Hunyadi Károly
Hunyadi Károly

2023. december 9. Szombat

Hunyadi Károly

mezőgazdasági mérnök

Születési adatok

1945. május 20.

Héreg, Komárom-Esztergom vármegye

Halálozási adatok

1998. október 1.

Keszthely


Család

Sz: Stekbauer Magdolna. F: 1971-től Varga Katalin orvos, gyermekgyógyász.

Iskola

Általános iskoláit Héregen és Kesztölcön végezte, a Soproni Erdészeti Technikumban éretts. (1963), a Keszthelyi Agrártudományi Főiskolán mezőgazdasági mérnöki okl. szerzett (1968), a Keszthelyi Agrártudományi Egyetemen (ATEK) doktorált (1972). A mezőgazdasági tudományok kandidátusa (1978), doktora (1996); habilitált (1995).

Életút

Az ATEK, a Pannon Agrártudományi Egyetem (PATE), ill. a Kaposvári Egyetem Mezőgazdaság-tudományi Kar Növényvédelmi Intézete gyakornoka (1968–1970), tanársegéde (1970–1977), egy. adjunktusa (1977–1981), egy. docense (1981–1997), egy. tanára (1997. júl. 1.–1998. okt. 1.). Az Alkalmazott Növényvédelmi Osztály vezetője (1982–1985), a Növényvédelmi Intézet igazgatója (1984–1992) és a Kar tud. dékánhelyettese (1985–1993). Az MTA–TMB-n Szatala Ödön aspiránsa (1974–1977). A wageningeni (Hollandia) Agrárkutatási Központ (1971), az Oxfordi Gyomkutatási Intézet (1976), a washingtoni Szövetségi Agrárkutatási Központ (1983–1984) és az Iowa Egyetem vendégkutatója (1989). Herbológiával, gyomnövények élettanával, a vegyszeres gyomirtásnak, elsősorban a gyomirtószereknek a talaj összetételére gyakorolt hatásával foglalkozott. Nemzetközileg is jelentős eredményeket ért el az évelő gyomnövények regenerálódási törvényeinek és szezonalitásának feltárása terén. Részt vett a tarackbúza (Agropyron repens) és a fenyércirok (Sorgum halepense) elleni védekezés, valamint egyéb integrált növényvédelmi módszerek magyarországi megszervezésének kidolgozásában, a gyomszabályozás (= weed management) és a gyomküszöbérték (= weed threshold) elvi alapjainak és fogalmainak tisztázásában. Értékes szaknyelvi tevékenysége is, jelentős szerepet vállalt a gyomnövények nemzetközi terminológiai kifejezéseinek egységesítésében (Dictionary of Weed of Eastern Europe, 1987). Az MTA Növényvédelmi Bizottsága tagja. A Veszprémi Akadémiai Bizottság (VEAB) Gyombiológiai Munkabizottságának elnöke. Az Európai (= European Weed Science Society, EWRS, 1972–1992) és az Amerikai Gyomkutató Társaság (= Weed Sciences Society of America, WSSA) tagja (1975–1998).

Emlékezet

Keszthelyen és Hévízen (Kossuth Lajos út 32.) élt és tevékenykedett, Keszthelyen hunyt el. Emlékére a Magyar Agrártudományi Egyesület (MAE) Növényvédelmi Társasága Hunyadi Károly-emlékérmet alapított.

Elismerés

Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1999–2003).

Szerkesztés

Az Acta Phytopathologica et Entomologica és a Növényvédelem c. folyóiratok szerkesztőbizottságának tagja.

