Hummer Nándor
Hummer Nándor

2024. július 25. Csütörtök

Hummer Nándor, lovag

történész, pedagógus

Születési adatok

1856. január 19.

Felsőesztergály, Nógrád vármegye

Halálozási adatok

1910. április 21.

Budapest


Család

Középiskoláit Selmecbányán, Vácott és Esztergomban végzett, a budapesti tudományegyetemen történelem–földrajz szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1878); közben klasszika-filológiát hallgatott.

Iskola

A nagybecskereki főgimnázium (1877–1879), a budapesti középiskolai gyakorló gimnázium (1879–1882), a budapesti V. kerületi katolikus főgimnázium (= Berzsenyi Dániel Gimnázium) r. tanára (1882–1886). A Szent István Társulat titkára (1886–1899).

Életút

Kora középkori magyar történelemmel, magyar őstörténettel foglalkozott. Jelentős eredményeket ért el a honfoglalást megelőző korok magyarországi kereszténységének feltárása, ill. a szláv kereszténység magyar egyházi szervezetre gyakorolt hatásának vizsgálata terén. Feldolgozta a Szent István Társulat történetét. A magyar nemzet bölcsőkora és honfoglalása c. monográfiája kéziratban maradt. Kisebb írásai, recenziói, ill. titkári jelentései a Katholikus Szemlében jelentek meg (1887–1898). A Hölgyek Lapja munkatársa (1879–1889), a Pesti Hírlap tárcaírója (Esztergályi álnéven, 1880–1889 és 1894–1895).

Főbb művei

F. m.: A kereszténység nyomai Magyarország mai területén a honfoglalás előtt. (A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből. 6. Bp., 1894)
Tanulmányok a humanismus korából. (Bp., 1894)
A szláv kereszténység hazánk mai területén a honfoglalás előtt. 1–2. (Katholikus Szemle, 1895
és külön, aranyozott félbőrkötésben: A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből. 13. Bp., 1895)
A Szent István Társulat rövid története. (Bp., 1896)
A középkor krónikásai. (Alkotmány, 1896. 84.)
A szentlélekről elnevezett dienesmonostori prépostság. (Bp., 1897).

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Budapesti Hírlap–Az Ujság, 1910. ápr. 22.)
H. N. (Népnevelés, 1910)
Nógrád vármegye. Szerk. Borovszky Samu. (Magyarország vármegyéi. Bp., 1911)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője