Horváth József
Horváth József

2021. július 28. Szerda

Horváth József

bányamérnök

Születési adatok

1906. június 18.

Potyond, Sopron vármegye

Halálozási adatok

1971. november 21.

Budapest

Temetési adatok

1971. december 3.

Budapest

Farkasrét, hamvasztás


Család

Sz: Kovács Eszter. Özvegy. Leánya: Horváth Sarolta (1942–).

Iskola

A soproni Bányászati és Erdőmérnöki Főiskolán bányamérnöki okl. szerzett (1930), doktorált (1943), a műszaki tudományok kandidátusa (1971).

Életút

A Pilisvörösvári Bánya segédmérnöke és a soproni Bányászati és Erdőmérnöki Főiskola Bányaműveléstani Tanszék napidíjas tanársegéde (1930–1934). A MÁVAG Barosss-aknai, perecesi, ormosbányai és alberttelepi szénbányáinak üzem- és műszakvezető főmérnöke (1934–1946), majd az ormosbányai és az ózdi bánya körzetfőnöke (1946–1949). A Borsodi Bányaigazgatóság tervezési osztályvezetője (1949–1950), a Bányászati Tervező Intézet osztályvezetője (1950–1954), a Bányászati Kutató Intézet (BKI) Kőzetmechanikai Osztályának tud. osztályvezetője (1954–1969), nyugdíjas tud. tanácsadója (1970–1971). Bányaipari biztosító szerkezetek tervezésével, méretezésével, alkalmazásuk gazdasági vizsgálatával foglalkozott. A magyarországi kőzetszilárdsági kutatások elindítójaként új mérési eljárást dolgozott ki a hazai kőzetek szilárdsági jellemzőinek nyomókísérletekkel történő meghatározására, továbbá új elméleti összefüggést vezetett le körgyűrűfalazatok vastagságának kiszámítására. Magyarországon először alkalmazott csoportos pillérfejtési módot, irányításával indult meg a magyarországi acélgyűrűk gyártása, amelyhez új bélelési módot is kidolgozott.

Emlékezet

Budapesten (Hárshegy, II. kerület Budakeszi út 55/e) élt és tevékenykedett, a Farkasréti Temetőben búcsúztatták. Urnáját Sopronban temették el.

Főbb művei

F. m.: Szintező libella érzékenységéről. (Geodéziai Közlöny, 1934)
Adatok Brennberg bányaklímájához. (Bányászati és Kohászati Lapok, 1938)
A Baross-aknai bányaüzem átszervezése és fejlesztése. Egy. doktori értek. (Sopron, 1943)
Kőzetnyomás-elméletek vázlatos ismertetése. (Bányászati Lapok, 1953)
Bányászati biztosító szerkezetek méretezése, különös tekintettel a zárt íves szerkezetekre. (Bányászati Lapok, 1954 és önállóan: Bp., 1954)
Feszültségelmélet, különös tekintettel a bányászati mélyépítésre. Főisk. jegyz. (Bp., 1955)
A dudari Szabadság-aknai széntelepes rétegsor kőzetfizikai vizsgálata. (A BKI Közleményei, 1956)
Magyar támnyomásmérő készülék. (Bányászati Lapok, 1958)
Bilincscsavarok feszítőerői és az acélgyűrűk tangenciális erői közötti összefüggés. (A BKI Közleményei, 1959)
Részletek a bányászati biztosítószerkezetek szilárdságtanából. Főisk. jegyz. (Bp., 1960)
A hazai acélgyűrűs biztosítás fejlődése. (Bányászati Lapok, 1961)
Külszíni terhelések hatása a bányatérségek biztosítására. – Körgyűrű keresztmetszetű falak teherbírása. (A BKI Közleményei, 1962)
Kőzetjellemzők meghatározása egytengelyű nyomókísérlettel és azok felhasználása a bányászati gyakorlatban. Benyújtott kand. értek. is. (A BKI Közleményei, 1963)
Utasítás a fejtési acéltámok és acélsüvegek kezeléséhez, használatához, karbantartásához, javításához és vizsgálatához. Összeáll. Többekkel. (Bp., 1963)
Külszíni alapok bányatérségek biztosítására ható terhelésének számítása. (Bányászati Lapok, 1963)
Formation of Axially Symmetrical Limit Loads around Mine Roadways of Circular Section. (International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 1964)
Ausbildung achsensymmetrischer Belastung von Strecken mit Rundprofil. (Acta Technica, 1965)
Új megállapítások a földkéreg feszültségeloszlásáról és a kőzetnyomásról. (Bányászati Lapok, 1965)
Bestimmung des Gebirgsdruckes in Strecken von Kreisquerschnitt. (Acta Geodaetica, Geophysica, 1966)
Irányelvek a fejtési biztosítószerkezetek használatára. Írta többekkel. Összeáll. Martos Ferenc (Bp., 1967)
Kőzetnyomás számítás, aknafalazatok méretezése. (A BKI Közleményei, 1967)
Kőzetnyomás számítása körszelvényű aknákban és vágatokban. Kand. értek. (Bp., 1968
kivonatosan: Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, 1968)
Dobson-keretekkel biztosított frontfejtés átszerelésének hálós programozása. Bányászati és Kohászati Lapok. Bányászat, 1969)
Csúszóíves acélgyűrűk teherbírása kőzetmechanikai megvilágításban. (A BKI Közleményei, 1969).

Irodalom

Irod.: H. J. (Bányászati és Kohászati Lapok, 1972).

Megjegyzések

MÉL III. téves születési adat: 1906. máj. 18. Önéletrajza szerint jún. 18-án született!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013