Főbb művei

F. m.: Vegyszeres gyomirtás. I–II. köt. I. köt. Gyombiológia. II. köt. Vegyszeres gyomirtás. Prágay Istvánnal. Egy. jegyz. (Keszthely, 1970)
A kertészeti gyakorlatban használt gyomirtószerek hatásáról. (Kertészet és Szőlészet, 1972)
Triazin gyomirtószerek kimutatása a talajból bioteszt vizsgálattal. (Magyar Mezőgazdaság, 1972)
Herbicidek szántóföldi alkalmazása során jelentkező gyomproblémák vizsgálata. Reisinger Péterrel. (Az ATEK kiadványai. Keszthely, 1972)
A paraquat herbicid hatásmechanizmusának vizsgálata. Egy. doktori értek. (Keszthely, 1972)
Herbicidek biotesztes meghatározási lehetőségei. – Paraquat herbicid biotesztes kimutatása talajból. (Kertgazdaság, 1973)
A klimatikus tényezők szerepe a herbicidek hatáskifejtésében. (Növényvédelem, 1973)
A bipiridil herbicidek biotesztes meghatározásának módszere. (Az ATEK kiadványa. Keszthely, 1973)
A hálós programozási módszer egy mezőgazdasági alkalmazása. Módos Gyulával. (Szigma, 1973)
Gyors biotesztmódszer a növekedésszabályozó herbicidek kimutatására. (Az ATEK kiadványai. Keszthely, 1973)
Különböző herbicidek hatása az 1-nóduszos Agropyron repens L. Beauv. tarackszegmentumok kezdeti fejlődésére. (A Növényvédelmi Kutató Intézet Évkönyve, 1976)
A tarackbúza [Agropyron repens L. Beauv.] biológiája és a védekezés lehetőségei. Kand. értek. (Keszthely, 1978)
A tarackbúza tarackjainak apikális dominanciája. – A herbicidek tarackbúzán és egyéb évelő gyomnövényeken végzett hatásvizsgálatának néhány elméleti és módszertani kérdése. (Növénytermelés, 1978)
Az axilláris rügyek nyugalmi állapotának hormonális szabályozása az Agropyron repens tarackjain. (Agrártudományi Közlemények, 1978)
A vegyszeres gyomirtásban használt terminológiai alapfogalmak. (Az ATEK kiadványai. Keszthely, 1976)
Interferencia herbicidek és fitopatogén mikroorganizmusok között. Fischl Gézával. – A Sencor herbicidekkel posztemergensen kezelt burgonyalomb hatása a burgonyabogár imágók termékenységére, a tojásrakási napok számára és a mortalitásra. Nádasy Miklóssal. (Növénytermelés, 1979)
A parlagfű [Ambrosia elatior L.] biológiája. Béres Imrével. (Növényvédelem, 1980
angolul: Acta Agronomica, 1980)
Vegyszeres gyomirtás. 2. (Keszthely, 1980)
Szántóföldi gyomfajok csíranövényei és herbicidérzékenységük. Almádi Lászlóval. Ill. Bíró Krisztina. (Bp., 1981)
A gyomnövények trizin rezisztenciája. Témadokumentáció. Kárpátiné Györffy Katalinnal, Török Tamással. (Az Agroinform kiadványa. Bp., 1982)
A növekedési jellemzők alakulása a cukorrépa, az Amaranthus retroflexus L. és a Chenopodium album L. kompetíciója során. Béres Imrével, Pozsgai Jenővel. (Növénytermelés, 1982)
Herbicidrezisztencia a gyomnövényeknél. (MTA VEAB Felolvasó Ülések. Veszprém, 1985)
A búza termesztése. Gyomok. Gimesi Antallal. (A búzatermesztés kézikönyve. Szerk. Barabás Zoltán. Bp., 1987)
Dictionary of Weed of Eastern Europe. Their Common Names and Importance in Latin, Albanian, Bulgarian, Czech, English, German, Greek, Hungarian, Polish, Romanian, Serbo-Croat and Slovak. Szerk. Williams, Gareth H.-val. (Bp.–Amsterdam [etc.], 1987)
Gyomnövények. Ill. Bíró Krisztina. (Búvár Zsebkönyvek. Bp., 1987)
A gyomnövények életforma-rendszere. – Herbicidrezisztencia. – A gyomnövények szaporodásbiológiája. Ill. Bíró Krisztina. (Szántóföldi gyomnövények és biológiájuk. Szerk. is. Bp., 1988)
Herbicidek hatása a napraforgó olajtartalmára. Lukács P.-vel. (Újabb kutatási eredmények a napraforgó-termesztésben. Bp., 1989)
Asclepias syriaca L. Common Milkweed, a New Naturalhost of Cucumber Mosaic Virus in Hungary and Yugoslavia. Többekkel. (Acta Phytopathologica et Entomologica, 1989)
A gyom és az ember. Kazinczi Gabriellával. – A selyemmályva allelopatikus hatásának és kompetitív képességének vizsgálata. Többekkel. (Növénytermelés, 1991)
A Digitaria sanguinalis L. Scop. gyomnövény a szőlősorközök takarónövénye lehet. Többekkel. (Magyar Szőlő- és Borgazdaság, 1991)
Szulfonil karbamidok. Új korszak kezdete a gyomirtásban. (Agrofórum, 1992)
Az őszi búza veszélyes egyszikű gyomnövényeinek szántóföldi csírázása és növekedésanalízisének jellemzői. Kazinczi Gabriellával. (Növénytermelés, 1994)
Jelentősebb szántóföldi egyéves és évelő gyomnövények biológiája. Monográfia és doktori értek. (Keszthely, 1995)
Jelentős szántóföldi egyszikű gyomnövények kezdeti gyökérfejlődésének vizsgálata. Mike Zsolttal. – A süntök csírázásbiológiája és vírusfogékonysága. Horváth Józseffel, Kazinczi Gabriellával. (Növénytermelés, 1998)
Újabb adatok a kukorica legfontosabb egyszikű gyomnövényeinek gyökérváltásához. Herbicidek hatása a gyomnövények kezdeti fejlődésére. Bónis Péterrel, Mike Zsolttal. (Növénytermelés, 1999)
Az egynyári szélfű tápelem-felvételi sajátosságainak vizsgálata. Magyar Lászlóval. – Kórokozó gombák előfordulása egynyári szélfű gyomnövényen. Magyar Lászlóval, Pintér Csabával. (Növénytermelés, 2000)
Gyomnövények, gyomirtás, gyombiológia. Egy. tankönyv. Szerk. Béres Imrével, Kazinczi Gabriellával. Ill. Bíró Krisztina. (Bp., 2000
2. kiad. 2004
3. jav. és átd. kiad. 2011)
kéziratban: A fitopatológia területén előforduló idegen szakkifejezések eredete. (Keszthely, Agrártudományi Egyetem, Növényvédelmi Tanszék, 1971).

Irodalom

Irod.: Természettudományos és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 1988)
Ki kicsoda a magyar mezőgazdaságban? Szerk. Balogh Margit. (Szekszárd, 1997)
Szabó István: H. K. (Botanikai Közlemények, 1998)
Horváth József: H. K. (Növénytermelés, 1998).

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője