Huszár Géza
Huszár Géza

2021. október 16. Szombat

Huszár Géza

matematikus

Születési adatok

1895. július 25.

Stájerlakanina, Krassó-Szörény vármegye

Halálozási adatok

1965. február 21.

Budapest

Temetési adatok

1965. március 1.

Budapest

Farkasrét


Család

Sz: Huszár Imre (1867–) tanító. Fia: Huszár Géza (1922–1985) zongoraművész.

Iskola

A lugosi gimnáziumban éretts. (1913), a Pázmány Péter Tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – matematika–fizika szakos középiskolai tanári okl. és a budapesti tudományegyetemi Közgazdaság-tudományi Karon közgazdászdoktori okl. szerzett (1920). A határozott lejáratú és a biztosítási járadékok matematikája tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1935), a matematikai tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1953).

Életút

A budapesti Bocskai István Katonai Reáliskola nevelőintézeti tanára (1920–1926), az Országos Társadalombiztosító Intézet (OTI) fogalmazója, segédtitkára (1929–1937), az Első Magyar Általános Biztosító Társaság tanácsadó matematikusa (1937–1944). A budapesti tudományegyetemi Közgazdaság-tudományi Kar Biztosítási Matematikai Tanszékének egy. tanársegéde (1926–1930), egy. adjunktusa (1926–1939). A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (JNMGE) Gazdaságtudományi Kar Kereskedelmi és Politikai Számtan és Biztosítási Matematika Tanszékének magántanára (1935–1939), a biztosítási matematika ny. rk. (1939–1940), ny. r. tanára (1940–1948). A Magyar Közgazdaság-tudományi Egyetem, ill. az MKKE Gazdaságmatematikai Tanszékének ny. r. tanára (1948–1952), egy. tanára (1952–1961) és a Tanszék vezetője (1948–1961). Az Állami Biztosító szakértője (1959-től).

Biztosítási matematikai kérdésekkel foglalkozott. Nemzetközileg is jelentős eredményeket ért el a járadékszámítás, a biztosítási számítások és az interpolációszámítás problémáinak kutatása terén.

Emlékezet

Budapesten (Budatétény, XXII. kerület, Művelődés út 37. = HuszárVojnovich-villa) élt és tevékenykedett, a Farkasréti Temetőben nyugszik. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2004-ben). A villát 1928-ban vásárolta meg Huszár Géza, s családjával ott élt haláláig. A villa komoly társadalmi összejövetelek színhelye volt, ahol gyakran fellépett ifj. Huszár Géza is. A professzor emlékét a villa toronyrészén emléktáblával örökítették meg.

Szerkesztés

A Magyar Biztosítástudományi Szemle főszerkesztője.

Főbb művei

F. m.: A kamatlábfeladat és a Graeffe-, Bernoulli-féle gyökközelítő módszerek. (Kereskedelmi Szakoktatás, 1927)
Az xn+1-xn+p=0 egyenlet gyökeiről. (Matematikai és Fizikai Lapok, 1930)
Über die Aufgaben der Mathematik in der rationellen Leitung der Sozialversicherung. (Bp., 1935)
A nagy számok törvénye és a díjtartalék. (Magyar Biztosítástudományi Szemle, 1938)
Szociális biztosításunk és magánbiztosításunk kapcsolata. – Az Euler-féle kölcsöntörlesztési képlettel kapcsolatos két új iterációs eljárás. (Magyar Biztosítástudományi Szemle, 1939)
Magyar bányamunkások nyugbérbiztosításának technikai alapjai. 1 melléklettel. (Bp., 1939)
A díjtartalékfedezetül szolgáló bérházingatlanok technikailag helyes értékelése. (Magyar Biztosítástudományi Szemle, 1940)
A Bailly-formula eredményéről. (Magyar Biztosítástudományi Szemle, 1941)
A Bailly-formula racionális megfelelője. (Magyar Biztosítástudományi Szemle, 1943)
A kockajátékról. (A Magyar Közgazdaságtudományi Egyetem Gazdasági Matematikai Tanszékének Kiadványai. 1. Bp., 1948)
A számolás. Gazdasági matematikai bevezető előadás. (A Magyar Közgazdaságtudományi Egyetem Gazdasági Matematikai Tanszékének Kiadványai. 2. Bp., 1948)
A hétköznap arithmetikája. (A Magyar Közgazdaságtudományi Egyetem Gazdasági Matematikai Tanszékének Kiadványai. 3. Bp., 1949)
Módszeres devizakémlés. (A Magyar Közgazdaságtudományi Egyetem Gazdasági Matematikai Tanszékének Kiadványai. 4. Bp., 1948)
A kölcsönök arithmetikája. (Bp., 1949)
Gazdasági matematika. Egy. jegyz. és példatár. (Bp., 1951)
Táblázatok a gazdasági számtanhoz közgazdasági középiskolák számára. Összeáll. Krekó Bélával. (Bp., 1951
6. kiad. 1955
8. kiad. 1958
10. kiad. 1959)
Egy új interpolációs módszerről. (Az Első Magyar Matematikai Kongresszus Közleményei, 1953)
A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem. (Felsőoktatási Szemle, 1953)
Kettős interpoláció. (Az MKKE Évkönyve, 1955. Szerk. Forgács Tibor, László Imre, Kádár Iván. Bp., 1956)
Matematika. Egy. tankönyv. I. köt. Kombinatorika. (Bp., 1957)
II–III. köt. Aritmetika és analízis. (Bp., 1959)
IV. köt. Algebra. (Bp., 1960)
Az {SV [B(r+kq)n]} összegről. (Az MTA Matematikai és Fizikai Osztálya Közleményei, 1960)
Táblázatok a gazdasági számtanhoz közgazdasági technikumok számára. Összeáll. Krekó Bélával és Pap Andrással. (14. bőv. kiad. 1963
18. bőv. kiad. Bp., 1968
22. bőv. kiad. 1972). 

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Népszabadság, 1965. febr. 26.)
Botos Katalin–Botos József: Elfelejtett szakma, elfelejtett ember. (Élet és Tudomány, 1990).

Megjelent: nevpont.hu, 2013