Horváth József
Horváth József

2023. december 8. Péntek

Horváth József

kémikus

Születési adatok

1930. október 10.

Szeged

Halálozási adatok

1980. március 31.

Szeged

Temetési adatok

1980. április 8.

Szeged


Család

Sz: Horváth József városi műszaki ellenőr, Pákh Erzsébet (†1951) dr. középiskolai tanár. F: 1955-től Unger Márta, a JATE Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziumának középiskolai tanára. Leánya: Horváth Márta (1956–); fia: Horváth József.

Iskola

Elemi és középiskoláit Szegeden végezte, a Dugonics András Gimnáziumban éretts. (1949). A Szegedi Tudományegyetemen biológia–kémia szakos tanári okl. szerzett (1953), doktorált (1959), a kémiai tudományok kandidátusa (1966).

Életút

A Szegedi Tudományegyetem, ill. a JATE TTK Általános és Fizikai Kémiai Tanszék tanársegéde (1953–1961), egy. adjunktusa (1961–1968), egy. docense (1968–1980) és az Elektrokémiai Kutatócsoport vezetője (1960-tól). Az USA-ban Ford-ösztöndíjas (1966–1967), az egyiptomi Alexandriában UNESCO-szakértő (1972–1975). Az MTA–TMB önálló aspiránsa (1963–1966). Elektrokémiával, fémek és fémötvözetek elektrokémiai korróziójának termodinamikai és kinetikai vizsgálatával foglalkozott. Kutatási területe: talaj-mikroorganizmusok, elsősorban a szulfátredukáló baktériumoknak a fémek elektrokémiai korróziójára gyakorolt hatása, a fémek vizes kén-hidrogén-oldatokban bekövetkezett korróziója, szénacél korróziója, korrózióelméleti kutatások.

Emlékezet

Szegeden (Londoni körút 7., ill. Lenin körút 74) élt és tevékenykedett, a helyi Belvárosi Temetőben nyugszik.

Elismertség

Az MTA Elektrokémiai Munkabizottsága tagja (1968–1980). Az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság (OMFB) Korróziós Állandó Bizottságának tagja (1969–1980). A Magyar Kémikusok Egyesülete (MKE) Korróziós Szakosztályának vezetőségi tagja (1967–1980). Az amerikai (USA) The Electrochemical Society tagja (1969–1980).

Főbb művei

F. m.: A szulfátredukció szerepe és kimutatása talajokban. Többekkel. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1954)
Különböző talajtípusok korróziós hatásának laboratóriumi vizsgálata. Solti Mihállyal. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1955)
A klóraminos hűtővízkezelés első hazai tapasztalatai. Többekkel. (Magyar Energiagazdaság, 1956)
Vas és acél anaerob mikrobiológiai korróziójának mechanizmusa. Egy. doktori értek. (Szeged, 1958)
Contribution to the Mechanism of Anaerobic Microbiological Corrosion. (Acta Chimica, 1960)
Adatok az anaerob mikrobiológiai korrózió mechanizmusához. Novák Mihállyal. 1–3. – Vörösréz korróziójának elektrokémiai vizsgálata vizes kénhidrogén-oldatokban. Novák Mihállyal. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1962)
Katódos védelem áram- és potenciálkövetelményeinek elméleti tanulmányozása Pourbaix-diagrammok alapján. Híres Józseffel, Novák Mihállyal. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1963)
Megjegyzések a Holler- és Schertfeger–McDorman-féle korróziósebesség-számítási módszerhez. Híres Józseffel, Novák Mihállyal. 1–2. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1963–1964)
A korrózió elméleti alapjai. I–II. köt. Bácskai Gyulával. (A Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványai. Bp., 1964
2. kiad. 1967)
Korróziós vizsgálatok. Írta többekkel. Szerk. Holló Mária. (Korrózióvédelem. Bp., 1964)
Korróziós alapfogalmak. Írta többekkel. Szerk. Kiss Béla. (Bp., 1965)
Fém–kén–víz ternerrendszerek potenciál/pH egyensúlyi diagramjai. Kand. értek. (Szeged, 1965)
A szénacél korróziójának vizsgálata kénsavoldatokban, haloidionok jelenlétében. Hegyi Árpáddal, Rauscher Ádámmal. (Magyar Kémiai Folyóirat, 1973)
Inhibition of the Pitting Corrosion of Stainless Steels in the Presence of Chlorides and Hydrogen Sulphide. Többekkel. (Ferrara, 1975)
Correlation between the Relative Inhibition Effect and the Electron Densities on Functional Groups of Some Heterocyclic Mercaptan Derivatives. Többekkel. (Acta Physica Szegediensis, 1981).

Irodalom

Irod.: H. J. (Korróziós figyelő, 1980)
Szegedi egyetemi almanach. 1921–1995. (Szeged, 1996).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője