Huber János
Huber János

2023. december 6. Szerda

Huber János

római katolikus pap, politikus

Születési adatok

1877. február 22.

Fertőfehéregyháza, Sopron vármegye

Halálozási adatok

1945. december 13.

Sopron


Család

Középiskoláit Sopronban és Győrött végezte, Győrött éretts. (1895). A Győri Hittudományi Főiskolán végzett, a budapesti tudományegyetem Hittudományi Karán teológiai doktori okl. szerzett (1901) és pappá szentelték (1901. júl. 1.), kánonjogból jogtudományi doktori okl. is szerzett (1916).

Iskola

Császárban (1901), Himódon, Harkán és Nagymartonban (1902–1904), Mosonszentjánoson (1904–1906), Sopronban káplán (1906–1908). A Katolikus Népszövetség budapesti központjának titkára (1908–1921), a soproni társaskáptalan tagja (1921–1929), olvasókanonokja (1929–1945).

Életút

A Nemzeti Egyesülés Pártja (NEP) programjával a Nezsideri választókerület nemzetgyűlési képviselője és a NEP német frakciójának ügyvezető elnöke (1920–1921), Sopron városának felsőházi póttagja (1927–1931). A magyarországi németség történetével, Sopron város német nyelvű emlékeivel foglalkozott. Jelentős szerepet vállalt a magyarországi németség magyarbarát mozgalmának megalapításában. Írásai döntő többsége német nyelven jelent meg, több rövid életű német nyelvű katolikus lapot szerkesztett és adott ki. A soproni Westungarische Volksblatt szerkesztője (1906–1908), a bp.-i Christlisches Volksblatt (1908–1919), a Das Herz (1917), a Neues Kleines Journal felelős szerkesztője (1917), a Neue Post (1917–1920) és a Pester Zeitung felelős szerkesztője és kiadója (1920. nov. 3.–1921. okt. 4.).

Főbb művei

F. m.: Haller István: Wegweiser zum neuen Wahlrecht. Ford. (Bp., 1914)
A vegyes házasságról. (Bp., 1914)
Reden gehalten bei der Gründungsversammlung des Ungarländischen Deutschen Volksbildungsvereines in Oedenburg am 27. Jänner 1925. Schwartz Alfréddel. (Sopron, 1925)
Der heilige Stephan. Lohmüller Jánossal. (Kevelaer, 1938).

Irodalom

Irod.: Magyar politikai lexikon. Szerk. T. Boros László. (Bp., 1929)
A magyar társadalom lexikonja. (Bp., 1930)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője