Horváth József
Horváth József

2021. szeptember 28. Kedd

Horváth József

politikus, szerkesztő

Névváltozatok

Horváth H. József; Horvát József; 1898-ig Horovitz József

Születési adatok

1868. január 1.

Arad

Halálozási adatok

1919. április 30.

Budapest


Család

Sz: Horovitz Fülöp uradalmi bérlő.

Iskola

A gimnáziumot Aradon végezte, budapesti, bécsi, berlini tanulmányait követően a budapesti tudományegyetemen államtudori doktori okl. szerzett.

Életút

Nagyobb európai tanulmányutat követően Árva vármegye szolgabírója, főszolgabírója. A Vármegye c. közigazgatási szaklap alapító főszerkesztője (1903–1919), a kezdeményezésére megalakult Vármegyei Tisztviselők Országos Egyesületének főtitkára (1903-tól). A Függetlenségi és ’48-as Párt programjával országgyűlési képviselő (Medgyaszó, 1905–1906; Marosújvár, 1906–1910), országgyűlési képviselőjelölt (1910), részt vett az alkotmányellenesen kinevezett Fejérváry-kormánnyal szembeni nemzeti ellenállásban. A századvég-századelő egyik népszerű újságírója, szerkesztője, első kötetét, a Pesti Hírlapban megjelent tárcáit Mosolygó történetek címen adta ki (1894-ben). Később jelentős szerepet játszott a megyei hivatalnokok első érdekvédelmi szervezetének megalapításában (a kezdeményezésére megalakult Vármegyei Tisztviselők Országos Egyesülete közfelkiáltással választotta meg az egyesület első főtitkárának). Szerkesztőként és főtitkárként országszerte ismertté vált, s mint korai „érdekvédő” mandátumot is szerzett. A Fejérváry-kormánnyal szemben széleskörű publicisztikai tevékenységet fejtett ki, majd megírta az 1905–1906. évi vármegyei ellenállás történetét is. Szakíróként több értékes közigazgatási munka szerzője. Korának egyik ismer sportszerkesztője volt, sportíróként elsősorban a hazai lóversenysportról tudósított. Írásai egy része és sporttal kapcsolatos dolgozatai Horváth H. József, ill. Horvát H. József néven jelentek meg.

Szerkesztés

A Pesti Hírlap állandó tárcaírója (1896-ig). A Telefon-hírmondó helyettes szerkesztője (1894-től), a Magyar Sportlap (1895–1899), ill. az Alsókubinban megjelenő Árvamegyei Hétfői Hírlap felelős szerkesztője (1903. júl.–nov.). Írásai a fentieken kívül még elsősorban az Uj Időkben (1895), a Hazánkban (1905), a Budapesti Hírlapban (1906), a Nagyvárad c. lapban jelentek meg (1908– 1910).

Főbb művei

F. m.: Mosolygó történetek. Horváth H. József néven. (Bp., 1894)
A handicap. Horváth H. József néven. (Bp., 1899)
Politikai tanulságok. (Bp., 1904)
Alkotmányunk biztosítékai a közigazgatási szervezetben. A küszöbön álló belügyi reformok főbb irányelvei. (A Vármegye kiadása. Bp., 1906)
Az 1905–1906. évi vármegyei ellenállás története. (Bp., 1907)
Belügyi politika és közigazgatási reform. (Bp., 1917).

Irodalom

Irod.: A szövetkezett balpárt arcképcsarnoka. (Bp., 1905)
Sturm-féle országgyűlési almanach. 1906–1911. Szerk. Fabró Henrik, Ujlaki József. (Bp., 1906).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013