Huszthy László
Huszthy László

2024. július 21. Vasárnap

Huszthy László

gépészmérnök, matematikus

Születési adatok

1923. február 3.

Ózd, Borsod vármegye

Halálozási adatok

2006. július 3.

Miskolc


Család

Sz: Huszthy Mihály, Huszthy Margit. Testvére: Huszthy Mihály bányamérnök, az Ózdi Szénbányászati Tröszt munkavédelmi osztályvezetője és Huszthy Margit, Pólay Elemér (1915–1988) jogász, jogtörténész, szegedi egyetemi tanár felesége. F: 1949-től Selényi Margit tanítónő. Leánya: Huszthy Katalin.

Iskola

Elemi iskoláit Ózdon végezte, a miskolci Lévay József Református Gimnáziumban éretts. (1940). A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (JNMGE) Gépész- és Vegyészmérnöki Kar Gépészmérnöki Osztályán gépészmérnöki okl. szerzett (1946), a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen (NME) doktorált (1961). Az MLEE általános tagozatán végzett (1964).

Életút

Az Ózdi Kohászati Üzemek üzemmérnöke (1946–1950), a Durvahengermű karbantartó részlegének részlegvezető mérnöke (1950–1951), a gyár gépészeti főelőadója (1951–1952). Az NME Matematika Tanszékének tanársegéde (1952–1953), egy. adjunktusa (1953–1967), egy. docense (1967–1983). Az Ózdi Dolgozók Esti Technikumának tanára (1947–1952), az Állami Műszaki Főiskola ózdi vaskohászati tagozatának előadója (1948–1953). Gépszerkezettani alapkutatásokkal, fogaskerék-szerkesztéssel, golyóscsapágy-tervezéssel, elsősorban fogaskerekek geometriai kérdéseinek analitikus vizsgálatával, egyenes fogazatú hengeres kerekek geometriai méretezésével, ill. minimális súrlódási munkával működő fogaskerékpárok geometriájával foglalkozott. További kutatási területei: olajvezetékek hőátadási kérdései; gázvezetékek mennyiség- és nyomásszabályozási problémái; kohászati üzemek gépi berendezéseinek vizsgálata; a trigonometria és a kombinatorika egyéb műszaki alkalmazásai.

Elismertség

A Bolyai János Matematikai Társulat tagja (1952-től) és a Borsodi Tagozat Műszaki Matematikai Szakosztályának vezetője (1957-től).

Elismerés

F. m.: Kalorikus és hidrogépek. (Az Állami Műszaki Főiskola kiadványai. Bp., 1951); Matematika. (Az Állami Műszaki Főiskola kiadványai. Bp., 1951); Hengerművek gépészeti berendezései. (A Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványai. Bp., 1953); Kohászati üzemek szivattyúinak és ventilátorainak működése és üzemi jellemzői. (A Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványai. Bp., 1953); Forgó tömegrendszerek minimális felgyorsítási idejének meghatározása. (Kohászati Lapok, 1954 és NME Közleményei, 1957); Evolvensprofil tehetetlenségi nyomatékának meghatározása. (Gép, 1955); Matematika. V. A III. éves bánya-, kohó-, földmérő- és gépészmérnöki kari levelező hallgatók részére. Egy. jegyz. Dömötör Ferenccel. (Miskolc, 1957); Profilgörbék meghatározása számítással. (Gép, 1959); Matematika. 2. Bánya-, kohó-, földmérő- és gépészmérnöki kari levelező hallgatók részére. Egy. jegyz. Dömötör Ferenccel, Obádovics J. Gyulával. (Miskolc, 1959); Matematika. 1. Elsőéves levelező hallgatók számára. Egy. jegyz. Fónyad Zoltánnal, Törő Bélával. (Miskolc, 1960); Súrlódási munka evolvens fogfelületeken. (Gép, 1960); Görbék leképzése pantográffal. (NME Közleményei, 1960); Fogprofilok meghatározása számítással. Egy. doktori értek. (Miskolc, 1961; részben németül: Rechnerische Bestimmung von Profilfächen. NME Idegennyelvű Közleményei, 1962); Nagy alapkörsugarú evolvensgörbék közelítő szerkesztése. (Gép, 1963); Új expanziós megszakítóink. (Elektrotechnika, 1963); Bütykös vezérlés sebesség- és gyorsulásviszonyainak analitikus vizsgálata. (Gép, 1964); Matematika. 2. Felsőfokú technikumi tankönyv. Török Bélával. (Bp., 1964); Nomogram bolygóhajtóművek fordulatszámviszonyainak áttekintésére. (Gép, 1965); Csigák geometriai jellemzőinek áttekintése vektorszámítás segítségével. (NME Közleményei, 1966); An Approximation for Computing the Sag of Involut Teeth. (Acta Technica, 1966); Egyenesfogú hengeres kerekek fogazatának geometriai méretezése a minimális súrlódási munka alapján, tekintettel a finommechanikai alkalmazásokra. Részben benyújtott kand. értek. is. (NME Közleményei, 1966); Analysis of Ground Worm Surfaces. (Acta Technica, 1967); Fogprofilok meghatározása számítással. (NME Közleményei, 1967); Műszaki matematika. 1. Egy. tankönyv. Gáspár Gyulával, Raisz Ivánnal. (Bp., 1968); Forgások köbtartalmának kiszámítása kúpkerekeknél. (NME Közleményei, 1968); Matematika. II/1. (A Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola jegyzetei. Bp., 1970; 2. kiad. 1974); Műszaki matematika. 2. Egy. tankönyv. Törő Bélával. (Bp., 1971); Korszerű, új műanyag-tokozású elosztó berendezéseink. (Egyesült Villamosgépgyár – EVIG – Közlemények, 1972); Programozott oktatás kétlépcsős gépészmérnöki levelező tagozaton. (Felsőoktatási Szemle, 1975); Megjegyzések a fogaskerekek fogsúrlódási veszteségeinek számításához. (Műszaki Tudomány, 1977); Pedagógiai továbbképzés a Nehézipari Műszaki Egyetemen. (Felsőoktatási Szemle, 1977); Valószínűségszámítási példatár. Összeáll. Dömötör Ferenccel, Vincze Endrével. (Matematikai és számítástechnikai füzetek. 16. Miskolc, 1977; 2. jav. kiad. 1979; 4. kiad. 1980; 5. kiad. 1986; 6. kiad. 1987); Matematika. Egy. tankönyv. Dömötör Ferenccel, Törő Bélával. (Bp., 1977; 2. kiad. 1981); Az oktatók pedagógiai továbbképzése a magyar műszaki egyetemeken és főiskolákon. (Felsőoktatási Szemle, 1981); Műszaki matematikai példatár. Összeáll. (Bp., 1990); Egyváltozós függvények analízise. Példatár. Összeáll. Többekkel. (Miskolc, 1993; 3. kiad. 2009); Az út egyenetlenségeinek hatása haladó járműre. (Gép, 2001); Szivattyú teljesítményszükséglete a nyomócső átmérőjének függvényében. (Gép, 2002).

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője