományi Főiskola r. tanára és az Érseki Papnevelő Intézet prefektusa (1929–1939). A Pázmány Péter Tudományegyetem magántanára (1932–1939), a Hittudományi Kar Erkölcs-teológiai Tanszékén a keresztyén erkölcstudomány ny. rk. (1939–1941), ny. r. tanára (1941–1949); közben a Hittudományi Kar dékánja (1945–1946). Ausztriában élt, zárdalelkész (1949), majd Kanadában telepedett le, a québeci Laval University professzora (1950–1969); egyúttal a québeci Ursuline’s College (1956–1957) és a wakefieldi Mount St. Joseph College egy. tanára is (1967–1970). A kanadai Providence-ben élt (1970–1983). Pápai kamarás (1945–1970), pápai prelátus (1970–1983). Egyházbölcseleti, erkölcstudományi kérdésekkel, elsősorban Aquinói Szent Tamás munkásságával, a tomista és a kanti rendszer összehasonlításával foglalkozott.

Elismertség

A Szent István Akadémia tagja (1935-től). Az Aquinói Szent Tamás Társaság titkára.

Főbb művei

F. m.: A pragmatizmus bírálata, különös tekintettel Williams Jamesre. (Bp., 1922)
Ethica secundum Sanctum Thomas et Kant. Monográfia. (Roma, 1931)
Aquinói Szent Tamás Summa theologicája a tomizmus történetében. (Bölcseleti Közlemények. 1. Bp., 1935
és külön: Bp., 1935)
A kamatkérdés erkölcstudományi megoldása. (Theologia, 1936–1938
és külön: Bp., 1938)
Szent Gellért teológiája. (Emlékkönyv Szent István király halálának kilencszázadik évfordulóján. Bp., 1938)
A világegyetem bölcselete. Többekkel. (Bp., 1938)
Isten bölcseleti megismerése. Többekkel. (Bp., 1939)
Politika és erkölcs. (Katolikus írók új magyar kalauza. Szerk. Almásy József. Bp., 1940)
A megtorlás erénye. (Bölcseleti Közlemények. 6. Bp., 1940)
Törvényszerűség és Isten. (Szent Tamás Könyvtár. 5. Isten bölcseleti megismerése. Hat előadás. Bp., 1940)
Szent Gellért. (Magyar katolikus írók könyve. Hősök és szentek. Magyar szentek. Bp., 1941)
Krisztus, a keresztény életeszmény. (Theologia, 1941)
Theologia moralis iuxta praelectiones quas habebat. (Bp., 1941)
Les principes premiers et secondaires de la loi naturelle. (Scientibus et artibus, 1958)
Les exigences de la morale chrétienne. (Revue de l’Université Laval, 1959)
Moral Teaching. (Revue de l’Université Laval, 1968).

Irodalom

Irod.: I. F. Életrajz és bibl. (A Szent István Akadémia tagajánlásai. Bp., 1935)
Ki kicsoda? Kortársak lexikona. (Bp., 1937)
Beke Margit: Az esztergomi – esztergom-budapesti – főegyházmegye papsága. 1892–2006. (Bp., 2008).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője