Huszty Dénes
Huszty Dénes

2024. július 21. Vasárnap

Huszty Dénes

gépészmérnök

Születési adatok

1927. január 18.

Budapest

Halálozási adatok

1979. február 15.

Budapest


Család

Sz: Huszty Ágoston postatisztviselő, Csánky Katalin, a Weisz Manfréd-gyár hivatalnoka. F: 1950-től Décsey Teréz. Fia: Huszty Gábor (1952. aug. 3.).

Iskola

A bp.-i Fáy András Gimnáziumban éretts. (1946), a BME Gépészmérnöki Kar Villamos Tagozatán végzett (1950).

Életút

Az Orion Rádió- és Villamossági Vállalat laboratóriumi mérnöke (1949), a Hangszóró Üzem üzemvezető mérnöke (1950–1954), az Akusztikai Laboratórium vezetője (1954–1957; állásából elbocsátották: 1957. jún. 15.). A forradalom idején a gyári munkástanács elnöke (1956. okt.–nov.). A székesfehérvári Vadásztölténygyár Akusztikai Laboratóriumának vezetője (1957–1961), gyártmányfejlesztési főosztályvezetője (1961–1962), a Budapesti Elektroakusztikai Gyár (BEAG) kutatómérnöke (1962–1964), Elektroakusztikai Kutatólaboratóriumának vezetője (1964–1968 és 1975–1979), Akusztikai és Berendezésfejlesztési Főosztályának vezetője (1968–1974). A Magyar Rádió (MR) Műszaki Fejlesztési Osztályának vezetője (1964–1968), a Magyar Rádió és Tv (MRT) Műszaki Igazgatóság tanácsadója (1968–1979). Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1955–1956; aspirantúráját megszüntették: 1957). A magyar ipari akusztikai kutatások egyik legjelentősebb személyiségeként a magyarországi hangszórómembránok és hangszórók sorozatgyártásának megvalósítója, a hangszórómembrán-gyártósor összes berendezésének tervezője, a stúdióellenőrző és professzionális hangsugárzók kifejlesztésének irányítója. Új, nemzetközileg is jelentős eljárást dolgozott ki báriumferrit-mágnesek előállítására. Jelentős szerepet játszott az elektronikai ágazat szabványosítási munkálataiban. Közel száz, túlnyomórészt külföldön elfogadott szabadalma volt. Az emlékére a Hírközlési Tudományos Egyesület általa létrehozott Huszty Dénes-alapítvány Huszty Dénes-díjat alapított (az akusztika és az elektroakusztika területén alkotó, 35 éven aluli fiatal szakemberek számára). A díjat 2001. nov. 15-én alapították és minden évben, jan. 18-án, Huszty Dénes születésnapján először 2002-ben, Huszty Dénes 75. születésnapján adják át.

Elismertség

Az MTA Akusztikai Albizottságának tagja (1970–1979). Az Optikai, Akusztikai, Film- és Színháztechnikai Tudományos Egyesület (OPAKFI) tagja (1952–1979), elnökségi tagja (1955–1965), az Akusztikai Szakosztály titkára (1965–1975). A Magyar Szabványügyi Hivatal (MSZH) Elektroakusztikai Szabványosítási Munkabizottságának elnöke (1959–1979). Az International Electrotechnical Commission Elektroakusztikai Magyar Nemzeti Bizottságának vezetője.

Elismerés

Petzvál József-emlékérem (1963), Kiváló Feltaláló (1968), Békésy György-emlékérem (1978).

Főbb művei

F. m.: Indukciós melegítő a hangszórógyártásban. (Magyar Híradástechnika, 1951)
Dinamikus hangszórók tömeggyártása. (Rádiótechnika, 1953)
Korszerű kemény mágneses anyagok, mágneskörök méretezése. – A közvetlen sugárzó dinamikus hangszóró elmélete és tervezése. (Magyar Híradástechnika, 1955)
Új, hazai dinamikus hangszórók. (Kép- és Hangtechnika, 1955)
Az élethű hangátvitel műszaki kérdései. 1–3. (Rádiótechnika, 1955–1956)
A végtelen falban sugárzó merev körgyűrű. (Magyar Fizikai Folyóirat, 1956 és Magyar Híradástechnika, 1959)
A hangszórók minősítési adatairól. (Kép- és Hangtechnika, 1957)
Über den in einer unendlichen Wand strahlenden starren Kreisring. (Acta Technica, 1959)
Az alkalmazott akusztika egy megoldatlan problémájáról. (Kép- és Hangtechnika, 1960)
Adalék a hangsugárzás elméletéhez. (Magyar Híradástechnika, 1960)
Mérőberendezés kemény ferritek mágneses tulajdonságainak meghatározására. (Magyar Híradástechnika, 1961)
Újabb hazai dinamikus hangszórók. (Kép- és Hangtechnika, 1962)
Korszerű, közvetlensugárzó, dinamikus hangszórók tervezésének és kivitelezésének néhány szempontja. (Magyar Híradástechnika, 1962)
Die nichtlineare Verzerrungsrichtcharacteristik der Lautsprechers. Penkov, G.-vel és Waltschew, I.-vel. (Acustica, 1965)
A rendszerek minimum fázisú tulajdonságairól az idő tartományában. (Kép- és Hangtechnika, 1979)
szabadalmai: Mágneses hangszóró. (1958)
Mechanikai keresztezésű széles hangsávú hangszóró (1959)
Kettősfalú könnyű hanggátló fal. Illényi Andrással, Varga A.-val. (1968)
Túlterhelés-védő és kijelző áramkör. Seszták E.-vel. (1972).

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Népszabadság, 1979. márc. 11.)
Illényi András: H. D. (Kép- és Hangtechnika, H. D.-emlékszám, 1979).

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője