Hunyady József
Hunyady József

2024. július 12. Péntek

Hunyady József

író, újságíró

Születési adatok

1921. április 14.

Pécs

Halálozási adatok

1983. december 4.

Budapest

Temetési adatok

1983. december 20.

Budapest

Farkasrét, hamvasztás


Család

Leánya: Hunyady Judit és Hunyady Ágnes.

Iskola

A pécsi jezsuita gimnázium tanulója, de Ady verseiért való lelkesedése miatt eltávolították.

Életút

Badacsonytomajban kántortanító (1941–1942), a II. vh.-ban frontszolgálatot teljesített hadifogságban volt (1943–1945). A Nemzeti Parasztpárt (NPP) pécsi titkára (1945–1946), Várkonyi Nándor mellett a Sorsunk c. lap prózai és kritikai rovatvezetője, a pécsi szabadművelési hivatal főfelügyelője (1947–1948). A Magyar Nemzet munkatársa (1948–1955), az Állami Déryné Színház dramaturgja (1956–1960), a Képes Újság (1960–1968), a Pajtás (1968–1975), a Magyar Horgász (1975–1977), a Népszava munkatársa (1977–1980).

Regényeket, novellákat, drámákat írt, klasszikus és kortárs írók műveiből készített rádió- és tévéjátékokat. Első írásai a pécsi Sorsunk c. folyóiratban, valamint a Délszigetben, a Magyarokban és a Válaszban jelentek meg. Első kötete (Szerencsétlen emberek, 1947) nagy visszhangot keltett: az emberi elesettséget robbanásig feszülő helyzetekben ábrázoló írásaiért átvehette a Baumgarten-jutalmat (1947-ben). Az Elsüllyedt ország (1949) nemcsak a címében utal Szabó Dezsőre, szövegeiben tudatosan alkalmazza példaképének mondatfűzéseit, cselekményvezetését. Az 1950-es évek végére háttérbe szorult kisprózája, történelmi kalandregényeket írt, elsősorban az ifjúság számára. Különösen népszerű volt Jetting Károlynak, a „magyar Robinsonnak” életét feldolgozó regénye (Hét tenger vándora, 1964), amelyet később átdolgozva újra megjelentetett. A mű a pozsonyi születésű, Angliában élt, Afrikában diplomáciai pályára küldött, végül török fogságba került Jetting Károly német nyelvű életírása (Der ungarische Robinson, Wien, 1797) alapján készült, s az egyik legismertebb, több nyelvre lefordított klasszikus ifjúsági regény lett. A siker hatására sorra adta ki történelmi regényeit: feldolgozta – többek között – Zrínyi Miklós (A kék hegyek kapitánya, 1966), Budai Nagy Antal (Oroszlán és gödölye, 1970) és Jurisich Miklós (Az égig érő vár, 1982) életét.

 

Az 1950-es években néhány sematikus termelési drámát is írt (a Bányászbecsületet – Görbe János főszereplésével – viszonylag nagy sikerrel játszották, 1951-ben). Műfordítói tevékenysége értékesebb, elsősorban kortárs angol és német szerzők – pl. G. B. Shaw és B. Brecht! – műveit tolmácsolta magyar nyelvre. 

Emlékezet

Budapesten (Krisztinaváros, XII. kerület Kékgolyó utca 2/c) élt és tevékenykedett, a Farkasréti Temetőben nyugszik. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2002-ben).

Elismerés

Baumgarten-jutalom (1947), Szocialista Kultúráért (1951), a Művészeti Alap Irodalmi Díja (1983).

Főbb művei

F. m.: Keleti front. Elbeszélés. (Bp., 1942)
Csönge Dénes. Novella. (Délsziget, 1947)
Szerencsétlen emberek. Novellák. (A Batsányi Társaság Könyvtára. Szépirodalmi sorozat. 3. Pécs, 1947)
Elsüllyedt ország. Regény. (Bp., 1949)
650 százalék. (Felfelé ível az út. Ifjúságunk élete irodalmunkban. Szerk. Mikó Zoltán. Bp., 1950)
Bányászbecsület. Színmű. (Színjátszók könyvtára. 12. Bp., 1952)
Így épül a Sztálin Vasmű. Riport. (Bp., 1952)
Dajka Máté csatája. Elbeszélés. (Bányászok kiskönyvtára. Bp., 1952)
Egy őrsön történt. Kisregény. Zádor István rajzaival. (Bp., 1953)
A nép tudósa. Színmű. (Bp., 1954)
A darányi legény. Elbeszélés. (Csillag, 1955)
Hollós vitéz. Történelmi regény Hunyadi Jánosról. Ill. Domján József. (1–2. kiad. Bp., 1957)
A fekete lovag. Történelmi regény. Ill. Szőnyi Gyula. (Bp., 1959
2. kiad. 1964
3. kiad. 1976)
Egy réges-régi február története. (Regél a hősök könyve. Elbeszélések. Szerk. Hámori Ottó. Bp., 1961)
Pepito. Ifjúsági regény. Ill. Szőnyi Gyula. (Bp., 1961
2. kiad. 1976
bolgárul: Szófia, 1964)
Hét vércsepp. Elbeszélések. (Bp., 1962)
Hét tenger vándora. Jetting Károly, a „pozsonyi Robinson” kalandjai. Életrajzi regény az ifjúság számára. Ill. Győry Miklós. (Bp., 1964
lengyelül: Warszawa, 1969
szlovákul: Bratislava, 1972)
A kék hegyek kapitánya. Zrínyi Miklós életének regénye. (Bp., 1966
2. kiad. 1967
3. kiad. 1974)
A király árnyéka. Történelmi regény. A fekete lovag c. műve folytatása. Ill. Würtz Ádám. (Bp., 1968)
Aranyhorda. Történelmi regény IV. Béla korából. Ill. Kolozsváry György. (Bp., 1968
2. kiad. 1972)
A napisten fiai. Történelmi regény az Inka Birodalomról. Ill. Győry Miklós. (Bp., 1969)
Oroszlán és gödölye. Történelmi regény Budai Nagy Antalról. (Bp., 1970)
Hét tenger vándora. Jetting Károly kalandjai öt világrészben. Életrajzi regény az ifjúság számára. Benkő Sándor rajzaival. (Delfin Könyvek. 2. átd. kiad. Bp., 1972)
A viharmadár. Mozaikok Petőfi Sándor életéből. (Bp., 1972)
Pepito. Ifjúsági regény. Ill. Kiss Gusztáv. (2. kiad. Bp., 1976)
A mánfai legény. Regény. (Határőrök Kiskönyvtára. Bp., 1977)
Az égig érő vár. Kőszeg, 1532. Történelmi regény Jurisich Miklósról és a kőszegi vár védőiről. (Bp., 1982)
Hét tenger vándora. Jetting Károly, a „pozsonyi Robinson” kalandjai. Életrajzi regény az ifjúság számára. Ill. Fazekas Attila. (Magyar Ifjúsági Remekírók. 19. 3. kiad. Bp., 2003)

 

színművei: Bányászbecsület. Színmű 1 felvonásban, két képben. (Bem.: Belvárosi Színház, 1951. ápr. 19.)
Vetélytársak. Színmű. (Bem.: Állami Déryné Színház, Tájelőadás, Mátraháza, 1952. dec. 22. és Szegedi Nemzeti Színház, 1953. márc. 21.)
Galambos korsó. Zenés játék. (Bem.: Állami Déryné Színház, 1958. márc. 31.)

 

ford.: Shaw, G. B.: Lord Augustus. Szatirikus komédia 1 felvonásban. Ford. (Rádiószínház. Bp., 1957)
Müller, Horst: Jelek a Holdról. Fantasztikus regény. Ford. (Bp., 1961)
Zinner, Hedda: Egy kis bécsi kávéház. Színmű. Ford. H. J. A rendezői utószót írta Hertay Jenő. (Játékszín. 40. Bp., 1961).

Irodalom

Irod.: Pándi Pál: H. J.: Szerencsétlen emberek. (Válasz, 1948)
Havas Endre: H. J.: Elsüllyedt emberek. (Forum, 1950)
Gyenes István: H. J.: Bányászbecsület. (Kis Újság, 1951. máj. 5.)
Örkény István: H. J.: Bányászbecsület. (Színház és Filmművészet, 1951. 8.)
Magyar irodalmi lexikon. I–III. köt. Főszerk. Benedek Marcell. (Bp., 1963–1965)
Csertői Oszkár: Egy magyar robinzonád. (Élet és Irodalom, 1964. 51.)
Hegedűs Géza: Az irodalom és a tudomány mércéje. H. J.: A kék hegyek kapitánya. (Élet és Irodalom, 1966. 38.)
Sós Endre: H. J.: A kék hegyek kapitánya. (Magyar Nemzet, 1966. szept. 4.)
Lékay Ottó: H. J.: A fekete lovag. (Jelenkor, 1968)
Örsi Ferenc: H. J. hatvanéves. (Élet és Irodalom, 1981)
Kopré József: Régi idők krónikása. (Magyar Hírlap, 1983. febr. 23.)
Halálhír. (Népszabadság–Magyar Nemzet, 1983. dec. 6.)
Kortárs magyar írók kislexikona. 1959–1988. Főszerk. Fazakas István. (Bp., 1989)
Tüskés Tibor: H. J. (Pécsi Szemle, 2007)
Pécs lexikon. I–II. köt. Főszerk. Romváry Ferenc. (Pécs, 2010).

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője