Huhn Péter
Huhn Péter

2024. július 21. Vasárnap

Huhn Péter

kémikus

Születési adatok

1919. október 25.

Újszentiván, Torontál vármegye

Halálozási adatok

2006. június 30.

Szeged


Család

Sz: Huhn Péter (†1940) Újszentivánon tanító, majd a községi iskola igazgatója, Kirchhoff Anna (†1939) OKH-könyvelő volt. F: 1946-tól Gubisi Julianna közgazdásztechnikus, közgazdasági szakközépiskolai tanár. Fia: Huhn András (1947–1985) matematikus, kandidátus.

Iskola

Elemi és középiskoláit Szegeden végezte, a Dugonics András Gimnáziumban éretts. (1937). A szegedi Horthy Miklós Tudományegyetemen matematika–fizika szakos középiskolai tanári okl. (1942), szerveskémiából bölcsészdoktori okl. szerzett (1950), a kémiai tudományok kandidátusa (1956), doktora (1966).

Életút

A szegedi Klauzál Gábor Gimnázium r. tanára (1942–1949), egyúttal a szegedi Horthy Miklós Tudományegyetem Bolyai Intézete gyakornoka (1940–1942). A Szegedi Tudományegyetem, ill. a JATE TTK Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék tanársegéde (1949–1950), egy. adjunktusa (1950–1953), egy. docense (1953–1967), egy. tanára (1967. aug. 10.–1983. dec. 31.), emeritusz professzora (1990-től) és a Tanszék vezetője (1973–1983). A Szovjet Tudományos Akadémia (SZUTA) Kémiai Fizikai Intézete (1958), a moszkvai Lomonoszov Egyetem (1960 és 1967), az Université Libre de Bruxelles vendégkutatója (1961–1962). Összetett kémiai átalakulások mechanizmusának és kinetikájának elméleti vizsgálatával, inhibíciós kinetikai vizsgálatokkal, ill. oldatkémiai egyensúlyok feltárásával foglalkozott. Jelentős eredményeket ért el az ún. négylépcsős mechanizmus szerint lehetséges kémiai struktúrák mélyreható elemzése terén, majd új magyarázatot adott a látszólag ugyanazon viszonyok között megvalósuló kinetikai struktúrák törvényszerűségeire, valamint a több lépésben lezajló láncvégződések kinetikai következményeire.

Emlékezet

Szegeden (Szentháromság utca 10.) élt és tevékenykedett, hamvai a Szegedi Fogadalmi Templomban nyugszanak.

Elismertség

Az MTA Kinetikai és Katalízis Bizottsága, ill. Kinetikai és Fotokémiai Bizottsága tagja. A Combustion Institute magyar nemzeti bizottmányának tagja.

Elismerés

JATE Emlékérem (1984).

Főbb művei

F. m.: Az anethol-maleinsav anhidrid 1:2-adduktum szerkezete. Bruckner Győzővel, Kovács Józseffel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1950
angolul: Journal of Organic Chemistry, 1951)
Komplex folyamatok mechanizmusának vizsgálata. (MTA Kémiai Tudományok Osztályának Közleményei, 1952)
A komplex reakciók tárgyalása a Szemjonov- és a négylépcsős módszer szerint. – Összetett kémiai folyamatok differenciálegyenleteinek közelítő megoldása. Szabó Zoltánnal. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1952)
Összetett kémiai folyamatok kinetikai görbéinek matematikai analíziséről. Kand. értek. (Bp., 1955)
A klór által katalizált ózonbomlás mechanizmusa. Szabó Zoltánnal, Tüdős Ferenccel. (MTA Kémiai Tudományok Osztálya Közleményei, 1955)
Szukcesszív egyensúlyok számításáról. Beck Mihállyal. – A homogén lánckatalízis és inhibíció mechanizmusa. Bergh Árpáddal, Szabó Zoltánnal. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1955)
Mechanism of Homogenous Chain Catalysis and Inhibition. Többekkel. (Advances in Catalysis, 1957)
A Bodenstein-féle módszer diszkussziója. – A szulfulklorid termikus bomlásának teljes kinetikai analízise. Bérces Tiborral, Szabó Zoltánnal. – A komplexképződési függvény nevezetes pontjai. Beck Mihállyal. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1958)
Vollständige kinetische Analyse des Mechanismus des termischen Sulfurylchloridzerfalls. Többekkel. (Zeitschrift für Physikalische Chemie, 1960)
On the Order of Influenced Reactions. Márta Ferenccel. (Acta Physica et Chemica Szegediensis, 1961)
Inhibíciós hatások és falhatás érvényesülése a klórozási reakciók kinetikai struktúrájában. Doktori értek. (Szeged, 1965)
Determination of the Stability Constants of ManBn-n Type Mixed Ligand Components. Beck Mihállyal. (Acta Chimica, 1967)
A propionaldehid termikus bomlása szén-14-gyel jelzett etilén jelenlétében. 1–3. Ács Gáborral, Tóth Gézával. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1973)
A dietil-éter termikus bomlása. 1–5. Labádi Imrével, Seres Istvánnal. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1975–1977)
Matematika vegyészeknek. I–II. köt. (Szeged, 1977–1981
2. kiad. 1988)
Az azo-etán termikus bomlása. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1979)
Gáztalanító berendezések teljes áramú szeparátorként történő felhasználása. Többekkel. (Hidrológiai Közlöny, 1980)
Rate Coefficients of Decomposition of Azoethane and Azoisopropane. Ács Gáborral. (International Journal of Chemical Kinetics, 1980)
Az azo-etán és az azo-izo-propán bomlásának sebességi koefficiense. Ács Gáborral, Péter Antallal. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1980)
Az etilénoligomerizáció vizsgálata. 1–2. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1980–1981)
Study of Ethylene Oligomerization. Többekkel. (International Journal of Chemical Kinetics, 1982)
Thermal Decomposition of Azoisopropane. Ács Gáborral. (International Journal of Chemical Kinetics, 1984)
Radical Steps in Diethyl Ether Decomposition. Seres Istvánnal. (International Journal of Chemical Kinetics, 1986)
Determinánsok és alkalmazásaik. 1. köt. (Szeged, 1986)
Effects of Olefins on the Thermal Decomposition of Propane. 1–5. Többekkel. (International Journal of Chemical Kinetics, 1986)
Paraméterbecslés a fuzzy halmazok segítségével. Horváth Istvánnal, Rajkó Róberttel. – Robusztus regressziós módszerek alkalmazása a lineáris kalibrációs modellben. Horváth Istvánnal, Rajkó Róberttel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1989).

Irodalom

Irod.: Szegedi egyetemi almanach. 1921–1995. (Szeged, 1996)
Szegedi ki kicsoda? Főszerk. Dlusztus Imre. (Szeged, 1999)
Tóth Tamás: Csongrád megye temetőiben nyugvó jeles személyiségek adattára. (Szeged, 2008)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője