Huszár György
Huszár György

2024. július 25. Csütörtök

Huszár György

irodalomtörténész, pedagógus

Születési adatok

1880. augusztus 6.

Nagykőrös, Pest vármegye

Halálozási adatok

1915. október 29.

Monte San Michele)


Család

Református vallású, kisbirtokos családból származott.

Iskola

A Nagykőrösi Református Főgimnáziumban éretts. (1898), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen tanult (1898–1902), magyar–latin szakos középiskolai tanári oklevelet szerzett (1906).

Életút

A Nagykőrösi Református Főgimnázium helyettes tanára (1902–1906), r. tanára (1906–1915). Az I. vh.-ban a 29. népfelkelő gyalogezredben a déli harctéren küzdött (1914. aug.–1915. máj.), főhadnaggyá előléptették, s az olasz harctérre vezényelték (1915. máj.), ahol hősi halált halt. Irodalomtörténészként Arany János munkásságával, pedagógiai nézeteivel foglalkozott. Pedagógiai írásai és irodalomtörténeti dolgozatai elsősorban a Nagykőrösi Hírlapban (1900–1913), a Magyar Polgárban (1901–1902), a Mezőtúri Hírlapban (1902) az Irodalomtörténetben (1912) és Egyetemes Philologiai Közlönyben jelentek meg (1913).

Főbb művei

F. m.: Arany János költészetének pedagógiai jelentősége. (A Nagykőrösi Református Főgimnázium Értesítője, 1909
és külön: Értekezések az irodalomtörténet köréből. Bp., 1910)
Hol írta Arany János a Családi Kört? (Irodalomtörténet, 1912).

Irodalom

Irod.: *Gulyás: téves halálozási adat: okt. 22.! Gyászjelentése szerint okt. 29-én hunyt el.

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője