Huszár Ernő
Huszár Ernő

2024. július 12. Péntek

Huszár Ernő

közgazdász

Születési adatok

1938. február 13.

Kecskemét

Halálozási adatok

1997. szeptember 17.

Budapest


Család

Sz: Nagy Mária (†1967). Szülei gyári munkások volt (apja már 1945-ben elhunyt). 1961-től nős, egy fiuk született.

Iskola

Az MKKE Külkereskedelmi Szakán közgazdász okl. szerzett (1960), doktorált (1964), a közgazdaság-tudományok kandidátusa (1973).

Életút

Az MKKE Külkereskedelmi Tanszékének egy. tanársegéde (1962–1967), egy. adjunktusa (1967–1973), egy. docense (1973–1986), egy. tanára (1986. júl. 1.–1997. szept. 17.). A Külkereskedelmi Tanszék vezetője (1974–1976), majd a Kereskedelmi Kar dékánja. A Művelődésügyi Minisztérium (MM) keretében, az MKKE intézményfelelőse. (1986–1989). A Japán Nagykövetség általános közgazdasági szakértője (1963-tól). Angliában járt hosszabb tanulmányúton (a Kulturális Kapcsolatok Intézetének ösztöndíjával, 1969). Külkereskedelmi gazdaságtannal, elsősorban a fejlett tőkés országok és a fejlődő országok külkereskedelmének és kereskedelempolitikájának kérdéseivel, a keletnyugati kereskedelem, a kereskedelempolitikai eszközrendszer elméleti kutatásával, Magyarország nem-szocialista külkereskedelmének vizsgálatával foglalkozott. Alapvetően új eredményeket ért el a vámpolitikai kategóriák tudományos vizsgálata, a vámok és más kereskedelempolitikai, ill. gazdaságszabályozó eszközök együttes tárgyalása, a diszkrimináció árnyalt kifejtése terén. Számos középiskolai és felsőoktatási tankönyv, egyetemi és főiskolai jegyzet, felsőfokú külkereskedelmi szaktanfolyami tananyag és egyéb oktatási segédkönyv szerzője és szerkesztője.

Elismerés

KISZ Érdemérem, a Munkásőrség Szolgálati Érme

Főbb művei

F. m.: India gazdasága és külkereskedelme. Egy. doktori értek. (Bp., 1964)
Magyarország külkereskedelme a fejlődő országokkal. Egy. jegyz. (Bp., 1965
2. átd. kiad. 1968
3. kiad. 1970)
Külkereskedelmünk a fejlődő országokkal. (Közgazdasági Szemle, 1966)
A fejlődő országok nemzetközi kereskedelme és kereskedelempolitikája. Egy. jegyz. (Bp., 1966
2. kiad. 1968
6. kiad. 1972)
A gazdasági növekedés, a külkereskedelem és a kereskedelempolitika összefüggései a fejlődő országokban. Egy. jegyz. (Bp., 1966
2. átd. kiad. 1972
5. kiad. 1988
6. kiad. 1989)
Vámelmélet, vámpolitika. Egy. jegyz. (Bp., 1969
2. kiad. 1970)
A szocialista országok extern kereskedelmének fejlődése, struktúrája, kereskedelempolitikai sajátosságai. Egy. jegyz. (Bp., 1971
4. kiad. 1977)
Nemzetközi kereskedelem és kereskedelempolitika. I–II. köt. Szanyi Jenővel. (A Külkereskedelmi Minisztérium Oktatási Osztálya kiadványa. Bp., 1972)
Az EFTA és a tengerentúli fejlett tőkésországok külkereskedelme és kereskedelempolitikája. Egy. jegyz. Veszprémi Hedviggel. (Bp., 1972
4. kiad. 1976)
A vám ár- és diszkriminációs hatása, szerepe a tőkés kereskedelempolitikában. Kand. értek. (Bp., 1973)
Vámelmélet – vámpolitika. Egy. tankönyv. (Bp., 1973)
A fejlett tőkés országok külkereskedelme és kereskedelmi politikája. Egy. jegyz. (Bp., 1976)
Az új szabadkereskedelmi politika és a protekcionizmus. (Külgazdaság, 1978)
Protekcionizmus és nemzetközi kereskedelem. Vámok, szubvenciók, mennyiségi korlátozások, devizális eszközök, preferenciák. Monográfia. (Bp., 1978)
Vámelméleti, vámpolitikai ismeretek. Szalai Jánossal. (Bp., 1979)
Fordulat az amerikai kereskedelmi politikában? (Egyetemi Szemle, 1984)
Kereskedelempolitika. Egy. tankönyv. (Bp., 1987)
Uruguayi forduló. Kísérlet a nemzetközi kereskedelmi rendszer reformjára. (Külgazdaság, 1991)
Nemzetközi kereskedelempolitika. Monográfia és egy. tankönyv. (Bp., 1994
2. kiad. 1997)
Külgazdaságtan. Egy. tankönyv. Többekkel. (Bp., 1998
2. kiad. 1999).

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője