Hrabéczyné Páll Andrea
Hrabéczyné Páll Andrea

2023. december 9. Szombat

Hrabéczyné Páll Andrea

vegyészmérnök

Névváltozatok

Hrabéczy Jenőné

Születési adatok

1939. május 30.

Budapest

Halálozási adatok

2002. július 31.

Budapest


Család

Sz: Kiss Mária. F: Hrabéczy Jenő gépészmérnök, a Ganz-Ansaldo Villamosipari Művek fejlesztési főmérnöke. Leánya: Hrabéczy Eszter vegyészmérnök és Hrabéczy Andrea.

Iskola

A bp.-i Veres Pálné Leánygimnáziumban éretts. (1957), a BME Vegyészmérnöki Karán végzett (1962), doktorált (1970), a kémiai tudomány kandidátusa (1992).

Életút

A BME Vegyészmérnöki Kar Általános és Analitikai Kémiai Tanszékének egy. tanársegéde (1962–1972), egy. adjunktusa és a tanszéki Elektroanalitikai Kutatócsoport tagja (1972–1994). Az Aberdeeni Egyetem (Nagy-Britannia, Skócia, 1964) és a Gainesville-i Egyetem (USA, Florida) vendégkutatója (1980). Elektroanalitikai kémiai kutatásokkal, elsősorban katalitikus analízissel, ionszelektív elektródok vizsgálatával, az erre épülő potenciometriás analitikai módszerek kidolgozásával, áramló oldatos analitikai méréstechnikák fejlesztésével foglalkozott. Jelentős eredményeket ért el oldatkoncentrációk, ionaktivitások és elektrolit-kölcsönhatások vizsgálata terén, számos új módszert és eljárást dolgozott ki. Műszaki fordítói tevékenysége is értékes. Írásai Páll Andrea és Hrabéczy-Páll Andrea néven is megjelentek. Az MTA Elektroanalitikai Munkabizottsága tagja. A Magyar Kémikusok Egyesülete (MKE) Analitikai Szakosztály Környezetvédelmi Szakcsoportjának vezetőségi tagja.

Főbb művei

F. m.: Improved Method for Error Calculation of Quantitative Spectrophotometric Measurements. Erdey Lászlóval, Svehla Gyulával. (Talanta, 1963)
Determination of Co[II]ions by a Differential Spectrophotometric Method. Erdey Lászlóval, Svehla Gyulával. (Talanta, 1964)
Újabb módszerek kerámiai anyagok vegyvizsgálatára. Svehla Gyulával. – Szilikátok vizsgálata infravörös spektroszkópia segítségével. Imre Lajossal. (Építőanyag, 1965)
Kismennyiségű réz kronometriás Landolf-típusú reakció katalízise alapján. Egy. doktori értek. (Bp., 1969)
Determination of Microgram Amounts of Metals by Chronometric Analysis. Erdey Lászlóval, Svehla Gyulával. (Talanta, 1970)
Sensitive Detection of Halide Ions Using Ion-Selective Electrodes. Tóth Klárával, Pungor Ernővel. (Ion-Selective Electrodes. Bp., 1977)
Determination of Fluoride in Emission Sources Using an Ion-Selective Electrode. Többekkel. (Hungarian Scientific Instruments, 1977)
Direkt potenciometriás módszer fluroidtartalmú gyógyszerkészítmények vizsgálatára. Bisztriánszkyné Raile Erzsébettel. (Gyógyszerészet, 1977)
A methoxyflurane nephrotoxikus hatásának vizsgálata szérum fluoridion mérése alapján. Fülöp Lászlóval, Sztojcsev Stefánnal. (Anaesthesiologia és Intenziv Therapia, 1977
oroszul: Aneszteziologija i reanimatologija, 1979)
Selectivity Coefficients of Ion-Selective Electrodes. Pungor Ernővel, Tóth Klárával. (Pure and Applied Chemistry, 1979)
Bestimmung der Thiocyanate mit Ionselektiven Elektroden. Pungor Ernővel. (Medizinische und biologische Bedeutung der Thiocyanate – Rhodamide. Berlin, 1982)
Ionszelektív elektródok alkalmazása közepes aktivitási koefficiensek meghatározására. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1983)
Oszcillometriás mérések áramló rendszerekben. 1–3. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1988)
Application of Ion-Selective Electrodes for Determining the Mean Activity Coefficients of Electrolytes. Többekkel. (Ion-Selective Electrodes. 5. Oxford–Bp., 1989)
Oldatkoncentrációk, ionaktivitások és elektrolit-kölcsönhatások vizsgálata ionszelektív elektródok segítségével. Kand. értek. (Bp., 1990)
Planáris ezüst-jodid elektródok előállítása és vizsgálata. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1994)
ford.: Inczédy János: Komplex egyensúlyok analitikai alkalmazása. Monográfia. Ford. angolra: Analytical Applications of Complex Equilibria. (Chicester–New York–Bp., 1976)
szabadalma: Eljárás és berendezés gázok illékony és aeroszolvegyület-tartalmának automatikus mérésére. (1983)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője